35

Niềm vui mừng lớn

1Đồng hoang và đất khô hạn sẽ vui mừng sa mạc sẽ hớn hở và trỗ hoa sặc sỡ. 2Hoa nở rộ, mặt hân hoan, miệng trổi giọng ca hát. Vinh quang của Li-ban, vẻ đẹp của núi Cát-mên và trũng Sa-rôn đều quy về nó. Loài người sẽ thấy vinh quang Chúa Hằng Hữu và vẻ huy hoàng của Thượng Đế chúng ta.
3Hãy làm vững mạnh những bàn tay co quắp và tăng cường các đầu gối suy nhược. 4Hãy khích lệ những người ngã lòng: "Phấn khởi lên! Đừng sợ! Này, Thượng Đế các ngươi ngự đến để thưởng thiện phạt ác công minh; Ngài sẽ giải cứu các ngươi. 5Vừa ngự đến, Chúa sẽ mở mắt người mù, mở tai người điếc; 6người què sẽ nhảy nhót như hươu; người câm sẽ ca hát vang lừng. Suối ngọt sẽ phun lên giữa đồng hoang, sông ngòi sẽ tưới nhuần sa mạc. 7Đất khô nẻ sẽ đầy hồ ao; miền cát nóng nhan nhản những giếng nước; nơi nào xương rồng, gai rừng không mọc nổi sẽ biến thành đồng cỏ xanh tươi.
8Một đại lộ sẽ chạy suốt qua cả xứ, gọi là Đại lộ Thánh khiết. Những kẻ ô uế không được bén mảng đến đó. Đại lộ chỉ dành cho những người chân thành đi tìm chân lý, dù người ngây thơ dại dột cũng không bao giờ lạc đường. 9Trên đại lộ không có sư tử, cọp beo rình rập, không một cạm bẫy hầm chông; khách bộ hành toàn là những người được cứu chuộc. 10Những người được Chúa cứu chuộc sẽ tiến bước về Si-ôn, vừa ca hát vừa ngước mặt lên cao vì quá vui mừng. Lòng họ không còn đau buồn, sầu thảm nữa nhưng tràn ngập niềm hân hoan bất tận.