28

Lời cảnh cáo Xa-ma-ri

  1Khốn cho Xa-ma-ri,
  niềm kiêu hãnh của những kẻ say sưa trong Ít-ra-en!
   Mão triều bằng bông hoa xinh đẹp đó chỉ là một cây khô
   đặt trên đầu của những tên bợm rượu phì nộn.
  2Nầy CHÚA đã có người mạnh dạn oai hùng.
   Giống như luồng mưa đá và cơn gió mạnh,
  như cơn nước lụt tràn đến bất chợt trên xứ,
   Ngài sẽ xô Xa-ma-ri ngã xuống đất.
  3Thành ấy, tức niềm kiêu hãnh
   của những bọn say sưa trong Ép-ra-im,
   sẽ bị người ta giày đạp dưới chân.
  4Cái mão triều bằng bông hoa xinh đẹp đó chỉ là một cây khô héo,
   đặt trên đồi nhìn xuống một thung lũng phì nhiêu.
  Thành đó giống như cây vả đầu mùa hạ.
   Ai thấy cũng muốn hái trái ăn.
5Lúc ấy CHÚA Toàn Năng sẽ như mão triều xinh đẹp, như mão hoa tuyệt đẹp cho những người còn sót lại trong dân Ngài. 6Ngài sẽ ban sự khôn ngoan cho các quan án xét xử và sức mạnh cho những kẻ chiến đấu ở cửa thành. 7Nhưng nay những lãnh tụ đó đã say rượu; họ đi lạng quạng vì uống quá nhiều rượu. Các thầy tế lễ và nhà tiên tri say sưa vì rượu và uống quá nhiều rượu mạnh. Họ đi lạng quạng vì uống rượu quá nhiều. Các nhà tiên tri say rượu khi thấy dị tượng; các quan án đi lạng quạng khi phán quyết. 8Bàn nào cũng đầy đồ mửa, không có chỗ nào sạch.

Thượng Đế muốn giúp đỡ dân Ngài

9CHÚA muốn dạy một bài học cho dân Ngài; Ngài tìm cách cho họ hiểu lời giáo huấn Ngài. Nhưng dân chúng như đứa bé quá lớn không thể bú sữa mẹ, không còn bú vú mẹ nữa. 10Chúng chế giễu nhà tiên tri của CHÚA và bảo:
  “Một mệnh lệnh ở đây,
  một mệnh lệnh ở đó.
  Chỗ nầy một qui tắc,
  chỗ kia một qui tắc.
  Nơi nầy một bài học,
  nơi nọ một bài học.”
11Cho nên CHÚA sẽ dùng từ ngữ lạ và tiếng ngoại quốc mà nói cùng dân nầy. 12Thượng Đế bảo họ, “Đây là chỗ nghỉ ngơi; ai mệt mỏi hãy đến mà nghỉ. Đây là chỗ bình yên.” Nhưng chúng không thèm nghe. 13Cho nên lời của CHÚA sẽ như thế nầy,
  “Một mệnh lệnh ở đây,
  một mệnh lệnh ở đó.
  Chỗ nầy một qui tắc,
  chỗ kia một qui tắc.
  Nơi nầy một bài học,
  nơi nọ một bài học.”
 Chúng sẽ vấp và ngã ngửa; chúng sẽ bị sập bẫy và bị bắt.

Không ai thoát khỏi sự xét xử
của Thượng Đế

14Nầy những kẻ kiêu căng, hãy nghe lời CHÚA phán, hỡi những người ở Xi-ôn, kẻ cai trị dân nầy. 15Các ngươi nói, “Chúng tôi đã lập ước với cái chết; chúng tôi đã kết ước với âm phủ. Khi sự trừng phạt ghê gớm đi qua, chúng tôi sẽ không tổn hại gì. Những sự dối trá của chúng tôi sẽ giữ chúng tôi bình yên, những mánh khoé chúng tôi sẽ che giấu chúng tôi.”
16Vì thế nên CHÚA, là Thượng Đế phán: “Ta sẽ đặt một tảng đá nền ở Xi-ôn, một tảng đá thử nghiệm. Mọi thứ sẽ được xây trên tảng đá quan trọng và quí báu nầy. Ai có niềm tin cậy nơi CHÚA sẽ không bị xấu hổ.
17Ta sẽ dùng công lý làm thước đo, và nhân đức làm tiêu chuẩn. Những sự dối trá mà các ngươi núp sau sẽ bị tiêu hủy như bị mưa đá. Chúng sẽ trôi đi như trong cơn lụt. 18Giao ước các ngươi với cái chết sẽ bị xóa bỏ; khế ước ngươi với âm phủ sẽ vô dụng.
 Khi sự trừng phạt khủng khiếp xảy đến, ngươi sẽ bị nó đè bẹp.
19Khi nào sự trừng phạt đến, nó sẽ mang ngươi đi. Nó sẽ đến hết buổi sáng nầy đến buổi sáng khác; nó sẽ đánh gục ngươi lúc ban ngày và ban đêm.
 Ai hiểu được sự trừng phạt nầy sẽ kinh hoảng.”
20Các ngươi sẽ như người ngủ trên một cái giường quá ngắn đắp một cái mền quá hẹp không đủ ấm.
21CHÚA sẽ chiến đấu như Ngài đã làm ở núi Phê-ra-xim. Ngài sẽ nổi giận như lúc ở thung lũng Ghi-bê-ôn. Ngài sẽ hoàn tất công tác, một công tác kỳ lạ. Ngài sẽ làm xong công việc, một công việc khác thường. 22Bây giờ các ngươi không nên chế giễu những điều nầy nữa, nếu không sợi dây thừng quanh ngươi sẽ siết chặt lại.
 CHÚA là Thượng Đế Toàn Năng đã cho ta biết, cả thế gian sẽ bị tiêu diệt ra sao.

Chúa trừng phạt rất công bằng

23Hãy nghe kỹ điều ta bảo ngươi; hãy nghe điều ta nói đây. 24Không phải lúc nào nông phu cũng cày bừa; không phải lúc nào cũng xới đất. 25Nông phu cào đất cho phẳng. Rồi trồng tiểu hồi và gieo đại hồi. Trồng lúa mì theo luống, lúa mạch trong nơi riêng biệt, và lúa mì khác để làm ranh giới quanh ruộng mình.
26Thượng Đế đã dạy người nông phu, chỉ cho người cách phải làm. 27Nông phu không dùng vồ đập lúa để nghiền tiểu hồi; hay dùng xe có bánh để chà nát đại hồi. Người dùng que nhỏ để cạy hột tiểu hồi, và que thường để cạy hột đại hồi. 28Ngũ cốc được nghiền làm bánh. Người ta không phải nghiền chúng mãi vì sẽ bị hư. Nông phu dùng xe cán trên lúa, nhưng không cho ngựa dẫm lên. 29Bài học ấy cũng từ CHÚA Toàn Năng mà đến, Đấng ban những sự khuyên bảo diệu kỳ vì Ngài rất khôn ngoan.