51

Tin cậy Chúa

1Hãy nghe Ta, nhũng người đang tìm kiếm Chúa và con đường giải cứu, đang hướng về Tảng Đá nguồn gốc và xuất xứ của mình. 2Hãy nghĩ đến tổ phụ Áp-ra-ham và tổ mẫu Sa-ra! Ta đã gọi Áp-ra-ham khi người chỉ có một mình, Ta ban phúc cho người và cho dòng dõi ngươi sinh sôi nẩy nở rất nhiều. 3Chúa cũng sẽ ban phúc cho Y-sơ-ra-ên và cho sa mạc nó trổ hoa, cho đất hoang nó tốt tươi như vườn E-đen. Cả đất nước sẽ vang tiếng reo vui mừng rỡ, tiếng cảm tạ và bài ca tuyệt diệu. 4Nhân dân hãy nghe Ta! Y-sơ-ra-ên hãy lưu ý, vì ta sẽ cho công lý chiến thắng. 5Ta sắp hiển minh đức từ bi, công chính. Các ngươi sắp được giải cứu. Ta sẽ cai trị các nước; các dân tộc sẽ chờ đợi, mong mỏi ta. 6Hãy nhìn lên bầu trời, cao vời vợi, rồi cúi nhìn dưới đất! Bầu trời sẽ tan biến như làn khói; đất sẽ cũ mòn như áo xuống; các dân tộc khắp thế giới sẽ chết như ruồi. Nhưng sự cứu rỗi Ta còn đời đời, quyền bính Ta sẽ kéo dài vô tận.
7Những người hiểu biết công lý và giữ luật pháp Ta trong lòng, hãy nghe Ta! Đừng sợ những lời đả kích và vu cáo của loài người. 8Vì mối sẽ ăn họ như ăn chiếc áo mục, sâu sẽ cắn nát họ như cắn len. Nhưng sự công chính Ta tồn tại đời đời; sự cứu rỗi Ta truyền từ đời này sang đời khác. 9Cánh tay Chúa Hằng Hữu, hãy thức dậy, thức dậy mau, thu hết sức mạnh để hoạt động như thời xưa. Chúa đã chặt Ai-cập ra từng khúc và giết con rồng dưới sông Ninh. 10Ngày nay, Chúa vẫn y nguyên như ngày xưa, khi Ngài làm cho biển cạn khô để mở con đường giữa đáy biển cho những người được Ngài cứu chuộc. 11Sẽ đến ngày tất cả những người được cứu chuộc được về quê hương. Họ sẽ lên Giê-ru-sa-lem, ca hát với tấm lòng hân hoan, mừng rỡ vô tận, không còn khóc lóc, buồn thảm nữa.
12Ta sẽ an ủi ngươi. Đừng sợ loài người vì đời họ mau qua như hoa cỏ, sớm còn tối mất! 13Sao ngươi quên Chúa là Đấng Tạo Hóa đã giăng các tầng trời và đặt nền trái đất? Sao suốt ngày ngươi sợ quân thù hung bạo áp bức và tiêu diệt dân ngươi? Nộ khí quân thù đã tiêu tan đi đâu cả? 14Chẳng bao lâu, tù binh và nô lệ sẽ được phóng thích, các ngươi không còn đói khát và chết rủ trong ngục tối. 15Vì Ta là Chân Thần Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi. Ta mở đường cho ngươi đi qua biển, giữa những lượn sóng ầm ầm. Danh Ta là Chúa Hằng Hữu thiên binh. 16Ta đã đặt các lời Ta trong miệng ngươi. Ta sẽ dùng bóng bàn tay Ta che phủ ngươi, tức là bàn tay đã treo các ngôi sao trong không gian và nhồi nặn hình thể địa cầu. Ta đã bảo dân Ta: "Ngươi thuộc về Ta!"
17Giê-ru-sa-lem, thức dậy, thức dậy đi! Ngươi đã uống xong chén đoán phạt trong tay Chúa. Ngươi đã uống cạn chén khủng bố cho đến giọt cuối cùng. 18Không còn một người dân thủ đô sót lại để dìu dắt ngươi nữa. 19Ngươi đã bị hai tai họa: tàn phá và diệt vong, hay nói cách khác, đói kém và gươm dao. Ngoài Ta, không còn ai chia buồn và an ủi ngươi! 20Vì dân thủ đô đã ngất xỉu, nằm la liệt trong các đường phố, như con hươu bị mắc lưới của thợ săn vì Chúa giận và đoán phạt họ. 21,22Này, các người chịu hoạn nạn, kinh hoàng, ngất trí (không phải vì say rượu), hãy nghe lời Chúa Hằng Hữu, Chân Thần các ngươi: "Chúa biện hộ cho dân Ngài. Ta sẽ cất chen rượu đoán phạt, đau thương, đế các ngươi chẳng bao giờ phải uống nữa! 23Ta sẽ cho quân thù các ngươi uống chén đoán phạt ấy. Ta sẽ trừng phạt những kẻ đã áp bức, nhục mạ, chà đạp nhân phẩm lẫn thể xác các ngươi."