44

Phước lành cho các dân tộc

1Y-sơ-ra-ên, tuyển dân Ta! Hãy lắng nghe! 2Đấng tạo nên con, dựng con trong lòng mẹ, Đấng sẽ phù hộ con bảo rằng: Gia-cốp, đầy tớ Ta! Giê-ru-sa-lem mà Ta lựa chọn! Đừng sợ hãi! 3Vì Ta sẽ cho con uống nước ngọt đã khát và cho suối mát tưới đồng khô. Ta sẽ đổ Thần Ta và phước lành Ta trên dòng dõi con. 4Chúng sẽ hưng thịnh như cỏ xanh và cây liễu trồng bên dòng sông. 5Chúng sẽ hãnh diện khoe rằng: "Tôi thuộc về Chúa," 'Tôi là dân Chúa.' Chúng sẽ chạm trỗ Danh Chúa và tên Y-sơ-ra-ên trên bàn tay mình.

Người thờ thần tượng bị đoán phạt

6Chúa tể vũ trụ, Vua và Đấng Cứu chuộc Y-sơ-ra-ên, là Chúa Hằng Hữu Toàn năng, đã phán: "Ta là đầu tiên và cuối cùng! Ngoài Ta, không có Chân Thần nào khác. 7Ai giống như Ta? Hãy để thần ấy xác nhân, tuyên bố và phát biểu trước mặt Ta! Ai đã loan báo từ đầu những việc tương lai? Hãy để các thần ấy tiên đoán việc gì sắp xảy ra! 8Đừng sợ, đừng khiếp đảm! Ta đã chẳng loan báo từ xưa những diễn tiến này sao? Các ngươi là nhân chứng của Ta! Có Chân Thần nào ngoài Ta không? Chẳng có thần nào làm Tảng đá muôn đời cho các ngươi. Tuyệt đối chẳng có ai!
9Tất cả những người chế tạo thần tượng thật là điên dồ! Thần tượng của họ chỉ là vô dụng. Thảo nào những người thờ lạy thần tượng đều xấu hổ! 10Chỉ có người khờ dại mới tự tạo cho mình một thần tượng chẳng giúp gì cho ai cả. 11Các người thờ lạy thần tượng đều xấu hổ; các thợ tạc tượng chỉ là người yếu đuối. Tất cả đều cúi mặt nhục nhã.
12Thợ rèn nướng một thỏi sắt, dùng cánh tay gân guốc đập cho đến khi thành một hình thù; anh thợ đập lâu mỏi tay, mệt lả, đói bụng và khát nước đến ngất xỉu. 13Thợ mộc căng giây mực, đánh dấu bằng bút chì, bào chuốt gỗ cho phẳng, dùng com-pa để vẽ ra hình ảnh con người đẹp đẽ đang ngồi trong nhà. 14Anh vào rừng kiếm gỗ, đốn cây bách, chọn gỗ dẽ, gỗ sồi. Anh trồng nguyệt quế; mưa xuống làm cho cây lớn lên. 15Đốn cây xong, anh lấy một khúc gỗ chụm bếp, sưởi ấm, hấp bánh. Khúc gỗ khác anh đẽo gọt thành một thần tượng rồi quỳ lạy, thờ phượng nó. 16Cùng một thân cây mà một nửa anh dùng để chiên nướng thịt, ăn cho ngon rồi đốt lò lên sưởi cho ấm, và nhìn cho thích mắt; 17còn nửa kia anh tạc tượng làm thần, thì thụp lạy nó, thờ phượng nó, cầu nguyện với nó: "Xin giải cứu tôi vì ngài là thần tôi!"
18Những người thờ thần tượng không có trí hiểu biết, nhận thức. Mắt họ bị che kín nên không thấy; trí họ bị đóng chặt nên không hiểu được. 19Không ai suy nghiệm, không ai dùng trí khôn để nhận thức: "Ta đã chụm mất một nửa cây gỗ, dùng than nó mà nướng bánh, chiên thịt để ăn; gỗ còn lại ta tạc ra một thần tượng gớm ghiếc hay sao? Không lẽ ta quỳ lạy một khúc gỗ vô tri giác?" 20Những người khờ dại ấy ăn mớ tro. Trí khôn mắc lừa đã dẫn họ đi lầm đường lạc lối. Họ không bao giờ bừng tỉnh và tự hỏi: "Thần tượng ta cầm trong tay đây có phải là giả dối không?"
21Nhà Gia-cốp, hãy ghi nhớ! Y-sơ-ra-ên là đầy tớ Ta. Ta đã tạo nên ngươi; ngươi là đầy tớ Ta. Y-sơ-ra-ên, Ta chẳng bao giờ quên ngươi. 22Ta đã quét sạch gian ác ngươi như đám mây và tội lỗi ngươi như sương mù trước gió. Hãy trở về với Ta vì Ta đã chuộc ngươi.
23Các tầng trời, hãy ca hát vì Chúa đã làm việc ấy. Đất hãy la lớn tiếng lên! Các núi hãy trỗi giọng hợp ca với rừng cây nội cỏ vì Chúa đã cứu chuộc Gia-cốp và được tôn vinh giữa Y-sơ-ra-ên.

Vua Si-ru sẽ xây lại Giê-ru-sa-lem

24Chúa, Vị Cứu Tinh của ngươi, Đấng đã tạo nên ngươi trong lòng mẹ, phán: "Ta là Chúa Tể, Ta sáng tạo vạn vật, một mình Ta giương các tầng trời và trải mặt đất ra. 25Ta làm hỏng các điềm giả dối, làm cho thầy bói phải hổ thẹn. Ta khiến người khôn phải thất bại và tri thức họ trở thành dại khờ. 26Ta xác nhận tuyên ngôn của đầy tớ Ta và thực hiện lời của sứ giả Ta. Ta bảo: "Giê-ru-sa-lem sẽ có đông dân cư"; các thành phố Giu-đa sẽ được xây lại từ giữa cảnh điêu tàn; 27đáy biển và sông ngòi phải cạn khô. 28Ta chứng nhận: "Si-ru là người chăn của Ta, người sẽ thực hiện chương trình Ta!" Ta bảo trước: "Giê-ru-sa-lem sẽ được tái thiết và nền móng đền thờ sẽ được xây xong."