33

Yêhôwa Srăng Brei Klei Bi Mtlaih

  1Knap mñai yơh kơ ih, Ơ pô bi rai,
   êjai arăng amâo bi rai ih ôh,
  Ơ pô lhiăr, êjai arăng amâo lhiăr kơ ih ôh!
   Tơdah ih mdei leh klei bi rai,
  arăng srăng bi rai ih mơh;
   tơdah ih ruê̆ leh ngă klei lhiăr,
   arăng srăng lhiăr kơ ih mơh.

  2Ơ Yêhôwa, pap mñai kơ hmei đa,
   hmei čang guôn kơ ih.
  Brei ih jing klei ktang kơ hmei grăp aguah,
   leh anăn pô bi mtlaih hmei hlăm ênuk rŭng răng.
  3Tơdah hmư̆ ênai ih blŭ msĕ si grăm, phung ƀuôn sang đuĕ;
   tơdah ih kgŭ, phung găp djuê mnuih bra đuĕ.
  4Mnơ̆ng diih plah mă, Ơ phung ƀuôn sang, jih wiă leh hŏng ktuôp;
   msĕ si ktuôp bi phung, phung mnuih klăm mă leh gơ̆.

  5Yêhôwa mâo klei mpŭ kyuadah ñu dôk hlăm anôk dlông.
   Ñu srăng bi bŏ ƀuôn Siôn hŏng klei djŏ leh anăn klei kpă ênô.
  6Ñu srăng jing klei bi kjăp kơ ênuk diih,
   klei bi mtlaih êbeh dlai, klei thâo mĭn, klei thâo săng;
   klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa jing ngăn yuôm ñu.

  7Nĕ anei, phung jhŏng ktang hia hlăm êlan,
   phung dĭng ktang kơ klei êđăp ênang hia ênguôt snăk.
  8Êlan prŏng amâo lŏ mâo mnuih êrô ôh,
   arăng amâo lŏ êbat ti êlan ôh.
  Arăng gao klei bi mguôp,
   arăng bi êmut kơ phung hưn bi sĭt,
   arăng amâo uêñ kơ mnuih ôh.
  9Lăn čar dôk kơŭ kyăm leh anăn ênguôt hnĭng.
   Čar Liƀan hêñ leh anăn dliu,
  čar Sarôn jing msĕ si kdrăn tač,
   čar Basan leh anăn čư̆ Karmel bi luh hla diñu.

  10Yêhôwa lač, “Ară anei kâo srăng kgŭ,
   ară anei kâo srăng đĭ,
   ară anei kâo srăng mâo klei mpŭ.
  11Diih dơ̆ng tian kơ kam,
   diih kkiêng kơ adrăng;
   êwa diih jing pui čuh diih pô.
  12Phung ƀuôn sang srăng jing msĕ si čŭr čuh leh,
   msĕ si ana êruê arăng khăt čuh leh hlăm pui.”

  13Ơ phung dôk kbưi, hmư̆ bĕ klei kâo ngă leh,
   leh anăn Ơ phung dôk giăm, brei diih thâo klei myang kâo.
  14Phung ngă soh hlăm ƀuôn Siôn huĭ,
   phung amâo mpŭ ôh kơ Aê Diê ktư̆ yơ̆ng.
  “Hlei hlăm phung drei dưi dôk hlăm pui trơ̆ng?
   Hlei hlăm phung drei dưi dôk hlăm êlah pui ƀơ̆ng hlŏng lar?”
  15Pô dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă hŏng klei kpă ênô
   leh anăn blŭ klei djŏ,
  pô bi êmut kơ ngăn ƀơ̆ng hŏng klei ktư̆ juă,
   pô ktah kngan huĭdah mă tŭ ngăn sun,
  pô kăt knga amâo čiăng hmư̆ ôh klei tuh êrah,
   leh anăn pĭt ală amâo čiăng dlăng kơ klei jhat ôh.
  16Pô anăn srăng dôk hlăm anôk dlông,
   kđông boh tâo srăng jing anôk ñu đuĕ dăp.
  Arăng srăng brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ ñu,
   leh anăn ñu amâo srăng kƀah êa ôh.

  17Ală ih srăng ƀuh mtao hlăm klei siam ñu.
   Ală ih srăng dlăng sa boh čar truh ti knông kbưi.
  18Ai tiê ih srăng dôk mĭn kơ klei kreh bi huĭ:
   “Ti pô tĭng prăk?
  Ti pô mkă prăk jia?
   Ti pô yap sang tum?”
  19Ih amâo srăng lŏ ƀuh phung ƀuôn sang jhŏng ƀai ôh,
   phung ƀuôn sang anăn blŭ klei mmăt ih amâo dưi thâo săng ôh,
   blŭ amâo mâo mngač klei tue ih amâo dưi thâo săng ôh.

  20Dlăng bĕ kơ Siôn, ƀuôn drei pioh ngă lu klei knăm.
   Ală ih srăng ƀuh ƀuôn Yêrusalem,
  anôk dôk êđăp ênang, sang čhiăm arăng amâo bi mđuĕ kơ anôk mkăn ôh,
   giê pơ̆ng ñu arăng amâo srăng tuôm buč ôh,
   leh anăn klei kuĭ ñu arăng kăn srăng bi tloh rei.
  21Ƀiădah tinăn Yêhôwa srăng dôk mbĭt hŏng drei hŏng klei kdrăm,
   jing anôk lu êa krông ƀai leh anăn êa hnoh.
  Tinăn kŭmpăn arăng wah amâo dưi mŭt ôh,
   leh anăn kŭmpăn prŏng kăn dưi găn rei.
  22Kyuadah Yêhôwa jing khua phat kđi drei,
   Yêhôwa jing pô brei klei bhiăn kơ drei,
   Yêhôwa jing mtao drei, Ñu pô yơh srăng bi mtlaih drei.

  23Bră ih kruh leh,
   ñu amâo dưi kă kjăp gơ̆ng čhiăm ôh,
  amâodah mblang čhiăm.
   Hlăk anăn arăng srăng bi mbha lu mnơ̆ng plah mă,
   wăt pô êwiên srăng mâo mơh kdrêč kơ ñu.
  24Amâo mâo sa čô mnuih dôk hlăm ƀuôn Siôn srăng lač, “Kâo ruă.”
   Phung ƀuôn sang dôk tinăn srăng mâo klei pap brei kơ klei soh diñu.