33

Câu Sễq Yỗn Rachuai

1Bap lứq toâq pỡ cũai par‑ũal tỗp hái! Tỗp alới rapốn cớp cỡt alia bar ploah; ma tỡ bữn noau táq ngkíq chóq alới. Ma tangái alới táq ranáq ki khoiq cheq ễ nheq chơ; nỡ‑ra noau rapốn cớp cỡt alia bar ploah chóq tỗp alới ễn.
2Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia sâng sarũiq táq chóq nheq tữh hếq nứng! Tỗp hếq ngcuang acoan ống anhia toâp. Sễq anhia bán curiaq tỗp hếq tâng cu rangái, cớp chuai amoong hếq toâq hếq ramóh túh coat. 3Toâq máh cruang cũai sâng sưong Yiang Sursĩ tâng ntốq rachíl, lứq alới lúh pláh nheq. 4Máh sanốc ntữn alới parỗm dŏq, la noau ĩt loah nheq.
5Án ca sốt toâr lứq la Yiang Sursĩ; án cỡt sốt dũ ramứh. Án lứq táq yỗn vil Yaru-salem bữn moang ŏ́c pĩeiq cớp tanoang o, 6cớp yỗn cruang ki bữn ỡt khâm râm níc. Án bán curiaq níc máh cũai proai án, cớp yỗn alới bữn sarnớm rangoaiq cớp têq dáng dũ ngê. Ŏ́c yám noap Yiang Sursĩ cỡt mun toâr lứq yỗn alới.
7Nhêng! Máh cũai clŏ́q cuclỗiq ễq noau rachuai. Máh cũai ca pỡq sarhống ễq yỗn ỡt ratoi, alới nhiam cuclỗiq cucling cỗ sâng túh arức lứq. 8Dũ rana put bữn moang cũai loâi, toau tỡ bữn noau khớn luloah pỡq chu noâng. Máh tếc parkhán cỡt pứt, cớp alới táh nheq máh ŏ́c par‑ữq. Manoaq tỡ bữn yám noap manoaq noâng. 9Cutễq cỡt rangual cớp sŏ́c. Sarứng tâng cruang Lê-banôn cỡt sangot khỗ; avúng Sarôn cỡt ntốq aiq; cruang Basan cớp cóh Car-mel bữn moang sala aluang saroi.

Yiang Sursĩ Tĩeih Atỡng Máh Cũai Par‑ũal Án

10Yiang Sursĩ pai chóq máh cũai neq: “Sanua cứq ntôm táq ranáq toâr lứq. Cứq apáh yỗn noau hữm cứq bữn chớc toâr lứq. 11Máh ngê anhia aloŏh tỡ bữn cỡt ŏ́c cớp tỡ bữn cỡt kia ntrớu. Carhỡ anhia tangứh cỡt ariang pla ũih ntôm cat anhia. 12Anhia lứq cỡt samoât tamáu noau bốh dŏq táq cupũr, cỡt samoât sarlia cat cỡt bŏ́h. 13Yỗn dũ náq cũai ca ỡt cheq cớp ỡt yơng bữn sâng tễ máh ranáq cứq khoiq táq; ngkíq alới bữn dáng samoât lứq tễ chớc cứq.”
14Cũai proai Si-ôn ca táq ranáq lôih, alới ntôm ngcŏh toau tỗ chác cangcoaih nheq. Tỗp alới pai neq: “Ranáq Yiang Sursĩ rablớh cỡt samoât ũih blữ níc. Bữn noau noâq tễ tỗp hái têq vớt tễ ũih ki?”
15Tỗp anhia têq tamoong khân anhia táq tanoang o cớp táq ntỡng ŏ́c pĩeiq. Chỗi ưo chớc dŏq lôp cũai cadĩt, cớp chỗi roap práq noau chỡng mứt pahỡm. Chỗi pruam cớp cũai aloŏh ngê ễ cachĩt cũai, tỡ la táq ranáq sâuq. 16Chơ anhia bữn ỡt plot ien; anhia cỡt plot-plál samoât ỡt tâng ntốq parnoâng khâm lứq. Anhia tỡ bữn ŏ́q sana cha cớp dỡq nguaiq.

Dỡi Chumát Cỡt Sốc Lứq

17Nỡ pra ễn anhia bữn hữm Puo cỡt sốt cutễq la‑a mữt-mữ; án bữn chớc ang‑ữr poang claq cu angia. 18Chơ anhia ỡt chanchớm tâng mứt neq: “Nléq máh ayững atĩ puo ca táq yỗn hếq cỡt ngcŏh, cớp padâm hếq cóq yỗn práq thễq ntâng?”
19Anhia tỡ bữn hữm noâng cũai ỗt tễ cruang canŏ́h ca táq ntỡng parnai anhia tỡ bữn dáng. 20Nhêng chu cóh Si-ôn tíh! Ki la vil tỗp hái dốq táq máh rit cha bũi. Nhêng chu vil Yaru-salem tíh! Ki la ntốq plot ien lứq. Vil ki samoât dống aroâiq khâm lứq, bữn lác noau téh tỡ nai rabóc, cớp panũar yoang tỡ nai ta-ŏh. 21Yiang Sursĩ yỗn hái hữm chớc ang‑ữr án. Tỗp hái bữn ỡt cheq crỗng cớp dỡq tũm la‑a; ma tuoc cũai par‑ũal hái tỡ bữn pỡq tâng dỡq ki. 22Yuaq Yiang Sursĩ toâp sữq hái; Yiang Sursĩ toâp chiau phễp rit án yỗn hái; Yiang Sursĩ toâp la Puo hái; cớp án toâp chuai amoong hái. 23Panũar noau chŏ́q aroâiq yoang tâng tuoc cũai par‑ũal cỡt ta-ŏh nheq; aroâiq ki tỡ têq tâc noâng. Hái bữn ĩt nheq máh mun cũai par‑ũal; dếh cũai yỗt la bữn ĩt tê mun ki. 24Lứq tỡ bữn noau tâng cruang hái ma cuclỗiq cucling cỗ tian a‑ĩ; cớp lôih hái la khoiq acláh nheq chơ.