30

Ai-cập và Giu-đa

1Chúa phán: "Khốn cho con cái bội nghịch, nghe lời các cố vấn mà không nghe Ta; kết ước liên minh mà không cậy Thần Ta, ngõ hầu phạm tội càng thêm! 2Chúng chưa hỏi ý Ta mà đã đi xuống Ai-cập xin vua xứ ấy viện trợ và đem quân bảo vệ. 3Sự bảo vệ và che chở của Ai-cập chỉ đem lại sỉ nhục cho các ngươi mà thôi! 4Các tướng lĩnh Ai-cập đóng tại Xô-an, các sứ thần Ai-cập đã đến Ha-ne, 5nhưng họ chẳng giúp được gì, còn làm cho các ngươi bị sỉ nhục.
6Hãy xem phái đoàn cầu viện của Giu-đa vượt qua sa mạc nóng như thiêu để xuống Ai-cập! Từng đàn lừa và lạc đà chở đầy ngọc ngà châu báu đem cống cho vua của xứ có nhiều sư tử và rắn độc phóng như bay! Tuy nhiên, Ai-cập chẳng giúp gì các ngươi được cả! 7Lời cam kết của Ai-cập thật vô giá trị nên Ta gọi Ai-cập là "Con Rồng Giấy."
8Chúa bảo: Con hãy lấy bảng đá ghi lại lời Ta báo trước về Ai-cập như một lời buộc tội dân Y-sơ-ra-ên, một dân tộc vô tín. Lời Ta sẽ đứng vững đến cuối cùng và cho đến đời đời. 9Vì nếu con không ghi, về sau dân Y-sơ-ra-ên sẽ chối phứt và nói rằng Ta chưa bao giờ cảnh cáo họ. Đó là một dân tộc phản nghịch ngoan cố, không chịu nghe lời Chúa. 10,11Họ bảo các tiên tri: "Câm đi! Chúng tôi không muốn nghe lời Chúa nữa!" Hoặc họ yêu cầu: "Đừng nói sự thật! Chúng tôi chỉ thích nghe những lời bùi tai, huyễn hoặc. Đừng cảnh cáo chúng tôi về đường lối Chúa, dẹp chuyện "Đấng Thánh" của Y-sơ-ra-ên đi!"
12Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đáp: "Vì các ngươi khinh thường lời Ta, nhờ cậy quỷ kế và mưu gian chước dối, 13nên thảm họa sẽ đến thình lình như bão xô sập một bức tường rạn nứt, chỉ trong giây lát đã sập đổ tan tành. 14Tiếng đổ vỡ như tiếng đồ gốm bị đập tan không còn một mảnh để múc nước hay đựng than hồng. 15Chúa là Thượng Đế, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên hứa: "Các ngươi sẽ được cứu rỗi nếu các ngươi quay về với Ta và yên nghỉ. Các ngươi sẽ được sức mạnh khi các ngươi yên lặng trông cậy Ta."
16Nhưng các ngươi nói: "Chúng tôi không chịu! Chúng tôi cứ cỡi ngựa chạy nhanh! Chúng tôi thúc ngựa nòi truy phong!" Ừ, các ngươi chạy nhanh nhưng những kẻ săn đuổi các ngươi cũng biết thúc ngựa chạy nhanh. 17Một người đe dọa, cả ngàn người di tản; năm người hăm he, toàn dân đều chạy trốn, đến nỗi trong xứ các ngươi chỉ còn lơ thơ năm ba người như mấy gốc cây trên đỉnh núi.

Lời hứa cho người ăn năn

18Tuy nhiên, Chúa vẫn chờ đợi các ngươi nhằm mục đích đem phúc lành cho các ngươi. Thật đúng như lời Ngài hứa: "Phúc cho tất cả những người chờ đợi sự giải cứu của Ta!" Chúa luôn luôn giữ lời hứa của Ngài.
19Nhân dân đang ở thủ đô, các ngươi không còn phải khóc lóc nữa. Các ngươi vừa kêu, Chúa đã làm ơn, vừa nghe tiếng các ngươi, Ngài đã nhậm lời. 20Dù Chúa từng cho các ngươi ăn bánh bất hạnh và uống nước đau thương, nhưng Ngài sẽ quay lại dạy dỗ các ngươi. Chính các ngươi sẽ được thấy Giáo sư các ngươi tận mắt. 21Nếu các ngươi tẻ tách đường lối Ta, các ngươi sẽ nghe tiếng nhắc nhở sau lưng: "Này là con dường chính đáng! Hãy noi theo!" 22Các ngươi sẽ đập tan tất cả các thần tượng vàng bạc và vất đi như vật ô uế. Các ngươi sẽ bảo chúng: "Cút đi!"
23Lúc ấy, Chúa sẽ ban mưa trên hạt giống các ngươi gieo, các ngươi thu được rất nhiều hoa lợi. Các đồng cỏ các ngươi sẽ đầy những gia súc. 24Bò, lừa kéo cày sẽ được ăn lúa đã dê, sảy thật sạch đi. 25Ngày ấy, trên mỗi núi cao, đồi cả sẽ có suối nước trong lành dành cho các ngươi giữa lúc quân thù bị tàn sát và các pháo đài địch đầu hàng. 26Ngày ấy, ánh sáng trăng sẽ như ánh sáng mặt trời và mặt trời sẽ sáng gấp bảy lần, như ánh sáng bảy ngày. Đó là ngày Chúa buộc các vết thương và chữa lành các lằn đòn của nhân dân.

Quân thù bị đánh tan

27Này, Chúa từ xa ngự đến trong cơn phẫn nộ, như đám lửa toả khói; môi Ngài nói lên cơn giận, lời Ngài cháy như lửa, 28hơi thở Ngài như nước lụt tràn lan. Ngài sàng sảy các nước với cái sàng hủy diệt và đặt hàm thiếc để dẫn họ vào cuộc đoán phạt.
29Nhưng dân Chúa sẽ hát ca như trong đêm thánh lễ, và hân hoan bước rập theo tiếng sáo trầm bổng, cùng kéo nhau lên núi của Thượng Đế, là Tảng Đá của Y-sơ-ra-ên. 30Chúa sẽ phán dạy với giọng uy nghiêm và đưa cánh tay uy quyền cho mọi người xem thấy trong cơn phẫn nộ với lửa hừng thiêu đốt, với bão trốt và mưa đá hãi hùng. 31Tiếng phán của Chúa sẽ đánh phạt A-sy-ri là cây roi Ngài đã dùng để hình phạt các nước. 32Khi Chúa hình phạt A-sy-ri, dân Ngài sẽ đàn ca, vui mừng. 33Dàn hoả thiêu đã chuẩn bị từ lâu để thiêu đốt Mô-lóc, thần của A-sy-ri. Củi đã chất cao, hơi thở Chúa châm lửa cháy bùng như suối diêm sinh.