3

Chúa đoán xét Giê-ru-sa-lem và Giu-đa

1,2Chúa Toàn năng sẽ cắt đứt đường tiếp tế lương thực và nước uống cho Giê-ru-sa-lem và Giu-đa. Ngài sẽ giết các lãnh tụ, đánh tan quân đội, tiêu diệt các thẩm phán, tiên tri, trưởng lão, 3tướng tá, thương gia, luật sư, thợ thuyền, phù thủy và chính khách. 4Các vua chúa của Y-sơ-ra-ên dại khờ như trẻ con, trị dân mà không biết chính trị, 5tạo nên tình trạng hỗn loạn: nhân dân áp bức nhau, láng giềng đánh lộn, thanh niên nổi lên chống nhà chức trách, phạm nhân giễu cợt quan tòa.
6Trong thời kỳ ấy, người này sẽ bảo người kia: "Anh còn dư ăn dư mặc, anh phải lên nắm chính quyền để giải quyết tình trạng hỗn loạn này!" 7Nhưng người kia đáp: "Không bao giờ! Tôi chẳng giúp ai được cả, cũng chẳng dư ăn dư mặc đâu! Xin để tôi yên thân! Đừng kéo tôi vào chính trị!"
8Chính quyền của Y-sơ-ra-ên sụp đổ vì dân chúng không chịu thờ phượng Chúa, còn nói nghịch và xúc phạm vinh quang Ngài. 9Sắc mặt họ đủ làm tang chứng buộc tội họ. Họ dám khoe mình phạm tội như Sô-đôm, mà không biết xấu hổ. Thật là kinh khủng! Họ đã tự tiêu diệt giống nòi.
10Tuy nhiên, những người công chính đều an toàn. Hãy bảo họ: "Các anh chị sẽ được tưởng thưởng xứng đáng!" 11Nhưng hãy bảo người gian ác: "Các anh chị chắc chắn sẽ bị hư vong; sắp đến ngày xét xử công minh và hình phạt xứng đáng!"
12Quốc dân đồng bào! Đồng bào bị trẻ con cai trị áp bức; phụ nữ nắm quyền lãnh đạo quốc gia. Đồng bào bị các cấp lãnh dạo lừa dối, dẫn đi lầm đường lạc lối.
13Chúa Hằng Hữu đứng lên phán quyết, Ngài ra tòa xét xử nhân dân. 14Chúa sẽ xét xử các trưởng lão và lãnh tụ của dân này, vì họ bóc lột dân nghèo và chứa đầy vựa lẫm bao nhiêu thóc lúa cướp đoạt của nông dân. 15Chúa Toàn năng sẽ hỏi: "Sao các ngươi dám chà đạp dân Ta như bụi cát?"
16Tiếp theo, Chúa sẽ xét xử giới phụ nữ Do-thái kiêu ngạo. Họ bước đi ỏng ẹo, nhướng cổ, liếc mắt đưa tình, khua chân cho vòng vàng trổi nhạc để quyến rũ thanh niên. 17Vì thế, Chúa sẽ làm cho đầu họ nổi mụt chốc thay cho mão hoa và thân thể họ phải trần truồng nhơ nhuốc. 18Họ không còn tự tín khua chân nữa, vì Chúa sẽ lột hết các loại trang sức, 19kiềng, xuyến, tấm voan che mặt, 20-23khăn choàng, dây chuyền, băng buộc đầu, bông tai, dầu thơm, nhăn, ngọc quý, áo quần quý giá, áo choàng, khăn san, xắc tay, gương soi, vải gai mịn, khăn vấn trên đầu, khăn sa. 24Mùi hôi thối bốc lên thay cho dầu thơm, dây trói thay cho nịt lưng, đầu sói thay cho tóc uốn, bao bố thay cho áo dài sặc sỡ, vết phỏng thay cho sắc đẹp. 25Đàn ông Do-thái sẽ bị gươm đâm chết, các tướng tá sẽ gục ngã trên chiến trường. 26Các cổng đô thành sẽ than van, khóc lóc. Thủ đô Do-thái sẽ điêu tàn, quạnh quẽ.