52

Chúa sẽ kiến thiết lại Giê-ru-sa-lem

1Si-ôn, vùng lên! Vùng lên! Hãy mặc lấy sức mạnh của Chúa! Thành thánh Giê-ru-sa-lem, hãy mặc áo đẹp để liên hoan vì người tội lỗi và ô uế không còn vào thành phố nữa! 2Con gái Si-ôn đang làm nô tì, hãy vùng dậy-từ bụi đất, đập tan xiềng xích, gông cùm! 3Vì Chúa bảo: "Các ngươi đã bán mình làm nô lệ không được trả tiền thì cũng sẽ được chuộc không cần tiền bạc." 4Chúa Hằng Hữu phán: "Trước kia, dân Ta xuống ngụ tại Ai-cập; gần đây, họ bị người A-sy-ri áp bức vô cớ. 5Chúa hỏi: Bây giờ, tình trạng dân Ta sao lại thê thảm thế này? Tại sao dân Ta lại bị làm nô lệ và bị áp bức vô cớ? Nhân viên chính quyền đô hộ tru tréo và luồn mồm báng bổ danh Ta, ngày này sang ngày khác. 6Chính vì thế, dân Ta mới biết quyền lực của danh Ta và nhìn nhận rằng Ta, chính Ta, đã phán bảo họ.
7Trên khắp núi cao đồi cả, gót chân những người báo tin mừng hòa bình và cứu độ thật là xinh đẹp. Họ loan báo khắp thủ đô: 'Thượng Đế của đồng bào đang tể trị!' 8Hãy nghe, các người canh gác đang reo mừng ca hát vì họ thấy tận mắt đoàn dân được Chúa đem về quê hương. 9Các lâu đài đổ nát của thủ đô,b hãy hoan ca vì Chúa đã an ủi dân Ngài và khôi phục thủ đô. 10Chúa Hằng Hữu đã ra tay hành động trước mắt tất cả các dân tộc; cả thế giới sẽ thấy sự cứu độ của Chúa.
11Hãy ra đi, lìa bỏ xích xiềng nô lệ để lên đường! Đừng động chạm đến đồ ô uế. Các ngưòi mang khí dụng của Chúa, hãy thoát ly ra khỏi Ba-by-luân, thanh tẩy tâm hồn và thân thể. 12Các ngươi ra đi không cần hấp tấp, vội vàng hay trốn tránh vì Chúa Hằng Hữu sẽ đi trước mở đường và Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên sẽ bảo vệ các ngươi.
13Này, Đầy tớ Ta sẽ cai trị cách khôn ngoan; Ngài sẽ được tôn trọng, đề cao và vinh quang tột bực. 14Nhiều người ngạc nhiên khi thấy thân hình tiều tụy khác thường của Ngài khi Ngài mang thân xác loài người. 15Ngài sẽ tẩy rửa nhiều dân tộc. Đứng trước mặt Ngài, các vua sẽ im thin thít, không dám nói một lời vì họ sẽ chứng kiến những điều nghe nói trước kia, và họ sẽ hiểu những điều chưa bao giờ được nghe.