40

Santoiq Aliam

1Yiang Sursĩ hái pai neq: “Cóq aliam cũai proai cứq! Cóq aliam alới! 2Cóq anhoac-anhoai cũai vil Yaru-salem. Cóq atỡng yỗn alới dáng máh ŏ́c túh coat alới chĩuq khoiq vớt chơ, cớp máh ranáq lôih alới táq cứq khoiq táh chơ. Cứq khoiq manrap alới li cớp máh ranáq lôih alới khoiq táq.”
3Bữn sưong sabau atỡng casang tễ ntốq aiq neq: “Cóq anhia atức rana yỗn Ncháu hái. Cháh báng yỗn tanoang rana dŏq Yiang Sursĩ hái pỡq. 4Cóq cubớl máh prúng hŏ́ng yỗn tapín; cóq táq yỗn dũ cóh dũ dũal cỡt tapín o. Máh cuar cóh cóq táq yỗn cỡt cutễq tapín tê; cớp máh cutễq rahíc-rahŏ́c cóq puon yỗn li loah. 5Chơ chớc ang‑ữr tễ Yiang Sursĩ sapáh yỗn dũ náq cũai bữn hữm. Lứq Yiang Sursĩ toâp pai máh santoiq nâi!”
6Bữn muoi sưong ễn pai casang neq: “Cóq mới pỡq pau atỡng máh santoiq!”
 Chơ cứq blớh neq: “Santoiq ntrớu cứq cóq pỡq pau?”
 Sưong ki pai: “Cóq pau atỡng pai nheq tữh cũai la samoât bát; dỡi tamoong cũai tỡ bữn dũn, cỡt samoât piar bát tâng ruang sâng.
7Carhỡ Yiang Sursĩ táq yỗn bát cớp piar cỡt sangot khỗ. Máh cũai la machớng ki tê. 8Lứq pĩeiq, bát cỡt sangot, cớp piar cỡt rangôm nheq, ma parnai Yiang Sursĩ noâng níc toau sốt dũ dỡi.”
9Anhia ca dững atoâq parnai o pỡ vil Si-ôn, cóq anhia chỗn chu cóh sarỡih cớp pau yỗn casang tễ máh parnai o, yỗn dũ náq cũai tâng vil Yaru-salem sâng. Chỗi ngcŏh ntrớu tễ pau yỗn casang, yỗn máh vil tâng cruang Yuda dáng tê neq: “Yiang Sursĩ anhia ntôm ễ toâq!”
10Nhêng tíh! Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ntôm toâq táq sốt na chớc án, cớp án dững dếh cóng yỗn máh proai án. 11Án rabán proai án samoât manoaq cũai mantán bán cữu. Án parỗm pachứm cữu con dũ lám; án ca‑ữ cữu con ki, cớp ayông máh mpiq cữu pỡq laviei lahỡi lứq.

Noau Rơi Talĩ Cớp Yiang Sursĩ?

12Noau têq chiaq dỡq mưt tỡ la paloŏng toâq atĩ án? Noau rơi cân cốc cutễq nâi, tỡ la cân máh cóh cớp cuar cóh, cỗ yoc ễ dáng máh léq ntâng? 13Cũai aléq têq dáng sarnớm Yiang Sursĩ tỡ? Noau khớn arĩen tỡ la tĩeih atỡng án? 14Án sarhống cớp noau noâq toâq án yoc ễ dáng raloaih? Noau toâp arĩen án yỗn dáng pĩeiq lứq la táq ntrớu? 15Nheq tữh cruang cũai la tỡ bữn kia ntrớu, la cỡt samoât muoi rayŏ́q dỡq sâng; máh cruang ki la ariang phốn cutễq tâng canân; án cân máh cỗn tâng dỡq samoât cutễq phốn. 16Nheq tữh charán tâng sarứng Lê-banôn la tỡ dũ, khân ễ chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. Dếh nheq nỡm aluang tâng sarứng la tỡ bữn dũ dŏq táq nlũiq ũih ễ palư. 17Nheq tữh cruang cũai tỡ bữn kia ntrớu loâng choâng moat Yiang Sursĩ; cruang ki la ariang taroong miat.
18Ngkíq anhia ễ ĩt ntrớu talĩ cớp Yiang Sursĩ? Bữn acán ntrớu ariang án tỡ? 19Án tỡ bữn ĩn rup yiang atĩ cũai chống táq cớp blom toâq yễng dếh pasang toâq sanoâc práq. 20Cũai ca ŏ́q práq cớp yễng ễ táq rup yiang, ki án rưoh aluang lêng ca tỡ bữn acán ntrớu têq roauq. Chơ án chuaq cũai chiang ca khễuq táq rup yiang cớp ayứng tỡ yỗn dớm.
21Nŏ́q anhia tỡ bữn dáng? Nŏ́q anhia tỡ nai sâng máh ranáq noau atỡng tễ mbŏ́q arái? Anhia sâng ma tỡ bữn noau pai cốc cutễq nâi cỡt nŏ́q tễ dâu lứq? 22Yiang Sursĩ tacu tâng cachơng puo pỡng cutễq nâi. Án tapoang asễng cớp hữm máh cũai la ariang lam sâng tâng cloong cutễq. Án khoiq paliang paloŏng samoât noau paliang aroâiq, cớp samoât noau tíng dống aroâiq dŏq ỡt. 23Án alíh chớc máh cũai sốt, cớp yỗn alới cỡt cũai miat sâng. 24Alới cỡt samoât nỡm aluang mbỡiq chóh, rêh tỡ yũah cuchũt yarũ tâng cutễq. Toâq Yiang Sursĩ táq yỗn cuyal phát ploaq pỡq chu, aluang ki cỡt sangot toâp, chơ cuyal sapâr dững samoât soc saro.
25Yiang Sursĩ ca bráh o lứq blớh neq: “Noau têq talĩ cớp cứq? Bữn noau lĩ-ralĩ cớp cứq tỡ?”
26Anhia tapoang chu paloŏng! Noau toâp tễng máh mantỗr anhia hữm ki? Án achúh máh mantỗr ki cỡt ariang poâl tahan án. Án dáng máh léq sa‑ữi, cớp án dáng ramứh mantỗr dũ ŏ́c. Chớc án sốt toâr lứq, cớp muoi ŏ́c mantỗr aléq la tỡ têq pứt.
27Cũai I-sarel ơi! Cỗ nŏ́q anhia bubéq-bubưp pai Yiang Sursĩ tỡ bữn dáng anhia chĩuq túh arức; cớp anhia pai án tỡ bữn nhêng salĩq toâq noau táq anhia ma anhia tỡ bữn lôih. 28Nŏ́q, anhia tỡ bữn dáng tỡ? Anhia tỡ nai sâng tỡ? Yiang Sursĩ la Ncháu ca ỡt mantái níc; án toâp tễng dũ ramứh tâng cốc cutễq nâi. Án tỡ nai ieuq, cớp tỡ nai lakéh. Lứq tỡ bữn noau sapúh sarnớm án chanchớm. 29Án chuai cũai ieuq ot, cớp yỗn cũai ŏ́q rêng cỡt bán rêng loah. 30Dếh cũai noâng póng cỡt ieuq ot; cũai póng dớm cỗ pứt nheq rêng. 31Ma máh cũai sa‑âm Yiang Sursĩ, la cũai ca poâng canưm ống án toâp chuai alới yỗn bữn bán rêng loah. Alới têq yuor, cỡt samoât calang crức pâr; alới têq lúh cớp tỡ bữn sâng lakéh ntrớu; alới têq tayáh cớp tỡ bữn ieuq noâng.