35

Êlan Klei Doh Jăk

  1Dliê êhŏng leh anăn lăn thu srăng mơak,
   kdrăn tač srăng hơ̆k kdơ̆k leh anăn bi mnga.
   Msĕ si mnga rôs,
  2ñu srăng bi mnga lu,
   leh anăn hơ̆k hŏng klei mơak leh anăn klei mmuñ.
  Arăng srăng brei kơ ñu klei guh kơang čar Liƀan,
   klei kdrăm čư̆ Karmel leh anăn čar Sarôn.
  Diñu srăng ƀuh klei guh kơang Yêhôwa,
   klei kdrăm Aê Diê drei.

  3 Bi ktang bĕ kngan awăt,
   leh anăn bi kjăp bĕ kơŭt lĕk lŏk.
  4Lač bĕ kơ phung mâo ai tiê huĭ,
   “Dôk ktang bĕ, đăm huĭ ôh!
  Nĕ anei, Aê Diê diih srăng hriê,
   ñu srăng hriê hŏng klei rŭ ênua,
  jing klei rŭ ênua mơ̆ng Aê Diê.
   Ñu srăng hriê leh anăn bi mtlaih diih.”

  5 Hlăk anăn ală phung bum srăng ƀuh mngač,
   leh anăn knga phung kngăl srăng thâo hmư̆.
  6Hlăk anăn pô êwiên srăng kdăt kdưt msĕ si hlô rang,
   leh anăn êlah mnuih kmlô srăng mmuñ hŏng klei hơ̆k.
  Kyuadah êa srăng bluh đoh hlăm dliê êhŏng,
   leh anăn srăng mâo hnoh êa hlăm kdrăn tač.
  7Čuah hlơr srăng jing êa ênao,
   leh anăn lăn thu srăng jing akŏ êa.
  Anôk asâo tan dôk
   srăng mlih jing kdrăn rơ̆k, mbô leh anăn suah trang.

  8Srăng mâo tinăn sa bĭt êlan dơ̆ng prŏng;
   pia Êlan Doh Jăk.
  Phung čhŏ mrŏ amâo srăng êbat tinăn ôh,
   ƀiădah srăng pioh kơ phung êbat hlăm klei doh jăk,
   phung mluk amâo srăng hiu rưng tinăn ôh.
  9Ti êlan anăn amâo srăng mâo êmông gu ôh,
   kăn sa drei hlô dliê jhŏng srăng êbat tinăn rei;
  arăng amâo srăng ƀuh digơ̆ tinăn ôh,
   ƀiădah phung Aê Diê bi tui leh srăng êbat tinăn.
  10Phung Yêhôwa bi tui leh srăng lŏ wĭt,
   leh anăn hriê kơ ƀuôn Siôn hŏng klei mmuñ,
  đua đuôn mtao hơ̆k kdơ̆k hlŏng lar.
   Diñu srăng mâo klei mơak leh anăn klei hơ̆k kdơ̆k,
   klei ênguôt leh anăn klei krao srăng đuĕ kbưi.