28

Bợm rượu Ép-ra-im

1Khốn cho thành phố Sa-ma-ri hoa lệ! Nằm giữa một thung lũng phì nhiêu đầy những vườn nho, Sa-ma-ri là niềm kiêu hãnh của các bợm rượu Y-sơ-ra-ên. Khốn cho sắc đẹp tàn tạ, cho vinh quang vang bóng một thòi của một quốc gia say rượu! 2Chúa sẽ sai một đạo quân hùng mạnh (người A-sy-ri) tiến công vào Sa-ma-ri như vũ bão và phá tan thành quách lâu đài nó tận nền móng. 3Sa-ma-ri, thành phố hoa lệ kiêu căng mà các bợm rượu thường tự hào, sẽ bị quân thù dẫm nát và triệt hạ. 4Vinh quang vang bóng một thời sẽ như hoa đẹp tàn tạ. Sa-ma-ri là trái chín trước mùa hè, ai tìm thấy cũng hái ăn ngấu nghiến vội vàng kẻo mất cơ hội.
5Ngày ấy, Chúa Toàn năng sẽ là vương miện vinh quang, là mão ngọc đẹp đẽ cho những người còn lại trong dân Ngài. 6Chúa cũng cho các thẩm phán có tinh thần công minh và các chiến sĩ thêm can đảm chiến đấu để đánh lui quân thù trước cổng thành. 7Nhưng hiện nay, Giê-ru-sa-lem còn các cấp lãnh đạo nghiện rượu! Các thầy tế lễ và tiên tri say túy lúy, đi loạng choạng, thấy khải tượng thì giải sai, phán đoán thì lầm lẫn, 8ăn uống thì ói mửa đầy bàn, không còn nơi nào tinh khiết.

A-sy-ri sẽ tiêu diệt những người phỉ báng

9Một số người nói: "Ê-sa là ai mà dám lên mặt dạy đời? Chúng ta đâu có phải là trẻ con miệng còn hôi sữa! 10Ê-sa cứ lặp lại những lời ấy, mỗi lần một câu, lời lẽ đơn sơ, ý nghĩa rõ ràng!"
11Nhưng họ không chịu nghe lời Chúa; họ chỉ hiểu một chữ "đoán phạt"! Vì thế Thượng Đế sẽ sai một dân tộc nói tiếng man rợ không ai hiểu được để đoán phạt họ. Lúc ấy, họ mới chịu nghe lời Chúa. 12Đáng lẽ họ được nghỉ ngơi an ổn ngay tại quê cha đất tổ, nếu họ chịu vâng lời Ta, nhưng họ đã ngoan cố không nghe. 13Vậy, Chúa sẽ lặp đi lặp lại những lời Ngài dạy, mỗi lần một câu, lời lẽ đơn sơ ý nghĩa rõ ràng; nhưng họ nghe xong sẽ bỏ đi, vấp té gãy xương, bị quân thù sập bẫy và bắt đi.
14Vì thế, các nhà lãnh đạo Giê-ru-sa-lem, là những người hay phỉ báng kia, hãy nghe lời Chúa! 15Các ngươi đã nói: "Chúng ta đã kết ước với Tử thần và thỏa hiệp với Âm phủ để được tai qua nạn khỏi khi quân đội A-sy-ri tiến công: Chúng ta nhờ quỷ kế, ma thuật, mưu gian chước dối để thoát khỏi tay quân thù!"
16Vì thế, Chúa là Thượng Đế hứa: "Này, Ta đặt tại Si-ôn một Tảng Đá làm nền móng - Đá quý đã thử luyện nên Nền móng vững hơn bàn thạch. Ai tin cậy và xây dựng trên Tảng Đá ấy sẽ được an ninh vững vàng, không bao giờ phải chạy thất điên bát đảo. 17Ta sẽ lấy tiêu chuẩn công chính mà thử nghiêm 'bức tường quỷ kế ma thuật mưu gian chước dối' các ngươi đang xây. Mưa đá sẽ đập tan và nước lụt sẽ quét sạch bức tường ấy; 18'hòa ước với Tử thần,' 'hiệp định với Âm phủ' sẽ bị bãi bỏ. Khi quân thù tiến công, các ngươi sẽ bị đánh tan. 19Trước mỗi cuộc tiến công, các ngươi đều thất trận liên tiếp, ngày cũng như đêm. Trong tình trạng khủng khiếp khẩn trương, các ngươi sẽ hiểu lời Ta thường cảnh cáo.
20Giường các ngươi ngắn quá không đủ duỗi mình. Mền các ngươi chật quá không đủ đắp kín. 21Chúa sẽ đứng dậy trong cơn phẫn nộ như trên núi Ga-ri-xim và thung lũng Ghi-bê-ôn ngày xưa để làm công việc lạ kỳ, để thực hiện công tác khác thường. 22Vì thế, đừng phỉ báng để khỏi bị hình phạt nặng nề hơn nữa! Chúa là Thượng Đế bảo tôi rằng Ngài đã quyết định tiêu diệt cả đất nước này.

Ngụ ngôn "người nông dân"

23,24Xin lưu ý, nghe tôi nói: "Có nhà nông nào cứ cày mà không bao giờ gieo giống hay cứ bừa mà không bao giờ cấy mạ? 25Không lẽ chẳng bao giờ gieo trồng các loại ngũ cốc mỗi loại một khu riêng hay sao? 26Nhà nông biết đúng phương pháp canh tác vì Thượng Đế đã dạy rõ. 27Không ai đập lúa chung với kê với miến; tiểu hồi phải đập nhẹ bằng gậy, thìa là phải đập bằng đòn gánh. 28Bột lúa mì phải xay chứ không đập nát. 29Chúa các Toàn năng là Giáo sư vĩ đại có trí khôn ngoan tuyệt diệu!"