32

Puo Ca Tanoang Tapứng Lứq

1Nỡ‑ra bữn manoaq puo cỡt sốt tanoang níc. Án radững máh cũai ayững atĩ án táq ranáq pĩeiq yỗn dũ náq cũai. 2Dũ náq tễ tỗp alới cỡt samoât parnoâng dŏq tooq cuyal rapuq. Tỗp alới cỡt samoât crỗng hoi tâng ntốq aiq, cớp cỡt samoât óc tễ ngôl tamáu toâr tâng ntốq phũac cahễng. 3Tữ ki moat cũai dũ náq bữn hữm; cớp cutũr dũ náq cũai bữn sâng. 4Cũai coâp nsóq mứt pĩen cỡt cũai mứt laviei ễn, cớp alới têq dáng cớp sapúh sa‑ữi; cớp dũ náq cũai plŏ́q têq táq ntỡng raloaih ễn. 5Lứq tỡ bữn noau ễ khễn noâng cũai sacũl, tỡ la achưng pai cũai phŏ́ng talốh la cũai tanoang tapứng. 6Cũai sacũl táq ntỡng tỡ bữn lứq ntrớu, cớp án chanchớm moang ŏ́c sâuq. Ranáq án táq cớp santoiq án pai la ayê ra‑ac Yiang Sursĩ; án tỡ nai siem cũai ŏ́q sana, cớp tỡ nai yỗn cũai ca khlac dỡq ma bữn nguaiq dỡq. 7Cũai loâi táq moang ranáq tỡ o; án aloŏh ngê pupứt cũai cadĩt na táq ntỡng lauq cớp catáng tỡ yỗn alới roap ŏ́c pĩeiq. 8Ma cũai o, án táq ranáq tanoang, cớp ỡt sabớng níc tâng ŏ́c pĩeiq.

Ranáq Rablớh

9Máh mansễm ca ỡt ien khễ ơi! Anhia tỡ bữn clơng ramứh ntrớu noâng. Cóq anhia tamứng santoiq cứq ntôm pai. 10Sanua anhia sâng bũi óh ien khễ tâng mứt pahỡm anhia. Ma bữn sám muoi cumo ễn, anhia lứq cỡt croŏq, yuaq voar nho tỡ bữn palâi, cớp anhia ŏ́q bữn kéh noâng. 11Anhia tamoong ien khễ, tỡ bữn clơng ntrớu loâng; ma sanua cóq anhia ngcŏh toau tỗ chác anhia cangcoaih nheq! Cóq anhia tũot táh nheq tampâc anhia tâc, chơ ĩt aroâiq tanúh chŏ́q tâng ngkĩng. 12Cóq anhia trứp apơm, cớp nhiam u‑ỗi cỗ sâng ngua lứq, yuaq sarái cớp nưong nho anhia khoiq rúng nheq chơ, 13cớp cutễq cũai proai cứq bữn moang rapul sarlia. Cóq anhia nhiam nhit sanhữ dống anhia cơi ỡt ien khễ, cớp vil ca táq yỗn anhia bũi óh hỗi rái. 14Dếh dống puo la noau táh, cớp vil toâr cỡt chíq vil rangual ễn. Máh dống cớp ntốq kĩaq cỡt rúng ralốh nheq. Charán kéh luloah pỡq chu tâng ntốq ki, cớp máh cữu toâq chuaq cha bát tâng ntốq ki tê.
15Ma vớt tễ ki ễn, Yiang Sursĩ lứq ớn Raviei án toâq pỡ tỗp hái. Cutễq ca tỡ têq amia sarnóh, cỡt amia loah, cớp nia sarái têq cỡt palâi bong lêt. 16Dũ ntốq tâng cutễq nâi bữn moang ŏ́c tanoang o cớp ŏ́c pĩeiq. 17Cruang nâi cỡt loah ien khễ cớp plot o, yuaq dũ náq cũai táq ống ranáq tanoang o. 18Cũai proai Yiang Sursĩ tỡ bữn clơng acán ntrớu noâng, cớp tâng dống sũ tỗp alới bữn moang ŏ́c bũi óh cớp ien khễ. 19Tam prễl satooh tâng arưih cớp tâng vil ki, cớp táq yỗn rúng ralốh nheq, 20ma dũ náq anhia bữn ỡt ien khễ. Anhia bữn dỡq dũ yỗn crơng sarnóh, cớp bữn ruang bát yỗn máh aséh dễn cớp ntroŏq têq chuaq cha plot ien.