26

Giu-đa hát mừng

1Ngày ấy, bài ca này sẽ vang lừng trong xứ Giu-đa: Chúng ta có một Thành kiên cố! Sự cứu rỗi của Chúa là thành đồng lũy sắt bảo vệ chúng ta! 2Hãy mở các cổng thành, cho dân tộc công chính và trung tín kéo vào. 3Chúa sẽ giữ trong an ninh tuyệt đối người nào đệ tâm trí mình nương cậy Chúa, vì người tin tưởng nơi Chúa. 4Hãy tin cậy Chúa Hằng Hữu mãi mãi vì Chúa, chính Chúa Hằng Hữu, là Vầng đá Vĩnh cửu. 5Chúa hạ những người ở địa vị cao cả xuống đất đen và lật đổ thành trì cao ngất xuống vực thẳm. 6Bàn chân kẻ nghèo khổ yếu đuối sẽ chà đạp họ. 7Con đường người công chính thật ngay thẳng. Thưa Thần Công chính, xin san bằng đường lối gồ ghề cho người công chính. 8Vâng, thưa Chúa Hằng Hữu, chúng con sẽ trông đợi Chúa trên con đường xử đoán công bằng của Ngài. Danh Chúa và kỷ niệm Chúa là điều tâm hồn chúng con ưa thích. 9Ban đêm tâm hồn con khao khát Chúa. Vâng, tâm linh con tìm kiếm Chúa cách chuyên cần. Vì khi Chúa xét xử công minh trên mặt đất, nhân loại sẽ học hỏi điều công chính.
10Chúa khoan nhân với người gian ác nhưng họ chẳng học hỏi sự công chính. Sống giữa đất người ngay, họ vẫn giảo quyệt, gian ngoa, không chịu lưu ý đến uy nghiêm của Đấng Hằng Hữu. 11Thưa Chúa Hằng Hữu, tay Ngài đưa cao nên họ không thấy. Xin hãy cho họ thấy nhiệt huyết của dân Ngài để họ hổ thẹn! Xin để cho quân thù bị thiêu đốt trong ngọn lửa chính họ nhóm lên! 12Thưa Chúa Hằng Hữu, Chúa sẽ cho chúng con hưởng thái bình. Tất cả các công tác của chúng con đều do Chúa thực hiện. 13Thưa Chúa Hằng hữu là Thượng Đế chúng con, ngoài Chúa còn nhiều chủ khác đã cai trị chúng con nhưng chúng con chỉ nhìn nhận Danh Ngài. 14Các thần ấy đã chết, chẳng bao giờ sống lại, như bóng ngã dài, chẳng bao giờ vùng dậy vì Chúa đã đoán phạt và tiêu diệt họ, cũng xóa tan tất cả các đài kỷ niệm của họ. 15Thưa Chúa Hằng Hữu, Chúa đã tăng dân số nước con, Chúa cho dân tộc con sinh sản đông đúc và mở rộng biên cương đất nước. Chúa được tôn vinh ca tụng!

Niềm hy vọng về sự sống lại

16Thưa Chúa, trong cảnh hoạn nạn đau thương, họ đã tìm kiếm Chúa. Khi bị sửa phạt, họ hết lòng cầu khẩn Ngài. 17Như đàn bà thai nghén quằn quại kêu la trong giờ chuyển bụng, 18chúng con cũng thai nghén, quằn quại nhưng chẳng sinh được gì. Chúng con cố gắng bao nhiêu cũng chẳng giải cứu được thế giới.
19Tuy nhiên, Chúa hứa quả quyết: "Những người thuộc về Chúa sẽ phục sinh. Xác chết họ sẽ sống lại! Những kẻ nằm trong bụi đất sẽ vùng dạy, hoan ca. Vì Ánh sáng sự Sống đã đem sương móc hồi sinh đến các nghĩa trang."
20Dân Chúa hãy về nhà, khóa cửa, để trú ẩn một thời gian, đợi Chúa hình phạt xong những kẻ gian ác! 21Này, Chúa đang từ trời ngự xuống để báo ứng công minh các dân tộc trên thế giới. Đất không còn dung kẻ giết người hoặc che giấu máu oan.