27

Klei Bi Mtlaih leh anăn Klei Lŏ Bi Kƀĭn Phung Israel

1 Hlăm hruê anăn,
  Yêhôwa srăng bi kmhal Lêwiathan, ala đuĕ prăl,
   hŏng đao gưm ñu khăng, prŏng ktang;
  ñu srăng bi kmhal Lêwiathan, ala wê wăn;
   leh anăn ñu srăng bi mdjiê anak rai dôk hlăm êa ksĭ.

2Hlăm hruê anăn,
  “Mmuñ bĕ kơ đang boh kriăk ƀâo siam!
   3Kâo gơ̆, Yêhôwa, jing pô kiă,
   kâo krih êa kơ ñu nanao,
  kâo kiă kriê ñu hruê leh anăn mlam,
   huĭ arăng ngă jhat kơ ñu.
   4Kâo amâo mâo klei ngêñ ôh.
  Tơdah mâo êruê ana leh anăn êruê hruĕ bi kdơ̆ng hŏng kâo,
   kâo srăng nao bi blah hŏng diñu,
   leh anăn kâo srăng čuh hĕ diñu mđrăm mbĭt.
  5Amâodah brei diñu mă tŭ klei kâo mgang,
   brei diñu duah klei êđăp ênang hŏng kâo,
   sĭt nik brei diñu duah klei êđăp ênang hŏng kâo!”

  6Hlăm ênuk êdei phung Yakôp srăng mtrŭn agha,
   phung Israel srăng bi mnga leh anăn bi kƀiêng,
   leh anăn diñu srăng lŏ bi bŏ lăn ala hŏng boh.

  7Yêhôwa čăm leh mơ̆ digơ̆
   msĕ si ñu čăm leh phung čăm digơ̆?
  Amâodah arăng bi mdjiê leh mơ̆ digơ̆
   msĕ si arăng bi mdjiê phung bi mdjiê digơ̆?
  8Hŏng klei mkă hnơ̆ng yơh Yêhôwa bi kmhal leh digơ̆
   hŏng klei suôt digơ̆ mơ̆ng čar;
  Yêhôwa suôt digơ̆ hŏng klei ñu kpuh ktang
   hlăm hruê mâo angĭn mơ̆ng ngŏ.
  9Kyuanăn hŏng klei anei arăng srăng bi doh klei wê phung Yakôp,
   leh anăn snei jing jih klei truh kyua klei bi doh klei soh diñu:
  Yakôp srăng brei jih jang boh tâo knưl
   jing msĕ si boh tâo čŭr ƀhĭ leh,
   amâo srăng mâo phung yang Asêra leh anăn knưl čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi ăt dôk ôh.
  10Kyuadah ƀuôn kđông dôk hjăn,
   jing anôk dôk arăng lui leh, êhŏng msĕ si kdrăn tač.
  Tinăn êđai êmô ƀơ̆ng rơ̆k,
   diñu đih leh anăn ƀơ̆ng hla adhan kyâo.
  11Tơdah adhan ñu krô, arăng đăk diñu,
   phung mniê hriê mă yua kơ djuh.
  Kyuadah phung ƀuôn sang anei amâo mâo klei thâo săng ôh.
   Kyuanăn pô hrih diñu amâo srăng pap kơ diñu ôh;
   pô mjing diñu amâo srăng bi êdah klei jăk kơ diñu ôh.
12Hlăm hruê anăn Yêhôwa srăng êyuh êyah dơ̆ng mơ̆ng Êa Krông Prŏng truh ti Êa Hnoh čar Êjip, leh anăn Ơ phung ƀuôn sang Israel, arăng srăng duñ diih sa čô sa čô. 13Hlăm hruê anăn arăng srăng ayŭ ki prŏng. Phung luč leh hlăm čar Asiri leh anăn phung arăng suôt leh kơ čar Êjip srăng hriê kkuh mpŭ kơ Yêhôwa ti čư̆ doh jăk ti ƀuôn Yêrusalem.