38

Hê-xê-ki-a Ðược Chữa Lành

(2 Vua 20:1-11; 2 Sử 32:24-26)

1Trong lúc ấy Hê-xê-ki-a bị bịnh và sắp qua đời. Tiên tri I-sai-a con của A-mô đến thăm ông và nói, “CHÚA phán thế nầy: Hãy sắp xếp việc nhà của ngươi, vì ngươi sẽ qua đời chứ không sống nữa đâu.”
2Bấy giờ Hê-xê-ki-a quay mặt vào tường và cầu nguyện với CHÚA. 3Ông nói, “Lạy CHÚA, con cầu xin Ngài nhớ đến con, thể nào con đã bước đi trước mặt Ngài cách trung tín và trọn lòng thành; con đã hết sức làm những điều tốt đẹp trước mắt Ngài.” Rồi Hê-xê-ki-a bật lên khóc nức nở.
4Bấy giờ có lời của CHÚA phán với I-sai-a, 5“Hãy đi và nói với Hê-xê-ki-a: CHÚA là Ðức Chúa Trời của Ða-vít tổ phụ ngươi phán thế nầy: Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi. Ta đã thấy nước mắt ngươi. Nầy Ta sẽ thêm cho đời ngươi mười lăm năm nữa. 6Ta sẽ giải cứu ngươi và thành nầy khỏi tay vua của A-sy-ri. Ta sẽ bảo vệ thành nầy. 7Ðây là dấu hiệu CHÚA ban cho ngươi, để ngươi biết rằng CHÚA sẽ làm điều Ngài đã phán, 8Nầy, Ta sẽ làm cho bóng mát mặt trời giọi trên các bục cấp định giờ do vua A-khát xây dựng lui lại mười bậc.” Thế là bóng mát do mặt trời chiếu xuống lui lại mười bậc trên các bục cấp định giờ.
9Ðây là bài ca của Hê-xê-ki-a vua của Giu-đa sáng tác, khi ông bị bịnh và được chữa lành:
  10“Tôi nói,
  Vào cao điểm nhất của đời tôi,
  Tôi bị bắt phải đi vào cổng của âm phủ;
  Tôi bị tước đoạt những năm còn lại của đời mình.
  11Tôi nói,
  Tôi sẽ không thấy CHÚA, CHÚA ngự trong cõi người sống, nữa;
  Tôi sẽ không còn thấy người ta, những dân cư sống trên thế giới, nữa.
  12Ðời tôi đã xong rồi,
  Nó bị cuốn lại và đem đi như chiếc lều của người chăn;
  Giống như người thợ dệt, tôi cứ mãi lo dệt đời mình,
  Bỗng dưng Ngài cắt tôi đứt rời khỏi khung cửi;
  Ngài làm cho tôi không còn ngày và đêm nữa.
  13Tôi trăn trở cho đến sáng;
  Ngài đã bẻ gãy tất cả các xương tôi, như sư tử xé xác con mồi;
  Ngài sẽ làm cho tôi không còn ngày và đêm nữa.
  14Như con én, như con nhạn, tôi kêu lên chíp chíp;
  Tôi thở than như tiếng bồ câu gù;
  Tôi ngửa trông lên trời cho đến khi mắt tôi sụp xuống:
  CHÚA ôi, con bị áp lực đến độ tinh thần con suy sụp;
  Cầu xin Ngài bảo hộ con.

  15Tôi sẽ nói gì đây?
  Chính Ngài đã phán với tôi,
  Và Ngài đã cho tôi những gì Ngài phán,
  Nên tôi sẽ bước đi một cách cung kính trọn đời mình,
  Vì linh hồn tôi đã từng cay đắng.
  16Lạy CHÚA, người ta sống được là nhờ vào những điều nầy;
  Sự sống của tâm linh con cũng nhờ vào mọi điều ấy mà thôi:
  Cầu xin Ngài chữa lành con và cho con được tiếp tục sống.
  17Thật vậy, vì sức khỏe của con mà con đã cay đắng rất nhiều;
  Nhưng Ngài đã thương và cứu mạng con khỏi hố tử vong,
  Vì Ngài đã vứt mọi tội lỗi con ra sau lưng Ngài,
  18Vì âm phủ không thể biết ơn Ngài,
  Tử thần không thể ca ngợi Ngài;
  Những kẻ đi xuống huyệt mả không thể hy vọng vào đức thành tín của Ngài,
  19Nhưng chỉ những người còn sống,
  Phải, chỉ những người còn sống sẽ cảm tạ Ngài,
  Như con đang làm hôm nay.

  Hỡi những người làm cha mẹ,
  Hãy dạy con cái mình biết đức thành tín của Ngài.

  20CHÚA đã cứu con,
  Nên chúng con sẽ hòa theo tiếng đàn mà ca hát
  Trong nhà của CHÚA trọn đời chúng con.”
21Bấy giờ I-sai-a bảo, “Hãy lấy một cái bánh làm bằng trái vả, rồi đắp trên chỗ ung độc, thì
 vua sẽ được bình phục.”
22Hê-xê-ki-a cũng đã hỏi, “Có dấu hiệu nào cho tôi biết rằng tôi sẽ được lên nhà của CHÚA chăng?”