38

1Lúc ấy, vua Ê-xê-chia đau nặng gần chết. Tiên tri Ê-sa, con A-mốt, đến chầu và trình cho vua sứ điệp của Chúa: "Vua nên xếp đặt mọi việc trong gia đình cho ổn thoả vì vua sắp qua đời!"
2Ê-xê-chia quay mặt vào tường, khẩn thiết cầu xin Chúa: 3“Thưa Chúa, con nài xin Ngài nhớ lại con vẫn sống cách trung tín hết lòng với Chúa và làm điều công chính trước mặt Chúa." Ê-xê-chia vừa cầu nguyện vừa khóc dầm dề.
4Chúa liền phán dạy Ê-sa: 5“Con hãy đi báo tin cho Ê-xê-chia: Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của tổ phụ ngươi là Đa-vít đã phán: Ta đã nghe lời cầu nguyện ngươi và thấy nước mắt ngươi! Ta sẽ cho ngươi sống thêm 15 tuổi, 6Ta sẽ giải cứu ngươi và thành phố này khỏi tay vua A-sy-ri và bảo vệ thành phố này. 7Đây là dấu hiệu Ta làm để xác nhận lời hứa của Ta. 8Này, Ta sẽ đem bóng mặt trời trên bàn trắc ảnh của A-cha lui lại 10 độ." Mặt trời liền lui lại 10 độ trên bàn trắc ảnh.
9Đây là bài Ê-xê-chia, vua Giu-đa, viết sau khi vua đau nặng và được lành:
10“Trong giờ hấp hối, tôi đã than: tôi sắp bước vào cửa mộ. Đời tôi đã tàn. 11Tôi tự bảo: Tôi sẽ chẳng còn thấy Chúa Hằng Hữu trên đất người sống, chẳng còn nhìn mặt người thân trên trần. 12Chỗ ở tôi bị dỡ lên và dời đi như chiếc trại của người chăn. Tôi đã cắt đứt dòng đời như thợ dệt cắt canh chỉ. Chúa sẽ cắt đứt đời tôi. Chiều hôm sớm mai, Chúa sẽ chấm dứt đời tôi. 13Suốt đêm thâu, tôi rên rỉ như bị sư tử cắn xé. 14Trong cơn mê sảng, tôi rì rầm như chim sẻ, rù rì như bồ câu. Đôi mắt mỏi mòn vì cố nhìn lên cao mong Ngài giải cứu. 'Thưa Chúa, con đang sầu khổ, xin Ngài cứu giúp con. 15Tôi sẽ nói gì đây! Chúa đã phán dạy tôi và bắt đầu hành động. Suốt đời tôi sẽ sống cách khiêm nhường vì tâm hồn cay đắng. 16Thưa Chúa, loài người sống nhờ lời Chúa. Bửu huấn Ngài là nguồn sống của tâm linh con. Chúa chữa lành và cứu sống con.
17Bây giờ con mới hiểu rõ: nỗi cay đắng đã giúp ích cho con. Chúa yêu thương linh hồn con, cứu con thoát chết. Chúa đã ném xa các tội lỗi con sau lưng Ngài. 18Vì Âm phủ chẳng biết tạ ân Chúa, người chết không thể ca ngợi Ngài; những kẻ đi xuống vực sâu không còn hy vọng vào sự thành tín Ngài nữa. 19Người còn sống, chỉ có người còn sống như con đây, mới tạ ơn Chúa và truyền dạy chân lý Ngài cho con cháu. 20Vì Chúa đã chữa lành con nên suốt đời con sẽ hát vang các bài 'Ca ngợi Chúa' trong Đền thờ Ngài ngày này qua ngày khác.
21(Ê-sa đã bảo các đầy tớ vua: "Các anh lấy một chùm trái vả xát vào ung nhọt, vua sẽ được lành." 22Vua Ê-xê-chia hỏi lại: "Có dấu hiệu gì chứng tỏ ta sẽ lành bệnh và được lên thờ phượng trên Đền thờ của Chúa?")