51

Phước Hạnh Dành cho Con Dân CHÚA

  1“Hỡi những ai đuổi theo lẽ công chính,
  Tức những người tìm kiếm CHÚA,
  Hãy lắng nghe Ta: Hãy nhìn vào vầng đá các ngươi được đục ra,
  Vào hầm đá các ngươi được lấy ra.
  2Hãy nhìn vào Áp-ra-ham tổ phụ các ngươi,
  Vào Sa-ra tổ mẫu các ngươi,
  Vì Ta chỉ kêu gọi một mình nó,
  Rồi Ta ban phước cho nó,
  Và làm cho nó gia tăng đông đúc.”

  3Thật vậy CHÚA sẽ an ủi Si-ôn;
  Ngài sẽ an ủi những nơi hoang tàn của nó;
  Ngài sẽ biến đồng hoang của nó trở nên như Ê-đen,
  Làm sa mạc của nó trở thành như vườn của CHÚA;
  Những nơi ấy sẽ tràn đầy hân hoan và vui vẻ,
  Lòng biết ơn và tiếng hát lời ca.

  4“Hỡi dân Ta, hãy nghe Ta,
  Hỡi nước Ta, hãy chăm chú nghe Ta:
  Vì luật pháp sẽ do Ta ban bố;
  Ta sẽ làm công lý của Ta thành ánh sáng cho muôn dân.
  5Lẽ công chính của Ta đã gần;
  Ơn cứu rỗi của Ta đã khởi sự;
  Tay Ta sẽ xử đoán muôn dân;
  Dân các xứ ở hải ngoại trông cậy vào Ta;
  Chúng tin cậy nơi tay Ta.
  6Hãy ngước mắt lên trời,
  Rồi cúi nhìn xuống đất;
  Vì trời sẽ biến đi như làn khói,
  Ðất sẽ cũ nát như áo quần,
  Và những kẻ sống trên nó sẽ chết đi như vậy,
  Nhưng ơn cứu rỗi của Ta sẽ còn đến đời đời,
  Lẽ công chính của Ta sẽ không bao giờ bị hủy bỏ.

  7Hãy lắng nghe Ta,
  Hỡi những kẻ hiểu biết lẽ công chính,
  Hỡi những người giữ lòng vâng theo luật pháp Ta:
  Ðừng lo sợ khi bị người ta chê trách;
  Ðừng hãi kinh khi nhục mạ đến với mình;
  8Vì chúng sẽ bị mối mọt ăn như đã ăn mất tiêu quần áo,
  Và bị giòi bọ ăn như đã ăn sạch áo da lông,
  Nhưng lẽ công chính của Ta sẽ còn mãi mãi,
  Ơn cứu rỗi của Ta sẽ còn từ đời nọ đến đời kia.”

  9Ôi lạy CHÚA, xin Ngài thức dậy,
  Xin thức dậy và vung cánh tay mạnh mẽ quyền năng,
  Xin thức dậy như thời xa xưa ấy,
  Như những ngày của các thế hệ trước kia,
  Há chẳng phải Ngài đã phân thây thủy quái ra từng mảnh?
  Há chẳng phải Ngài đã đập nát con thủy long hay sao?
  10Há chẳng phải Ngài đã làm biển kia khô cạn,
  Nơi nước đầy trong các vực thẳm mênh mông?
  Há chẳng phải Ngài đã làm một con đường dưới đáy biển,
  Ðể những người được chuộc của Ngài có lối đi qua sao?
  11Rồi những người được cứu chuộc của Ngài sẽ trở về;
  Họ sẽ đến Si-ôn với lời ca tiếng hát;
  Ðầu ngẩng lên, mặt cứ mãi vui mừng;
  Họ sẽ hân hoan và vui vẻ,
  Nỗi u buồn và sầu thảm sẽ trốn xa.

  12“Ta, chính Ta, Ðấng an ủi các ngươi;
  Ngươi có biết mình là ai chăng,
  Mà lại sợ loài người là những kẻ sẽ sớm chết,
  Và sợ con của loài người là những kẻ mong manh như cỏ dại ngoài đồng?
  13Chẳng lẽ ngươi đã quên CHÚA,
  Ðấng Dựng Nên ngươi,
  Ðấng căng các tầng trời,
  Ðấng đặt nền trái đất,
  Nên ngày nào ngươi cũng nơm nớp lo sợ cơn giận của kẻ áp bức ngươi, kẻ đang toan mưu tiêu diệt ngươi, như thế?
  Nhưng cơn giận của kẻ áp bức ngươi đâu rồi?

  14Những kẻ bị bắt đi lưu đày sẽ sớm được giải thoát,
  Ðể chúng sẽ không chết trong hầm hố giam cầm,
  Và sẽ không thiếu thức ăn thức uống.
  15Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi,
  Ðấng khiến cho biển động sóng gào;
  Danh Ngài là CHÚA các đạo quân.
  16Ta đã đặt lời Ta trong miệng ngươi;
  Ta đã dùng bàn tay Ta bao phủ ngươi,
  Ðể Ta dựng nên các từng trời,
  Ðặt các nền trái đất,
  Và nói với Si-ôn rằng, ‘Ngươi là dân Ta.’”

CHÚA Hết Giận Si-ôn

  17Hãy thức dậy! Hãy thức dậy!
  Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy trỗi dậy!
  Ngươi đã uống cạn chén từ tay CHÚA,
  Ðó là chén thịnh nộ của Ngài;
  Ngươi đã uống tới cặn của chén làm say choáng váng,
  Ngươi đã uống cạn chén ấy rồi.
  18Trong số các con cái nó sinh ra,
  Chẳng có đứa nào dẫn nó đi;
  Trong số các con cái nó dưỡng nuôi,
  Không có đứa nào cầm tay nó dắt đi.
  19Hai tai họa gấp đôi nầy đã đến với ngươi,
  Nhưng có ai thương hại ngươi chăng?
  Hoang tàn và hủy diệt,
  Nạn đói và gươm đao.
  Ta dùng ai để an ủi ngươi đây?
  20Con cái ngươi đã kiệt quệ,
  Nằm la liệt khắp các đầu đường,
  Giống như con thú hoang sa lưới nằm chờ chết;
  Chúng ngất ngư vì thấm đòn thịnh nộ của CHÚA,
  Vì nhận lấy sự quở phạt của Ðức Chúa Trời.

  21Vậy bây giờ hãy nghe đây,
  Hỡi những kẻ bị khốn khổ,
  Những kẻ bị say nhưng không phải say vì rượu:
  22CHÚA Hằng Hữu của ngươi,
  Ðức Chúa Trời của ngươi,
  Ðấng binh vực duyên cớ ngươi, phán thế nầy:
  “Này, Ta cất khỏi tay ngươi chén làm say choáng váng,
  Cất bỏ luôn tới cặn chén thịnh nộ của Ta;
  Ngươi sẽ không phải uống nó nữa.
  23Nhưng Ta sẽ trao nó vào tay những kẻ làm khốn khổ ngươi,
  Những kẻ đã nói với ngươi rằng,
  ‘Hãy nằm xuống, để chúng ta giẫm trên ngươi mà đi.’
  Rồi ngươi đã nằm xuống, lấy thân mình làm đất,
  Làm con đường để chúng giẫm bước lên trên.”