50

Dân Chúng Phạm Tội Khiến Ðất Nước Bị Ðau Thương

  1CHÚA phán thế nầy, “Chứng thư ly dị mẹ các ngươi, người mà Ta đã rẫy bỏ, đâu rồi?
  Hoặc trong số những người Ta cho làm chủ nợ, ai là người đã được Ta bán các ngươi cho?
  Ðúng ra là vì tội của các ngươi mà các ngươi đã bán chính mình;
  Chính vì sự vi phạm của các ngươi mà mẹ các ngươi đã bị rẫy bỏ.
  2Tại sao khi Ta đến, chẳng còn người nào cả?
  Khi Ta kêu, chẳng còn ai để trả lời?
  Phải chăng tay Ta ngắn mà không chuộc được?
  Hoặc Ta không có khả năng giải thoát hay sao?
  Kìa, Ta quở một tiếng, biển cạn khô tức khắc;
  Ta biến các sông thành hoang địa khô cằn;
  Cá hôi thối vì chẳng còn nước nữa,
  Chúng chết đi vì hết sạch nước rồi.
  3Ta khoác lên bầu trời một màn đen ảm đạm,
  Làm vải thô bao trùm chúng lại.”

Tinh Thần Vâng Phục của Ðầy Tớ CHÚA

  4CHÚA Hằng Hữu đã ban cho tôi cái lưỡi của người có học,
  Ðể tôi biết nói lời nào thích hợp hầu nâng đỡ kẻ ngã lòng.
  Mỗi buổi sáng Ngài kêu tôi thức dậy;
  Ngài đánh thức tai tôi để chú ý lắng nghe như một học trò.
  5CHÚA Hằng Hữu mở tai tôi;
  Tôi không phản đối và chẳng quay bước bỏ đi.
  6Tôi đưa lưng cho những kẻ đánh tôi;
  Tôi đưa má cho những kẻ nhổ râu tôi;
  Tôi không giấu mặt để khỏi bị sỉ nhục và phỉ nhổ,
  7Vì CHÚA Hằng Hữu sẽ giúp đỡ tôi;
  Vì thế tôi sẽ không hổ thẹn;
  Vì thế tôi sẽ trơ mặt ra như đá lửa;
  Tôi biết tôi sẽ không bị hổ thẹn.
  8Ðấng xác minh tôi công chính đang ở gần tôi.
  Ai muốn đấu chọi với tôi?
  Xin đứng ra để chúng ta đối mặt với nhau.
  Ai muốn chống đối tôi?
  Mời người ấy hãy đến gần tôi.
  9Nầy, CHÚA Hằng Hữu sẽ giúp đỡ tôi,
  Ai là kẻ sẽ lên án tôi?
  Kìa, chúng sẽ cũ mòn như chiếc áo;
  Mối mọt sẽ ăn chúng hết sạch.

  10Ai trong các người kính sợ Chúa?
  Ai vâng theo tiếng của Ðầy Tớ Ngài?
  Ai đi trong bóng tối mà không cần ánh sáng?
  Người ấy hãy tin cậy vào danh CHÚA,
  Và nhờ cậy vào Ðức Chúa Trời của mình.

  11“Nầy, hỡi tất cả các ngươi,
  Là những kẻ nổi lửa lên phóng hỏa,
  Những kẻ đốt lên những ngọn lửa hại người,
  Hãy bước đi giữa ngọn lửa do các ngươi đã đốt,
  Và bị hỏa thiêu giữa ngọn lửa do các ngươi đốt để hại người.
  Ðây là điều các ngươi sẽ nhận lấy từ tay Ta:
  Các ngươi sẽ nằm xuống trong đớn đau cùng tột.”