40

Sự trừng phạt Ít-ra-en
sẽ kết thúc

  1Thượng Đế các ngươi phán,
   “Hãy an ủi, hãy an ủi dân ta.
  2Hãy nói lời hoà nhã cùng dân cư Giê-ru-sa-lem rằng
   thời kỳ phục dịch của chúng đã xong,
  chúng đã trả giá cho tội lỗi mình,
   và CHÚA đã trừng phạt Giê-ru-sa-lem gấp đôi
   về mỗi tội của chúng.”
  3Đây là tiếng người kêu:
   “Hãy chuẩn bị đường trong sa mạc cho CHÚA.
  Hãy làm thẳng lối đi trong xứ khô khan cho Thượng Đế chúng ta.
  4Các thung lũng sẽ được nâng lên,
   núi đồi sẽ được lấp bằng.
  Đất gồ ghề sẽ được san phẳng,
   và những nơi lởm chởm sẽ được ủi láng.
  5Rồi vinh hiển CHÚA sẽ tỏ ra,
   mọi người sẽ thấy.
  Chính CHÚA đã phán vậy.”
  6Có tiếng bảo, “Hãy kêu lớn!”
   Nhưng tôi hỏi, “Tôi kêu như thế nào?”
  “Hãy nói rằng mọi người như cỏ,
   và vinh hiển chúng như hoa trong đồng ruộng.
  7Cỏ héo hoa rơi,
   khi hơi thở CHÚA thổi qua trên chúng.
  Thật vậy loài ngươi giống như cỏ.
  8Cỏ héo hoa rơi,
   nhưng lời của Thượng Đế chúng ta sẽ còn lại đời đời.”

Sự cứu rỗi của Thượng Đế

  9Hỡi Xi-ôn, ngươi có tin vui phải loan báo.
   Hãy đi lên núi cao.
  Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy rao lớn tin mừng.
   Hãy thông báo tin vui.
  Hãy tuyên bố lớn lên đừng sợ hãi.
   Hãy nói cùng các thị trấn Giu-đa rằng,
  “Thượng Đế ngươi đây.”
  10Kìa, Chúa là Thượng Đế đến với quyền năng để cai trị muôn dân.
   Nầy Ngài sẽ mang phần thưởng cho dân Ngài;
   Ngài sẽ trả công cho họ.
  11Ngài chăm sóc dân Ngài như người chăn chiên,
   Gom họ lại như chiên con bồng trong tay
   và mang họ đi sát với Ngài.
  Ngài dịu dàng dẫn các chiên mẹ.

Thượng Đế cao cả

  12Ai đã lấy bàn tay đo biển cả?
   Ai đã dùng tay đo bầu trời?
  Ai đã dùng chậu để lường cát bụi trên đất?
   Hay lấy cân mà cân núi đồi?
  13Ai biết ý của CHÚA
   hay có thể góp ý với Ngài?
  14Ngài cần ai giúp đỡ?
   Ai dạy cho Ngài đường ngay?
  Ai dạy cho Ngài trí hiểu
   và ban cho Ngài sự thông sáng?
  15Các dân tộc đều giống như giọt nước nhỏ xíu trong thùng;
   chẳng khác nào một hạt bụi trên cân của Ngài.
  Đối với Ngài các hải đảo chỉ như bụi nhuyễn trên cân.
  16Tất cả các cây trong rừng Li-băng
   không đủ để đốt làm củi trên bàn thờ,
   và các súc vật của Li-băng không đủ làm của lễ thiêu.
  17Sánh với CHÚA các dân đều không ra gì;
   đối với Ngài họ chẳng có giá trị gì cả.

Con người không thể hiểu Thượng Đế

  18Các ngươi so sánh CHÚA với gì?
   Các ngươi so Ngài với hình ảnh nào đây?
  19Thần tượng do thợ khéo làm ra,
   rồi thợ bạc bọc vàng
   và làm ra dây xích bạc cho nó.
  20Người nghèo không mua nổi các pho tượng đắt giá đó,
   cho nên đi tìm một loại cây không bị mục nát.
  Rồi nhờ một người thợ khéo
   tạc thành pho tượng để không bị ngã nhào.
  21Thật vậy các ngươi vốn biết.
   Hẳn các ngươi đã nghe.
  Từ ban đầu chắc đã có người
   bảo cho các ngươi biết.
   Chắc hẳn các ngươi được cho biết
   từ lúc tạo thiên lập địa.
  22Ngôi Thượng Đế ngự trên vòng trái đất,
  so với Ngài, loài người giống như cào cào.
   Ngài trải bầu trời ra như tấm vải
  và giăng chúng ra như cái lều
   che người ngồi bên dưới.
  23Ngài khiến những kẻ cai trị trở nên vô dụng
   và các quan án thế gian không ra gì cả.
  24Họ giống như cây cối trồng trong đất,
   như hột giống được gieo.
  Vừa khi bắt đầu mọc mạnh lên,
   Ngài thổi trên chúng, chúng liền khô héo,
  gió thổi chúng bay đi như trấu.
  25Thượng Đế, Đấng Thánh phán,
   “Các ngươi có thể sánh ta với ai không?
  Có ai ngang hàng với ta không?”
  26Hãy nhìn lên trời,
   Ai tạo ra những vì sao đó?
  Ngài kéo các đạo binh trên trời ra từng đoàn
   và đặt tên cho mỗi vì sao.
  Vì Ngài mạnh mẽ và quyền năng,
   cho nên không sót ngôi sao nào.
  27Hỡi dân cư Gia-cốp, sao các ngươi phàn nàn?
   Hỡi dân Ít-ra-en sao ngươi nói,
  “CHÚA không thấy thân phận tôi đâu;
   Ngài chẳng thấy tôi hay trừng phạt tôi”?
  28Chắc hẳn các ngươi biết.
   Chắc chắn các ngươi đã nghe.
  CHÚA là Thượng Đế hằng hữu,
   Đấng tạo nên thế giới.
  Ngài không mệt mỏi hay cần nghỉ ngơi.
   Không ai hiểu được sự khôn ngoan Ngài.
  29Ngài ban sức mạnh cho kẻ mệt mỏi,
   thêm năng lực cho kẻ yếu đuối.
  30Dù cho trẻ thơ cũng mệt mỏi cần nghỉ ngơi,
   cho đến người trẻ tuổi cũng vấp ngã.
  31Nhưng ai trông cậy CHÚA sẽ sung sức.
   Họ sẽ cất lên như chim phượng hoàng tung cánh trên trời;
  chạy mà không biết mệt;
   đi mà không đuối sức.