41

Các nước sẽ bị Chúa xét xử

1Các hải đảo! Hãy đến hầu toà và lắng nghe! Cứ đem các lý đoán vững mạnh nhất của các ngươi ra! Hãy đến gần Ta và phát biểu! Tòa án sẵn sàng xử các ngươi.
2Ai đã cho Con Người bách chiến bách thắng dấy lên từ phương đông? Chúa Hằng Hữu dã cho Người chiến thắng các nước, chà đạp các vua và tàn sát các quân đội. 3Người đánh đuổi quân thù chạy không còn manh giáp, Nó tiến quân như vào chỗ không người, chinh phục những lãnh thổ chưa bao giờ có ai chinh phục. 4Ai đã làm những việc vĩ đại đó? Ai đã tể trị cả nhân loại hết đời này sang đời khác? Chính Ta, là Chúa Tể, là Đấng đầu tiên và cuối cùng.
5Các hải đảo đã nghe tin chiến sự đều khiếp sợ. Các nước xa xôi run rẩy vì cuộc tiến công của người hùng phương đông. Các quốc gia ra lệnh tổng động viên và chuẩn bị chiến tranh. 6Quân lính khích lộ tinh thần lẫn nhau bằng chiến dịch tuyên truyền: "Đừng sợ, địch không thể nào chiến thắng!" 7Họ vội vã tạo nên một thần tượng mới. Thợ tiện thúc hối thợ vàng; thợ đúc lật đật làm cái đế, đóng đinh cho chặt để tượng khỏi lung lay.
8Nhưng Y-sơ-ra-ên, ngươi là đầy tớ Ta; Gia-cốp được Ta lựa chọn; các ngươi là dòng dõi của Áp-ra-ham, bạn Ta. 9Ta đã kêu gọi và tăng cường ngươi từ những vùng xa xôi tận cùng mặt đất. Ta đã bảo: Ngươi là đầy tớ Ta. Ta đã chọn ngươi, không bao giờ loại bỏ ngươi. 10Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi. Chớ kinh khiếp vì Ta là Thượng Đế ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi mạnh mẽ. Phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Phải, Ta sẽ dùng tay phải công chính Ta nâng đỡ ngươi. 11Kìa, mọi kẻ thách thức ngươi sẽ hổ thẹn, bối rối và bị tiêu diệt; những kẻ giao chiến với ngươi sẽ chết tiệt. 12Ngươi có đi tìm chúng cũng chẳng gặp vì địch quân đã bị quét sạch, không còn nữa. 13Vì Ta, Thượng Đế Hằng Hữu ngươi đang tăng cường tay phải ngươi và bảo ngươi: Đừng sợ, Ta sẽ giúp đỡ ngươi. 14Dân Ta ơi, dù ngươi bị loài người khinh bỉ, cũng đừng sợ hãi, Ta sẽ cứu giúp ngươi. Ta là Chúa Hằng Hữu, Đấng Cứu Tinh của ngươi. Ta là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 15Ta làm cho ngươi thành xe cán mới tinh có răng sắc bén; ngươi sẽ cán nát địch quân như trấu, nghiền núi non thành tro bụi. 16Ngươi sẽ vất bỏ chúng trước ngọn gió và gió lốc sẽ đùa chúng đi tan tác. Lòng ngươi sẽ tràn ngập vui mừng và miệng ngươi sẽ tôn vinh ca ngợi Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.

Y-sơ-ra-ên sẽ phồn thịnh

17Khi người nghèo khổ túng thiếu tìm nước uống không được, lưỡi khô đi vì khát; Ta, Chúa Hằng Hữu sẽ nghe tiếng cầu cứu của họ và cứu giúp họ. 18Ta sẽ khơi các dòng sông giữa đất hoang và các giếng nước giữa thung lũng. Ta sẽ biến sa mạc thành ao hồ và đất khô hạn thành nguồn nước. 19Ta sẽ trồng tùng bách, keo, sim và cây gỗ dầu trong đồng hoang, trồng thông, linh sam và cây hoàng dương trong sa mạc. 20Họ sẽ nhìn thấy, nhận biết, suy nghiệm và hiểu rằng tay Chúa Hằng Hữu, đã làm những việc ấy. Ngài là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.

Chúa biết trước tương lai

21Chúa bảo: Hãy trình bày lý đoán, và tang chứng. 22Hãy đến gần Ta và tiên đoán việc tương lai. Hãy thuật lại các biến cố trong quá khứ để chúng ta suy nghiệm và biết được kết cuộc. Hãy tiên đoán tương lai sẽ ra thế nào. 23Hãy tiết lộ diễn tiến tương lai để chứng tỏ các ngươi là thần thánh. Phải, hãy làm lành hay làm ác để chúng ta xem xét và nhận định. 24Này, các ngươi đều vô dụng và công việc các ngươi đều vô ích. Ai chọn các ngươi thật là khờ dại gớm ghê.
25Ta đã dấy lên một người từ vùng đông bắc. Người sẽ tiến công các quốc gia. Người sẽ kêu cầu danh Ta và Ta sẽ cho người chiến thắng các vua chúa, vương hầu, khanh tướng, như thợ gốm chà đạp đất sét dưới chân. 26Ai đã báo trước những việc ấy từ ban đầu cho chúng ta biết? Ai đã tiên đoán từ xưa để chúng ta nhìn nhận: 'Việc xảy ra đúng như người đã nói'? Tuyệt đối không ai cả! Không ai nghe các ngươi nói đúng việc tương lai. 27Ta là Đấng đầu tiên đã bảo Giê-ru-sa-lem: Này, Ta báo cho các ngươi một tin mừng!" 28Ngoài Ta, chẳng có ai. Các thần tượng ngươi đều câm nín, không ai đáp lại khi Ta hỏi. 29Vì họ chỉ là tà thần, công việc họ vô giá trị, ảnh tượng họ hư không như làn gió thoảng.