2

Núi của Thượng Đế

1Đây là một lời tiên tri về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem do Chúa tiết lộ cho Ê-sa, con trai A-mốt.
2Trong thời kỳ cuối cùng, Giê-ru-sa-lem và Đền thờ của Chúa sẽ là đệ nhất kỳ quan trên thế giới. Tất cả các dân tộc sẽ kéo về đó để thờ lạy Chúa Hằng Hữu. 3Ai nấy rủ nhau: "Đi hè, ta hãy lên Núi của Chúa, đến Đền thờ Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên; tại đó Ngài sẽ dạy chúng ta pháp luật Ngài và chúng ta sẽ vâng giữ. Trong thời kỳ ấy, Chúa sẽ ngự tại Giê-ru-sa-lem để cai trị cả thế giới. 4Ngài sẽ phân xử các vụ tranh chấp quốc tế. Tất cả các dân tộc sẽ biến chế khí giới thành các máy móc, dụng cụ phụng sự hòa bình. Các cuộc chiến tranh sẽ chấm dứt; các chương trình huấn luyện quân sự sẽ bị bãi bỏ. 5Nhân dân Y-sơ-ra-ên! hãy đến! Chúng ta hãy tiến bước dưới ánh sáng của Chúa và tuân hành pháp luật Ngài!"
6Chúa Hằng Hữu đã bỏ ngươi vì đất nước ngươi đầy những khách lạ từ phương đông tới; chuyên bói toán, cầu cơ như người Phi-li-tin. 7Y-sơ-ra-ên đầy dẫy bạc, vàng, ngựa, xe 8và thần tượng. Nhân dân thờ phượng vật tay họ làm ra. 9Cả thường dân lẫn cấp lãnh đạo đều cúi lạy trước các thần tượng ấy; xin Chúa đừng tha họ.
10Hãy bò vào ẩn trong hang đá, vùi đầu dưới cát vì khiếp sợ uy nghi rực rỡ của Chúa! 11Đã đến ngày bộ mặt kiêu căng của loài người phải bị dằn xuống; những cặp mắt tham vọng phải khép lại cách nhục nhã. Đã đến ngày chỉ một mình Chúa Hằng Hữu được tôn cao.
12Ngày ấy, Chúa Toàn năng sẽ tiến đánh bọn người kiêu căng, ngạo mạn, tự tôn tự đại và hạ họ xuống đất đen. 13Tất cả các cây bá hương trên núi Li-ban và tất cả các cây sồi ở Ba-san đều bị hạ xuống. 14,15Tất cả các ngọn tháp cao và các tường lũy chớm chở sẽ bị đè bẹp; 16tất cả các chiến hạm và tàu buôn kiêu hãnh sẽ bị đánh chìm. 17Ngày ấy bộ mặt kiêu căng của loài người phải bị dằn xuống, những cặp mắt tham vọng phải khép lại cách nhục nhã. Ngày ấy, chỉ một mình Chúa Hằng Hữu được tôn cao. 18Ngài sẽ quét sạch các thần tượng. 19Họ sẽ chui xuống ẩn dưới hang sâu, hố thẳm vì khiếp sợ uy nghi rực rỡ của Chúa, khi Ngài đứng lên làm cho cả thế giới phải rúng động. 20,21Lúc ấy họ mới chịu bỏ các tượng chuột, tượng dơi bằng bạc và vàng và chui xuống hang động, ẩn giữa các mỏm thạch nham lởm chởm, để tìm cách thoát thân trước sự kinh khủng của Chúa và uy nghi rực rỡ của Ngài khi Ngài vùng dậy làm cho cả thế giới phải khiếp sợ. 22Con người thật bé bỏng, yếu ớt như hơi thở sắp tắt! Đừng bao giờ nương cậy con người!