30

Ŏ́c Parkhán Cớp Cruang Ê-yip-tô

1Yiang Sursĩ pai neq: “Bap lứq toâq pỡ cũai sốt cruang Yuda, yuaq alới lớn-sarlớn chóq cứq. Alới aloŏh máh ngê ca cứq tỡ bữn anoat yỗn alới táq, cớp alới par‑ữq cỡt ratoi cớp máh cruang cứq tỡ yỗn alới ratoi; ngkíq alới acữn la‑ữt ranáq lôih. 2Alới pỡq sễq cruang Ê-yip-tô chuai alới, ma tỡ bữn sarhống cớp sễq tễ cứq. Alới yoc cũai Ê-yip-tô curiaq alới. Ngkíq alới noap puo Ê-yip-tô cớp poâng án. 3Ma puo ki ŏ́q chớc têq rachuai alới; cớp ranáq án curiaq cỡt sartut pứt nheq. 4Tam cũai ayững atĩ tỗp Yuda khoiq toâq pỡ vil Sô-an cớp vil Hanet tâng cruang Ê-yip-tô, 5ma cũai Yuda cỡt casiet táq, yuaq alới noap cũai ca tỡ têq rachuai ntrớu, la cruang ca táq yỗn alới pứt ŏ́c ngcuang, cỗ alới chanchớm cruang ki têq rachuai alới.”
6Nâi la santoiq Yiang Sursĩ atỡng tễ máh charán tâng ntốq aiq coah angia pưn, pai neq: “Máh cũai ayững atĩ anhia pỡq pha cruang bữn cula samín, cusân bữn pih, cớp ngưoc tuang têq pâr. Tỗp alới dững crơng ca bữn kia ntâng lứq patiang tâng aséh dễn cớp lac‑da ễ yỗn máh cũai ca tỡ têq rachuai alới ntrớu. 7Ranáq cũai Ê-yip-tô rachuai tỡ bữn cỡt kia ntrớu. Yuaq ngkíq, cứq amứh cruang Ê-yip-tô la Ngưoc Tuang Ŏ́q Pih tỡ la Rahap.”

Cũai Proai Tỡ Ễq Trĩh

8Yiang Sursĩ ớn cứq chĩc máh santoiq án atỡng cứq dŏq santoiq ki cỡt tếc mantái níc. 9Tỗp alới lớn-sarlớn, ễ raphếq rathũ níc, tỡ ễq tamứng máh santoiq Yiang Sursĩ tĩeih atỡng. 10Alới atỡng máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ yỗn ỡt rangiac. Alới pai neq: “Chỗi atỡng ŏ́c pĩeiq yỗn hếq tamứng! Ma cóq anhia atỡng ramứh ca hếq yoc ễ tamứng, tam ŏ́c ki tỡ bữn pĩeiq. 11Priang yỗn vớt tễ rana tỗp hếq ễ pỡq, cớp chỗi catáng hếq noâng. Hếq tỡ ễq tamứng tễ parnai Yiang Sursĩ cũai I-sarel sang, án ca bráh o lứq.”
12Ma Yiang Sursĩ cũai I-sarel sang, án ca bráh o lứq pai neq: “Anhia tỡ bữn ramíng tễ máh santoiq cứq pai, ma anhia poâng canưm tâng ranáq tachoât cớp ŏ́c phếq thũ. 13Anhia khoiq táq lôih. Anhia la samoât viang vil sarỡih ca khoiq phang pacháh tễ pỡng toâq pưn; tỡ bữn dũn noâng viang ki sarũq ralíh nheq. 14Nỡ‑ra anhia cỡt samoât adéh cutễq noau pieih cỡt pacháh nheq, toau tỡ bữn khlễc aléq ma têq sŏ́c rahững ũih, tỡ la puoc dỡq tễ culũng.”
15Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai, la Ncháu Bráh O Lứq, ca tỗp I-sarel sang pai neq: “Cóq anhia píh loah, cớp poâng canưm cứq. Chơ anhia cỡt bán rêng cớp plot ien.”
 Ma anhia tỡ bữn tamứng, cớp anhia pai,
16“Hếq ễ lúh chái lứq. Hếq ễ ỡt aséh, chơ lúh tễ cũai par‑ũal.”
 Anhia chanchớm aséh anhia lúh chái, ma aséh cũai ca rapuai anhia lúh chái hỡn tễ aséh anhia.
17Toâq muoi ngin náq tễ tỗp anhia ma hữm cũai par‑ũal ống muoi noaq sâng, mŏ anhia lúh pláh nheq; cớp sỡng náq tahan cũai par‑ũal têq táq yỗn tỗp anhia lúh pláh nheq. Tâng tỗp tahan anhia tỡ va muoi noaq noâng; noâng bữn ống aroâiq tếc sâng tâng anũol cóh. 18Tam pĩeiq máh ranáq ki, ma Yiang Sursĩ noâng ỡt acoan yoc ễ sarũiq táq anhia. Án ễ yỗn ŏ́c saryóq pỡ anhia, cỗ án táq ống ranáq pĩeiq níc. Bốn lứq cũai ca sa‑âm cớp trĩh Yiang Sursĩ.

Yiang Sursĩ Ễ Satốh Ŏ́c Bốn Yỗn Proai Án

19Anhia ca ỡt tâng vil Yaru-salem ơi! Anhia tỡ bữn túh nhiam cuclỗiq noâng. Yiang Sursĩ noâng sarũiq táq anhia, cớp toâq anhia arô sễq án rachuai, án lứq toâq chuai anhia. 20Yiang Sursĩ táq yỗn anhia cóq pỡq tâng rana túh coat, ma án toâp ỡt tâng ntốq ki dŏq arĩen anhia, cớp anhia tỡ bữn túh ravoât án noâng. 21Khân anhia nguai chíq tễ rana, chơ veh chu coah avêr tỡ la coah atoam, anhia bữn sâng sưong atỡng ntun clĩ anhia, pai neq: “Nâi la rana; cóq anhia pỡq chu nâi nơ!”
22Bo ki anhia ĩt rup noau táq toâq práq cớp yễng, chơ voang táh samoât crơng nhơp, dếh cu‑ỗi pai neq: “Ỡt yơng tễ cứq!”
23Dũ trỗ anhia chóh cuplốq, Yiang Sursĩ lứq yỗn mia sễng dŏq cuplốq ki dáh cớp toâr achỗn, dếh yỗn anhia bữn sot sa‑ữi. Cớp máh charán anhia bữn bát cha clữi cliei. 24Ntroŏq cớp aséh dễn dốq cái ruang sarái anhia, ki án bữn cha níc bát ramoong. 25Tâng tangái anhia cheng bữn ntốq kĩaq cũai par‑ũal anhia, cớp anhia bữn cachĩt máh cũai par‑ũal, bo ki bữn dỡq hoi sễng tễ máh cóh cớp máh cuar cóh. 26Rliang casâi aclaq poang tráh lứq, samoât moat mandang, cớp moat mandang aclaq poang hỡn tễ nhũang tapul trỗ ễn, cỡt samoât ŏ́c poang tâng tapul tangái parỗm yỗn muoi tangái sâng. Ranáq nâi lứq cỡt toâq Yiang Sursĩ ĩt aroâiq tán bớc cớp án tahâu bớc ca án khoiq táq chóq cũai proai án.

Yiang Sursĩ Manrap Cruang Asi-ria

27Ỡt tễ yơng la hái hữm chớc cớp ang‑ữr tễ Yiang Sursĩ. Toâq hái hữm ũih cớp phĩac, hái dáng án cutâu mứt. Parnai án pai cat samoât ũih. 28Án yỗn cuyal phát ploaq yáng moat án samoât dỡq raloâm cũat dững dũ ramứh. Án cũat dững nheq máh cũai proai chu ntốq cuchĩt pứt, cớp án táq yỗn máh ngê sâuq alới cỡt pứt sarbiet tháng. 29Ma anhia, la cũai proai Yiang Sursĩ, nỡ‑ra anhia bữn ŏ́c bũi ỡn cớp ũat cansái ũat tâng sadâu anhia táq rit cha bũi ariang Yiang Sursĩ ớn. Tỗp anhia bữn roap ŏ́c bũi ỡn samoât cũai tayáh puai sưong crơng lampỡiq, bo cũai plóng khũi tâng rana pỡq chu Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ, la Yiang ca bán curiaq tỗp I-sarel.
30Yiang Sursĩ yỗn máh cũai bữn sâng sưong án, la sưong bữn chớc lứq; cớp án yỗn alới tamóh toâq án sâng cutâu mứt. Bo ki bữn pla ũih, cuyal rapuq, prễl, cớp mia choân lứq. 31Máh cũai Asi-ria cỡt ngcŏh toâq alới sâng sưong Yiang Sursĩ cớp tamóh Ncháu manrap alới. 32Yiang Sursĩ lứq toân tỗp alới sa‑ữi parláih; cớp dũ trỗ án yỗn alới ramóh ranoân, ki bữn máh cũai proai án toân sacơr, cớp tapáih máh achúng. Bữn Yiang Sursĩ toâp lứq chíl tỗp Asi-ria. 33Dũn lứq chơ Yiang Sursĩ thrũan ntốq dŏq bốh cumuiq puo cruang Asi-ria. Ntốq ki la yarũ cớp la‑a, cớp bữn bốq ũih sarỡih vuvỡ. Yiang Sursĩ lứq tangứh cusốh cỡt pla ũih blữ dŏq chŏ́ng ntốq ki.