33

Phe phản trắc sẽ bị tiêu diệt

1Khốn cho người A-sy-ri là những kẻ đã tiêu diệt các dân tộc khác nhưng chưa bao giờ nếm mùi bại vong! Các ngươi buộc các dân tộc khác phải nghiêm chỉnh giữ đúng các thỏa ước ký kết với các ngươi, nhưng các ngươi vẫn bội ước và phản trắc. Đã đến lúc các ngươi bị phản bội, cướp phá và tiêu diệt.
2Nhưng thưa Chúa, xin thương xót chúng con vì chúng con hy vọng nơi Ngài! Nguyện Chúa là sức mạnh của chúng cona [Nt cánh tay của họ]mỗi buổi sáng, là Đấng Cứu Tinh của chúng con trong lúc gian nguy! 3Quân thù vừa nghe tiếng Chúa đã tan vỡ. Các dân tộc vừa thấy Chúa đứng dậy đã khiếp đảm chạy trốn. 4Như đàn sâu và cào cào ăn sạch các ruộng vườn, nhan dân chúng con sẽ tước sạch khí giới, của cải của các quân đoàn A-sy-ri.
5Chúa lớn vô cùng! Ngài ngự trên các tầng trời cao. Ngài sẽ biến Si-ôn thành thủ đô công chính và công bằng. 6Ngài sẽ bảo đảm hoàn toàn cho nhân dân trong thời khó khăn. Ngài là Sức mạnh của sự cứu rỗi, là Nguồn khôn ngoan và tri thức. Lòng kính sợ Chúa là một kho tàng vô giá.

Giu-đa lâm nạn vì tội lỗi

7Các chiến sĩ kêu than ngoài cổng thành. Các sứ giả hòa bình khóc lóc đắng cay. 8Đường sá vắng tanh, không ai qua lại. Vua A-sy-ri đã xé bỏ hòa ước, không đếm xỉa đến những lời cam kết, mặc dù đã long trọng ký kết trước mặt nhiều nhân chứng vì vua chẳng coi ai ra gì. 9Đất nước thở than sầu thảm. Li-ban cúi mặt thẹn thuồng, héo hắt. Thung lũng Sa-rôn biến thành sa mạc. Đồng Ba-san và núi Cát-mên rúng động, hoa quả rụng như sung.
10Chúa bảo: "Bây giờ Ta vùng dậy! Bây giờ Ta ngự lên cao! Bây giờ Ta được tôn vinh!" 11Quân đội A-sy-ri dù nổ lực chiến đấu cũng không thoát nạn diệt vong. Hơi thở các ngươi biến thành ngọn lửa thiêu hủy các ngươi. 12Binh sĩ A-sy-ri sẽ cháy tiêu như vôi, như bụi gai bị người ta chặt xuống đốt đi. 13Các dân tộc xa xôi, hãy nghe rõ các việc Ta làm! Các dân tộc gần gũi, hãy nhìn biết sức mạnh Ta! 14Bọn tội nhân ở Si-ôn khiếp đảm; kẻ vô đạo run sợ. Ai trong chúng ta chịu nổi ngọn lửa thiêu đốt? Ai trong chúng ta tồn tại giữa Đám lửa cháy đời đời? 15Đó là người sống công chính, nói ngay thật, khinh món lợi bóc lột, khoác tay từ khước của hối lộ, bịt tai không nghe chuyện đổ máu, nhắm mắt không nhìn việc ác. 16Người ấy sẽ sống trên nơi cao, được bảo vệ trong bông đá kiên cố, có nguồn lương thực không bao giờ khô cạn.

Đấng Cứu tinh

17Mắt các ngươi sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đấng Cứu Tinh, và sẽ thấy một vùng đất xa xôi mở rộng trước mặt. 18Tâm trí các ngươi sẽ suy nghiệm về thời gian khủng bố và tự hỏi: Quân tình báo A-sy-ri từng đếm các tháp canh Giê-ru-sa-lem để đặt kế hoạch tiến công và bọn thu thuế A-sy-ri bóc lột nhân dân Giu-đa tận xương tủy, bây giờ ở đâu? 19Các ngươi sẽ không còn thấy quân thù kiêu hãnh nói tiếng khó nghe khó hiểu nữa. 20Này, Si-ôn là thành phố chúng ta sẽ nhóm họp. Các ngươi sẽ thấy Giê-ru-sa-lem là một nơi an tĩnh, một cái trại kiên cố không bao giờ rúng động. 21Tại đây, Chúa Hằng Hữu là Đấng Toàn năng của chúng ta. Si-ôn sẽ là nơi có nhiều sông suối nhưng không bị thương thuyền và chiến hạm ngạo nghễ của địch xâm phạm. 22Vì Chúa Hằng Hữu là vị Thẩm phán tối cao, cũng là Đấng lập pháp và Vua của chúng ta. Ngài sẽ cứu rỗi chúng ta. 23Chiến hạm của quân thù bị đánh tơi bời, cột buồm gãy gục, cánh buồm tan tác, giây nhọ đứt tung. Bao nhiêu chiến lợi phẩm của chúng sẽ được chia cho dân Chúa, kể cả những người què quặt. 24Nhân dân không còn ai đau yếu vì đã được Chúa tha thứ tội lỗi.