35

Cũai Proai Yiang Sursĩ Cỡt Bũi Óh Loah

1Nỡ‑ra tâng ntốq aiq bữn ŏ́c bũi óh; tâng ntốq aiq ki bữn piar amôm cớp cháh. 2Ntốq aiq bữn sưong ũat bũi óh lứq; ntốq ki cỡt nêuq o samoât cóh Lê-banôn, cớp cỡt samoât ruang bát ramoong o pỡ cóh Car-mel cớp cóh Sarôn. Dũ náq cũai bữn hữm ang‑ữr tễ Yiang Sursĩ; alới hữm chớc sốt toâr lứq tễ án. 3Cóq anhia rachuai cũai lakéh lakiei, cớp táq yỗn racớl alới ca cangcoaih cỗ ieuq, chơ cỡt rêng loah. 4Cóq atỡng dũ náq cũai dớm veq neq: “Cóq anhia sabớng cớp clŏ́q; chỗi ngcŏh ntrớu! Yuaq Yiang Sursĩ lứq toâq rachuai nheq tữh anhia; án manrap cũai par‑ũal anhia.”
5Máh cũai moat sũt têq hữm; máh cũai cutũr túng têq sâng. 6Máh cũai yỗt ayững têq ayữn ayốq, cớp máh cũai ngong têq triau cupo ỡn chỡ. Máh crỗng hoi cucúc chu ntốq aiq. 7Bân máh chũah hang cutâu cỡt bữn amống dỡq; máh ntốq aiq cỡt bữn moang dỡq mec. Bân ntốq ayoŏng cơi ỡt, bữn bát sanlan cớp nỡm lễc dáh mpễr talĩng dỡq. 8Bữn muoi rana put tâng ntốq ki noau dŏq: Rana Bráh O. Cũai sâuq tỡ têq pỡq tâng rana ki; cũai sacũl la tỡ têq pỡq tê tâng rana ki. 9Cula samín cớp máh charán pla tỡ bữn ỡt tâng ntốq ki. Ma ống cũai Yiang Sursĩ khoiq chuai amoong sâng têq pỡq tâng rana ki, dŏq chu pỡ vil viang alới. 10Alới pỡq lahỡi-latoŏh pỡ vil Yaru-salem, cớp ũat cansái ũat cỗ sâng bũi óh lứq. Alới sâng bũi níc tâng mứt pahỡm; tỡ bữn túh ngua cớp túh arức noâng.