49

Nhiệm vụ của Đầy tớ Chúa

1Các dân tộc xa xôi, các nước bên kia đại dương, hãy nghe Ta! Chúa đã gọi tôi khi còn trong bụng mẹ và đặt tên cho tôi. 2Thượng Đế sẽ làm cho lời phán quyết của tôi như gươm bén. Ngài giấu tôi trong bóng bàn tay Ngài. Ngài dùng tôi như mũi tên nhọn hoắt.
3Chúa bảo tôi: "Con là đầy tớ Ta; con có quyền nơi Thượng Đế. Con sẽ tôn vinh Ta!" 4Tôi thưa: "Nhưng đối với họ, công việc con thật là vô ích. Con đem tâm huyết phục vụ họ nhưng không ai đáp ứng. Tuy nhiên, con xin giao phó mọi việc trong tay Chúa; Ngài sẽ tưởng thưởng cho con!"
5Đấng đã tạo thành tôi trong lòng mẹ để sai tôi đem dân tộc tôi quay về với Ngài; Đấng đã ban cho tôi sức mạnh để chu toàn nhiệm vụ và tưởng thưởng xứng đáng cho tôi, 6đã bảo: "Con không những đem dân Ta trở về với Ta mà con còn làm ánh sáng cho các dân tộc trên thế giới để đem ân cứu độ đến cho họ nữa!"
7Chúa Hằng Hữu, là Cứu Chúa và là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên bảo: Người bị xã hội khinh dễ và ghen ghét, Người bị chà đạp dưới gót giày của các kẻ thống trị: "Các vua sẽ đứng lên chào mừng Con! Các lãnh tụ sẽ đến thờ lạy Con vì Chúa Hằng Hữu đã chọn Con thật là Thành tín; Ngài là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên."
8,9Chúa phán: "Ta đã nhậm lời Con đúng lúc kịp thời. Ta đã giúp đỡ Con trong ngày cứu rỗi. Ta sẽ bảo toàn Con và cho Con xuống đời bảo lãnh lời cam kết này của Ta với nhân dân: "Ta sẽ khôi phục đất nước Y-sơ-ra-ên và cho nhân dân hưởng lại sản nghiệp của họ. Ta sẽ dùng Con kêu gọi các tù nhân đang ngồi trong bóng tối tử vong: 'Hãy ra đi tự do! Ta đã giải phóng các con!' Họ sẽ trở thành bầy chiên Ta, sẽ ăn trong đồng cỏ tươi ngon, trên các đồi núi xanh dờn. 10Họ không còn đói khát nữa, không còn bị mặt trời nung đốt hay gió nóng sa mạc làm phỏng da. Ta sẽ thương xót họ và dìu dắt họ đến các suối nước ngọt. 11Ta sẽ san bằng núi cao và lấp đầy trũng sâu để làm thông lộ cho họ đi. 12Kìa, dân ta sẽ từ các xứ xa trở về; từ phương bắc phương tây, phương nam, họ sẽ hồi hương." 13Hát lên đi, các tầng trời! Reo mừng đi, cả địa cầu! Xướng ca lên, các núi đồi quang đãng! Vì Chúa Hằng Hữu đã an ủi dân Ngài và đoái thương những người buồn thảm. 14Tuy nhiên, dân Ta vẫn phàn nàn: "Chúa đã bỏ chúng tôi! Ngài quên chúng tôi rồi!"
15Lẽ nào đàn bà quên con không cho bú, và không thương xót con ruột mình sao? Dù có người quên con đi nữa, ta vẫn không bao giờ quên ngươi. 16Này, Ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay Ta; Ta luôn luôn nhìn các tường lũy ngươi. 17Chẳng bao lâu, con cái ngươi sẽ gấp rút trở về xây lại thủ đô và đánh đuổi quân thù là những kẻ đã hủy diệt ngươi. 18Hãy ngẩng mặt lên, mở rộng tầm mắt nhìn quanh: Con cái ngươi đang tập họp và kéo nhau về với ngươi. Thật như Ta Hằng Sống, chúng nó sẽ như các giây chuyền và đồ trang điểm đeo quanh cổ ngươi như cổ cô dâu. 19Những mảnh đất trống, những vùng hoang vu, những nơi đổ nát trở thành chật hẹp, không đủ chỗ cho dân số hồi cư đông đảo trong ngày quân thù bỏ chạy. 20Con cái ngươi sinh trong thời kỳ gian khổ sẽ thưa với ngươi: "Nơi này chật hẹp quá, xin xúm xít lại cho chúng con có chỗ ở!" 21Lúc ấy, ngươi sẽ tự hỏi: "Ai đã sinh đàn con này cho tôi trong lúc tôi bị lưu đày, hất hủi, góa bụa, đau thương? Ai đã nuôi dưỡng chúng nó? Thời ấy, tôi ở một mình, cô độc. Đàn con này từ đâu đến?"

Một nước phục hưng

22Chúa Hằng hữu đáp: "Này Ta sẽ đưa tay trên các nước, dựng trụ cờ giữa các dân tộc. Họ sẽ bồng ẵm và kiệu con cái ngươi trên vai. 23Các vua sẽ làm cha nuôi, các hoàng hậu sẽ làm vú em săn sóc chúng. Các vua chúa, các lãnh tụ sẽ cúi mọp xuống đất lau chân ngươi. Lúc ấy, ngươi sẽ biết ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; ai trông đợi Ta sẽ chẳng bao giờ hổ thẹn.
24Có ai cướp được chiến lợi phẩm trong tay đoàn quân hùng mạnh hoặc giải thoát tù binh khỏi xiềng xích của bạo chúa? 25Nhưng Chúa bảo: Tù binh sẽ được giải thoát khỏi xiềng xích của bạo chúa và chiến lợi phẩm trong tay đoàn quân hùng mạnh sẽ phải trả về nguyên chủ. Vì Ta sẽ chiến đấu với quân thù của ngươi và giải thoát con dân ngươi. 26Ta sẽ làm cho bọn áp bức ngươi sẽ tự ăn thịt mình tự uống huyết mình đến nổi say như người ta say rượu ngọt. Tất cả nhân loại sẽ biết Ta, Chúa Hằng Hữu là Cứu Chúa ngươi, Đấng chuộc ngươi và Thần mạnh mẽ của Gia-cốp.