30

Quở Trách vì Cậy Vào Ai-cập

1CHÚA phán,
  “Khốn cho những con cái phản nghịch;
  Chúng thực hiện kế hoạch, nhưng không phải kế hoạch của Ta;
  Chúng ký hiệp ước, nhưng không bởi Thần Ta soi dẫn;
  Chúng cứ chồng chất tội nầy trên tội khác.
  2Chúng tự ý dọn xuống Ai-cập mà không thèm hỏi Ta;
  Chúng cho rằng chúng sẽ trở nên mạnh mẽ khi dựa vào sức mạnh của Pha-ra-ôn,
  Và núp dưới bóng của Ai-cập.
  3Vì thế sức mạnh của Pha-ra-ôn sẽ trở thành nỗi sỉ nhục của các ngươi;
  Sự cậy nhờ vào bóng của Ai-cập là điều sẽ khiến các ngươi bị nhục.
  4Vì các quan tướng của nó đã kéo quân đến Xô-an;
  Các sứ giả của nó đã đến Ha-ne;
  5Rồi đây tất cả các ngươi sẽ hổ thẹn vì một dân chẳng giúp được gì;
  Thật chúng chẳng giúp được gì, nhưng chỉ đem lại xấu hổ và nhục nhã mà thôi.”
6Sứ điệp nghịch lại những thú vật ở phương Nam:
  “Trong xứ của gian lao và sầu khổ,
  Xứ của sư tử tơ và sư tử cái,
  Xứ của rắn lục và rắn lửa bay,
  Chúng chở các bửu vật của mình trên lưng các lừa tơ,
  Chúng mang các báu vật của mình trên bướu các lạc đà,
  Ðể mang đến cống hiến cho một dân chẳng giúp được gì,
  7Vì sự giúp đỡ của Ai-cập chỉ là hư không và rỗng tuếch,
  Nên Ta gọi nó là ‘Thủy quái bị cột giò.’”

Một Dân Hay Phản Bội

  8“Bây giờ hãy đi, đến trước mặt chúng, và viết những điều ấy trên một tấm bảng;
  Hãy chép nó vào một cuộn sách để lưu lại về sau,
  Hầu làm một bằng chứng cho đến muôn đời,
  9Vì chúng là một dân hay phản bội,
  Những đứa con vô tín,
  Những con cái không nghe theo luật pháp của CHÚA.
  10Chúng nói với những vị tiên kiến, ‘Ðừng thấy gì,’
  Và nói với các vị tiên tri,
  ‘Ðừng nói tiên tri cho chúng tôi biết những gì là đúng,
  Nhưng hãy kể cho chúng tôi nghe những chuyện khoái tai thôi;
  Hãy kể cho chúng tôi nghe những chuyện mộng mơ hư ảo.
  11Hãy lìa bỏ chánh đạo, hãy tách khỏi đường ngay;
  Ðừng nói cho chúng tôi nghe điều gì về Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên nữa.’
  12Vì thế, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên phán,
  Bởi vì các ngươi loại bỏ lời Ta, nhưng cậy vào việc áp bức và lừa đảo, rồi để lòng cậy nhờ vào đó;
  13Vì thế, hậu quả của tội lỗi nầy sẽ đổ trên các ngươi,
  Như một tường cao bị nứt, phình ra, và sắp vỡ,
  Nó sẽ sụp đổ thình lình, trong chốc lát.
  14Nó sẽ vỡ nát như một bình sành bị vỡ;
  Nó sẽ bị vỡ nát tan tành,
  Ðến nỗi trong đống vụn người ta không thể tìm được một miếng sành,
  Ðể có thể dùng làm đồ lấy lửa trong bếp,
  Hoặc để múc nước ngoài ao.”
15Vì CHÚA Hằng Hữu, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, phán,
  “Nếu các ngươi trở về và yên tâm chờ đợi, các ngươi sẽ được giải cứu;
  Yên lặng và tin cậy vào Ta sẽ là sức mạnh của các ngươi,
  Nhưng các ngươi không muốn vậy;
  16Các ngươi nói, ‘Không, chúng tôi muốn lên ngựa chạy trốn,’
  Cho nên các ngươi sẽ được chạy trốn;
  ‘Chúng tôi muốn phóng ngựa vọt nhanh,’
  Cho nên những kẻ rượt đuổi các ngươi cũng sẽ phi ngựa rượt nhanh.
  17Chỉ một người hăm dọa, cả ngàn người sẽ bỏ chạy;
  Chỉ năm người ngăm đe, cả miền sẽ bỏ xứ vượt biên,
  Cho đến khi xứ sở các ngươi chỉ còn trơ trọi như cột cờ chơ vơ trên đỉnh núi,
  Và lẻ loi như ngọn cờ đơn độc giữa đỉnh đồi.”

Lời Hứa Dành Cho Si-ôn

  18Tuy nhiên, CHÚA vẫn chờ đợi để gia ơn ban phước cho các ngươi;
  Dầu vậy, Ngài cũng sẽ trỗi dậy để bày tỏ lòng thương xót đối với các ngươi;
  Vì CHÚA là Ðức Chúa Trời của công lý;
  Phước hạnh thay cho những ai trông cậy nơi Ngài.

  19Hỡi dân cư của Si-ôn đang sống tại Giê-ru-sa-lem,
  Các ngươi sẽ không phải khóc lóc nữa,
  Vì khi vừa nghe tiếng các ngươi kêu, Ngài đã sẵn sàng ban ơn,
  Vừa nghe tiếng của các ngươi, Ngài đã nhậm lời.
  20Dù Chúa đã để cho các ngươi ăn bánh giữa nghịch cảnh và uống nước giữa hoạn nạn khó khăn,
  Nhưng Ðấng Dạy Dỗ các ngươi sẽ không ẩn mặt nữa,
  Chính mắt các ngươi sẽ thấy được Ðấng Dạy Dỗ mình.
  21Khi các ngươi lưỡng lự không biết phải chọn đường nào,
  Không biết chọn đi qua bên phải hoặc đi qua bên trái,
  Bấy giờ tai các ngươi sẽ nghe một tiếng nói sau lưng,
  “Ðây là con đường đúng, hãy bước vào.”
  22Bấy giờ các ngươi sẽ coi những hình tượng được dát bạc hoặc mạ vàng là những đồ ô uế;
  Các ngươi sẽ vứt chúng đi như giẻ rách ô nhơ;
  Các ngươi sẽ nói với chúng rằng, “Hãy cút khỏi nơi đây!”

  23Bấy giờ, Ngài sẽ ban mưa xuống ruộng rẫy các ngươi đã gieo trồng hạt giống;
  Rồi lương thực và các sản phẩm của đất đai sẽ có phẩm chất cao và sung túc dồi dào.
  Trong ngày ấy, súc vật của các ngươi sẽ ăn trên những đồng cỏ mênh mông bát ngát;
  24Ngay cả bò và lừa gánh vác việc cày bừa cũng được ăn toàn những ngọn rạ non,
  Tức thực phẩm cho bò lừa đã được dùng xẻng và chĩa trộn chất bổ vào, rồi để riêng ra.
  25Trên mỗi ngọn núi cao, trên mỗi ngọn đồi cao, sẽ có những suối nước và lạch khe tuôn chảy,
  Trong ngày thảm sát, ngày các pháo tháp sụp đổ.
  26Ngoài ra, ánh sáng mặt trăng sẽ rạng rỡ như ánh sáng mặt trời;
  Còn ánh sáng mặt trời sẽ có hiệu năng gấp bảy lần, như hiệu năng của bảy ngày thường cộng lại,
  Trong ngày CHÚA băng bó các vết thương của con dân Ngài,
  Và chữa lành những thương tích đã bị Ngài đánh phạt.

Sự Ðoán Phạt A-sy-ri

  27Này, danh CHÚA đang từ xa tiến đến;
  Cơn giận Ngài bừng cháy tựa lửa hừng;
  Môi Ngài đang đằng đằng nộ khí;
  Lưỡi Ngài đang hừng hực lửa thiêu;
  28Hơi thở Ngài như thác ào ào tuôn đổ và nước ngập tới cổ.
  Ngài dùng cái sàng hủy diệt để sàng sảy các nước;
  Ngài đặt trong miệng các dân cái hàm khớp, khiến chúng bị điều khiển đi lạc đường.

  29Các ngươi sẽ hát một bài ca, như trong đêm cử hành thánh lễ;
  Lòng các ngươi sẽ vui như người bước theo nhịp sáo,
  Tiến lên núi của CHÚA,
  Vầng Ðá của I-sơ-ra-ên.
  30CHÚA sẽ cho người ta nghe tiếng oai nghiêm của Ngài;
  Ngài sẽ cho họ thấy cánh tay Ngài giáng xuống,
  Trong cơn nóng giận phừng phừng,
  Như ngọn lửa hừng đang sẵn sàng thiêu đốt,
  Cùng với mưa gió, bão tố, và mưa đá.
  31Quân A-sy-ri sẽ cực kỳ kinh hãi khi nghe tiếng CHÚA,
  Khi Ngài lấy roi đánh phạt chúng.
  32Nơi nào có roi CHÚA đánh phạt chúng,
  Nơi đó sẽ có tiếng trống và tiếng đàn;
  Ngài sẽ giao chiến với chúng trong những trận đánh đầy âm thanh hỗn loạn,
  33Vì lò thiêu chúng đã được chuẩn bị sẵn từ lâu;
  Thật vậy, nó đã sẵn sàng thiêu vua của chúng;
  Hồ lửa vừa sâu và vừa rộng; củi và lửa đều nhiều,
  Hơi thở của CHÚA thổi qua, như một luồng lưu hoàng,
  Khiến nó cháy bùng.