42

Án Ca Táq Ranáq Yiang Sursĩ

1Yiang Sursĩ pai neq: “Nâi la cũai táq ranáq cứq! Cứq yỗn án cỡt bán rêng. Cứq khoiq rưoh án, cớp mứt pahỡm cứq sâng bũi lứq cớp án. Cứq yỗn án bữn Raviei cứq; cớp nỡ‑ra án dững ŏ́c tanoang tapứng yỗn dũ cruang cũai. 2Án tỡ bữn rasuon cớp tỡ bữn pai casang chóq noau. Cớp án tỡ bữn loai casang ntrớu tâng vil. 3Aroŏng khoiq nanỗr, tỡ bữn túh cóq déh tữm; cớp chớp tớu khoiq lalĩu ễ pât tỡ bữn túh cóq pupât. Ma án dững ŏ́c tanoang tapứng yỗn nheq tữh cũai. 4Án tỡ bữn pứt ŏ́c ngcuang, tỡ la pứt ŏ́c clŏ́q; ma án ễ ayứng ŏ́c tanoang tapứng tâng cốc cutễq nâi. Máh cruang ỡt yơng, ngcuang án tĩeih atỡng.”
5Yiang Sursĩ Ncháu ca khoiq tễng cớp paliang paloŏng. Án khoiq tễng cốc cutễq nâi cớp dũ ramứh ca dáh tâng cutễq. Án khoiq yỗn dũ náq cũai bữn rangứh tamoong. Yiang Sursĩ pai tễ manoaq cũai táq ranáq án neq: 6“Cứq, la Yiang Sursĩ, arô mới yỗn dững ŏ́c pĩeiq pỡ cốc cutễq nâi. Cứq ỡt níc cớp mới, cớp nhơ mới cứq ễ táq ŏ́c parkhán cớp dũ tỗp cũai, cớp cứq yỗn ŏ́c poang toâq pỡ dũ cruang. 7Bo ki mới táq yỗn máh cũai sũt moat cỡt blang loah, cớp mới acláh máh cũai tũ ca ỡt tâng cuaq canám.
8“Ống cứq toâp la Yiang Sursĩ, Ncháu mới. Yiang canŏ́h ŏ́q pún tâng chớc ang‑ữr cứq; cứq tỡ ễq anhia khễn yiang canŏ́h cớp khễn dếh cứq hỡ. 9Máh santoiq cứq khoiq pai chơ, sanua cỡt lứq. Sanua cứq yỗn mới dáng nhũang tễ máh ranáq tamái ễ toâq.”

Cansái Ũat Khễn

  10Cóq ũat cansái tamái khễn Yiang Sursĩ!
   Dũ ntốq tâng cốc cutễq nâi cóq ũat khễn án!
  Cóq máh cũai dững tuoc tâng dỡq mưt ũat khễn án!
   Cớp dũ ramứh tamoong tâng dỡq mưt cóq khễn án tê.
   Máh cũai tâng cruang yơng, cóq ũat khễn án!
  11Máh vil cũai pỡ ntốq aiq cóq khễn Yiang Sursĩ;
   máh cũai tâng vil Kê-da cóq khễn án tê.
  Cóq dũ náq cũai tâng vil Sê-la triau cupo bũi óh lứq tễ anũol cóh.
  12Máh cũai ỡt pỡ cruang yơng, cóq khễn cớp yám noap Yiang Sursĩ!
  13Yiang Sursĩ loŏh chíl samoât muoi noaq cũai clŏ́q lứq pỡq chu ntốq rachíl;
   án ễr áiq ễ mut tâng ntốq rachíl.
  Án cartuoih achỗn casang lứq toâq án rachíl,
   cớp án chíl riap máh cũai par‑ũal toâq chớc bán rêng án.

Yiang Sursĩ Par‑ữq Ễ Rachuai Cũai Proai Án

  14Yiang Sursĩ pai neq: “Khoiq dũn lứq chơ cứq ỡt rangiac,
   tỡ bữn ta‑ỡi cũai proai cứq câu sễq.
  Ma sanua toâq ngư chơ cứq ễ táq ranáq.
   Cứq cu‑ỗi casang ariang mansễm ntôm ễ sễt con.
  15Cứq ễ talốh táh nheq máh cóh king,
   cớp táq yỗn bát cớp nỡm aluang cỡt sangot cuchĩt nheq.
  Cứq ễ táq yỗn crỗng cớp dỡq talĩng cỡt khỗ chíq.

  16“Cứq ễ ayông máh cũai moat sũt yỗn pỡq
   tâng rana ca alới tỡ nai pỡq.
  Cứq ễ pĩen canám cỡt poang yỗn alới,
   cớp máh rana rahíc-rahŏ́c, cứq ễ puon yỗn li loah.
  Ranáq nâi la ŏ́c cứq par‑ữq;
   cứq yống níc máh ŏ́c ki.
  17Ma dũ náq cũai ca poâng canưm máh rup yiang,
   cớp dŏq rup ki la yiang alới,
   lứq cũai ki cỡt pê pahỡm cớp cỡt casiet táq.”

Cũai I-sarel Tỡ Ễq Trĩh

18Yiang Sursĩ pai neq: “Máh cũai túng clo ơi, cóq anhia tamứng! Máh cũai sũt lĩal ơi, cóq anhia nhêng yỗn samoât! 19Bữn tỡ cũai sũt hỡn tễ cũai táq ranáq cứq? Bữn tỡ cũai túng hỡn tễ cũai cứq ớn dững parnai cứq? 20Máh cũai I-sarel ơi! Anhia khoiq hữm sa‑ữi ramứh chơ, ma anhia tỡ bữn cayớm dŏq. Anhia bữn cutũr dŏq tamứng, ma anhia tỡ bữn sâng ntrớu.”
21Yiang Sursĩ táq níc ranáq tanoang o. Ngkíq án ễq proai án yám noap níc phễp rit án cớp máh ŏ́c án khoiq patâp alới. 22Ma sanua, máh cũai án noau pũr ĩt, cớp noau crál tâng cuaq pưn cutễq yỗn clỡp lứq. Noau pũr crơng alới toau tỡ bữn khlâiq muoi ramứh ntrớu noâng; cớp tỡ bữn noau têq rachuai alới. 23Bữn tỡ cũai tễ tỗp anhia yoc ễ tamứng tễ ranáq nâi? Tễ sanua toau chumát, anhia ễ tamứng samoât samơi, ma tỡ bữn? 24Noau bĩc tỗp I-sarel yỗn cỡt prán payoiq yỗn tỗp pũr toâq? Ống Yiang Sursĩ toâp táq ranáq ki, yuaq hái khoiq táq lôih chóq án! Tỗp hái tỡ bữn táq puai rangứh án, cớp hái tỡ bữn trĩh santoiq án catoaih atỡng. 25Ngkíq yuaq án sâng cutâu mứt, chơ yỗn hái ramóh yúc ntâng lứq. Án cutâu mứt cỡt samoât pla ũih cat máh cũai I-sarel, ma tỗp hái noâng tỡ bữn lap sĩa.