4

  1Trong ngày đó, bảy người nữ sẽ nắm lấy một người nam và nói,
  “Chúng tôi sẽ bỏ tiền của mình ra để tự lo ăn uống và tự mua sắm áo quần;
  Chúng tôi chỉ xin được mang tên anh thôi;
  Xin anh làm ơn cất đi nỗi xấu hổ của chúng tôi.”

Vinh Hiển Tương Lai của Những Người Sống Sót ở Si-ôn

  2Trong ngày ấy, chồi non CHÚA cho mọc lên sẽ đẹp đẽ và vinh hiển;
  Hoa màu trong xứ sẽ là niềm hãnh diện và vinh hiển của những người sống sót ở I-sơ-ra-ên.
  3Những ai còn sống sót ở Si-ôn và những ai còn sống sót ở Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thánh,
  Tức tất cả những người được ghi nhận là còn sống sót ở Giê-ru-sa-lem,
  4Khi Chúa rửa sạch những ô uế của các thiếu nữ ở Si-ôn,
  Và tẩy sạch những vết máu đã đổ ra trong Giê-ru-sa-lem
  Bằng linh phán xét và linh thiêu đốt của Ngài.
  5Bấy giờ CHÚA sẽ dựng nên một đám mây che phủ ban ngày và một đám khói có lửa soi sáng ban đêm ở trên toàn Núi Si-ôn và trên những nơi dân chúng hội họp.
  Thật vậy, sẽ có một vầng hào quang bao phủ trên cả vùng.
  6Vầng hào quang ấy sẽ như cái lều che nắng nóng ban ngày,
  Và làm nơi trú ẩn và che chở phòng khi bão tố và mưa sa.