2

Thủ Ðô Tương Lai của Thế Giới

1Ðây là sứ điệp mà I-sai-a con của A-mô đã thấy, liên quan đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem:
  2Trong những ngày đến,
  Núi của nhà CHÚA sẽ được lập làm núi chủ của tất cả các núi;
  Nó sẽ được tôn cao hơn tất cả các đồi;
  Mọi dân tộc sẽ kéo về đó.
  3Nhiều người sẽ đến và nói,
  “Hãy đến, chúng ta hãy đi lên núi của CHÚA,
  Ðến nhà Ðức Chúa Trời của Gia-cốp,
  Ðể Ngài dạy bảo chúng ta các đường lối Ngài,
  Hầu chúng ta bước đi trong các nẻo đường Ngài.”
  Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn,
  Lời CHÚA sẽ xuất phát từ Giê-ru-sa-lem.
  4Ngài sẽ phán xét giữa các nước,
  Ngài sẽ phân xử giữa các dân;
  Bấy giờ người ta sẽ lấy gươm rèn thành lưỡi cày,
  Lấy giáo rèn thành lưỡi liềm;
  Nước nầy sẽ chẳng dấy gươm nghịch cùng nước khác,
  Người ta sẽ chẳng luyện tập để chuẩn bị chiến tranh.

Ngày của Chúa

  5Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến,
  Chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của CHÚA!
  6Vì Chúa đã lìa bỏ dân Ngài, nhà Gia-cốp;
  Vì ở giữa họ có đầy những mê tín dị đoan từ đông phương du nhập,
  Và những thầy bói như dân Phi-li-tin đang có;
  Họ kết giao với con cái của các dân ngoại.
  7Xứ sở họ có đầy bạc và vàng;
  Của cải trong các kho nhiều vô kể;
  Ðất nước họ có đầy chiến mã,
  Còn chiến xa thì vô số.
  8Xứ sở họ cũng đầy dẫy các thần tượng;
  Họ sụp xuống thờ lạy các tác phẩm do tay họ làm ra,
  Những thứ do ngón tay họ tạo dựng.
  9Như thế con người đã làm nhục chính mình;
  Loài người đã hạ thấp phẩm giá mình;
  Nên xin Ngài đừng tha thứ họ!

  10Hãy chui vào trong các hốc đá, và hãy ẩn mình trong bụi đất,
  Ðể tránh cơn đoán phạt kinh hoàng của CHÚA,
  Và tránh vinh quang toát ra từ uy nghi Ngài.
  11Con mắt kiêu căng của loài người sẽ bị hạ xuống;
  Sự kiêu ngạo của con người sẽ bị triệt hạ;
  Chỉ một mình CHÚA sẽ được tôn cao trong ngày ấy.
  12Vì CHÚA các đạo quân đã dành một ngày để sửa trị tất cả những gì kiêu căng và cao ngạo;
  Tất cả những gì tự cao tự đại sẽ bị hạ xuống.
  13Tất cả những cây bá hương cao ngất và ngạo nghễ ở Li-băng,
  Tất cả những cây sồi của Ba-san,
  14Tất cả những ngọn núi cao,
  Tất cả những đồi cả,
  15Tất cả những ngọn tháp cao,
  Tất cả những tường thành kiên cố,
  16Tất cả những tàu bè của Tạt-si,
  Và tất cả những thuyền to đẹp đẽ,
  17Và sự kiêu căng của loài người sẽ bị hạ xuống;
  Sự kiêu ngạo của con người sẽ bị biến ra thấp hèn.
  Chỉ một mình CHÚA sẽ được tôn cao trong ngày ấy.
  18Các thần tượng sẽ hoàn toàn bị biến mất.
  19Hãy chui vào các hang đá và các hầm hố dưới đất,
  Ðể tránh khỏi cơn đoán phạt kinh hoàng của CHÚA,
  Và tránh khỏi vinh quang toát ra từ uy nghiêm Ngài,
  Khi Ngài trỗi dậy gây kinh hoàng cho thế giới.
  20Trong ngày ấy, người ta sẽ ném cho chuột và cho dơi những tượng thần bằng bạc và bằng vàng của họ,
  Những tượng thần mà họ đã làm ra để thờ.
  21Họ sẽ chui vào các hang đá và vào các hốc núi,
  Ðể tránh cơn đoán phạt kinh hoàng của CHÚA,
  Và tránh vinh quang toát ra từ uy nghi Ngài
  Khi Ngài trỗi dậy làm thế giới kinh hoàng.

  22Hãy chấm dứt lòng tin cậy vào loài người,
  Là loài chỉ có hơi thở trong lỗ mũi,
  Vì loài người có ra gì chăng?