34

Yiang Sursĩ Manrap Cũai Par‑ũal Án

1Ơ máh cruang cũai ơi! Cóq anhia tamứng nơ! Cóq anhia toâq rôm parnơi cớp tamứng. Nheq tữh cruang cutễq cớp dũ náq cũai tâng cốc cutễq nâi cóq tamứng. 2Yiang Sursĩ nhôp nheq tữh cruang, cớp nheq tữh tahan alới. Án khoiq anoat alới cóq cuchĩt pứt. 3Lứq tỡ bữn noau tứp sac alới, ma noau táh radốc racơng cỡt nsóq patíq. Máh cóh bữn moang aham. 4Moat mandang, rliang casâi, cớp máh mantỗr cỡt abuoiq samoât phốn cutễq. Paloŏng cỡt pứt samoât noau pom dŏq, cớp máh mantỗr satooh asễng samoât sala saroi tễ voar nho, tỡ la tễ nỡm tarúng.
5Yiang Sursĩ khoiq thrũan dŏq dau tâng paloŏng; sanua án ễ ĩt dau ki toâq tráh cruang Ê-dôm, la máh cũai án khoiq anoat cóq cuchĩt pứt. 6Dau án poân moang aham cớp nsễng, cỡt samoât aham cớp nsễng cữu con cớp mbễq, samoât cữu tôl noau kiac sang. Ngkíq tê Yiang Sursĩ ễ cachĩt cũai tâng vil Bô-tra; án ễ cachĩt cũai sa‑ữi tâng cruang cutễq Ê-dôm. 7Máh cũai proai cuchĩt pứt samoât noau kiac sangũr cớp ntroŏq tangcáh; chơ cloong cutễq cỡt poân moang aham cớp nsễng. 8Sanua toâq ngư chơ Yiang Sursĩ rachuai loah cũai tâng cóh Si-ôn, cớp carláh dỡq chóq máh cũai par‑ũal cóh Si-ôn.
9Máh ntốq dỡq tâng cruang Ê-dôm cỡt chíq siet yang, cớp cutễq tâng cruang ki cỡt mữ blữ cat níc. 10Án blữ cat dếh sadâu tangái; phĩac la‑ũt lachi níc tễ ntốq ki. Toau sốt dũ dỡi cũai, cutễq ki tỡ bữn acán ntrớu ỡt noâng, cớp tỡ nai bữn noau luloah pỡq pha noâng ntốq ki. 11Chớm curóq cớp chớm tau-vau ễn cỡt sốt cutễq ki. Yiang Sursĩ táq yỗn cutễq ki cỡt ntốq aiq, cỡt ariang án tỡ yũah tễng. 12Tâng cloong cutễq nâi, lứq tỡ bữn noâng puo cỡt sốt, cớp máh cũai sốt cỡt pứt nheq. 13Máh nỡm sarlia clũom nheq dống puo cớp máh viang vil; chơ ntốq ki cỡt ntốq acho cruang cớp calang curóq ỡt. 14Ntốq ki cỡt ntốq máh charán cớp panoah cóh luloah pỡq chu; charán liaq ca chuaq cha tâng sadâu toâq ỡt tâng ntốq ki. 15Chớm curóq táq sóh dŏq panứm tarễl, chơ rôiq con cớp bán con án tâng ntốq ki. Chữ muoi lám calang cloc pâr ỡt pỡ ntốq ki.
16Cóq ravoât cớp doc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ. Tâng tâm saráq ki bữn charán dũ ramứh: bữn tôl bữn cán, bữn tông bữn atu cỡt cáp dũ nheq. Yuaq Yiang Sursĩ khoiq ớn yỗn bữn ngkíq; án toâp parỗm máh charán nâi. 17Yiang Sursĩ tampễq cutễq cỡt pún yỗn máh charán ki. Máh charán ki ỡt níc dũ dỡi, cớp cutễq ki cỡt khong tỗp charán ki mantái níc.