54

Giao Ước Hòa Bình Vĩnh Viễn

  1“Hãy hát lên,
  Hỡi người phụ nữ hiếm muộn,
  Hỡi người phụ nữ không sinh con!
  Hãy cất lên tiếng hát, và trỗi giọng reo mừng,
  Hỡi người phụ nữ chưa hề kinh nghiệm cơn đau lúc lâm bồn,
  Vì con cái của người vợ bị hất hủi sẽ đông hơn con cái của người phụ nữ đang sống với chồng,” CHÚA phán.
  2“Hãy mở rộng trại của ngươi cho thêm chỗ,
  Hãy căng các tấm bạt nơi ở của ngươi ra,
  Ðừng giữ lại, hãy nới dài dây căng trại,
  Hãy đóng các cọc trại của ngươi cho thật chắc,
  3Vì ngươi sẽ tràn ra bên phải và bên trái;
  Dòng dõi ngươi sẽ thừa hưởng các nước,
  Biến các thành bỏ hoang thành những nơi cư trú đông người.

  4Ðừng sợ, vì ngươi sẽ không bị hổ thẹn;
  Chớ bối rối, vì ngươi sẽ không bị sỉ nhục,
  Vì ngươi sẽ quên hết những nhục nhã của thời còn trẻ;
  Ngươi sẽ không còn nhớ đến tủi nhục của thời góa bụa nữa,
  5Vì Ðấng Dựng Nên ngươi sẽ làm chồng ngươi;
  Danh Ngài là CHÚA các đạo quân;
  Ðấng Cứu Chuộc ngươi là Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên;
  Ngài được tôn là Ðức Chúa Trời của toàn thế giới.
  6Vì CHÚA đã gọi ngươi về,
  Ngươi vốn như người vợ bị bỏ,
  Người vợ có lòng đầy sầu thảm,
  Như người vợ cưới lúc thanh xuân đã bị hất hủi,
  Ðức Chúa Trời của ngươi phán vậy.
  7Vì Ta đã bỏ ngươi trong một thời gian ngắn,
  Nhưng vì lòng thương xót lớn lao, Ta sẽ đón ngươi về.
  8Trong cơn thịnh nộ Ta đã ngoảnh mặt khỏi ngươi một thời gian ngắn,
  Nhưng bởi tình yêu đời đời Ta sẽ thương xót ngươi;
  CHÚA, Ðấng Cứu Chuộc ngươi, phán vậy.

  9Ðiều nầy đối với Ta cũng giống như trong thời Nô-ê,
  Như Ta đã thề rằng nước lụt trong thời Nô-ê sẽ không bao giờ phủ trên mặt đất nữa,
  Thì Ta cũng đã thề rằng Ta sẽ không giận ngươi và không trách ngươi nữa.
  10Dù núi dời, dù đồi chuyển,
  Nhưng tình yêu của Ta đối với ngươi sẽ không lìa khỏi ngươi,
  Và giao ước hòa bình thịnh vượng của Ta dành cho ngươi sẽ không bao giờ bị xóa bỏ,
  CHÚA, Ðấng thương xót ngươi, phán vậy.

  11Hỡi ngươi là thành khốn khổ, bị bão tố dập vùi, và không được an ủi,
  Nầy, Ta sẽ lấy những đá quý với màu sắc đẹp đẽ làm đá lót đường của ngươi,
  Lấy bích ngọc làm nền của ngươi.
  12Ta sẽ lấy hồng ngọc xây các tháp canh,
  Lấy bạch ngọc xây các cổng,
  Tất cả các vách thành sẽ được xây bằng đá quý.
  13Tất cả con cái ngươi sẽ được CHÚA dạy dỗ;
  Con cái ngươi sẽ được hưởng hòa bình thịnh vượng lớn lao.
  14Ngươi sẽ được lập vững trong lẽ công chính;
  Sự áp bức sẽ tránh xa ngươi.
  Ngươi chẳng còn lo sợ nữa.
  Ngươi không còn sợ hãi nữa,
  Vì nó sẽ không đến gần ngươi.
  15Nầy, chắc chắn chúng sẽ tụ họp nhau,
  Nhưng không phải do Ta sai bảo;
  Bất cứ kẻ nào tụ tập nhau để chống lại ngươi sẽ vì ngươi mà bị ngã nhào.

  16Nầy, chính Ta đã dựng nên người thợ rèn,
  Nó bơm gió thổi vào than để tạo nên lò lửa,
  Rồi từ đó chế ra một dụng cụ để dùng.
  Chính Ta đã dựng nên kẻ phá hủy để tàn phá.
  17Mọi vũ khí được chế tạo để đối phó với ngươi sẽ bất thành;
  Mọi lưỡi nổi lên chống báng ngươi sẽ bị đem ra xét xử;
  Ngươi sẽ kết tội chúng.
  Ðó là cơ nghiệp của các tôi tớ CHÚA,
  Lẽ công chính của họ sẽ do Ta quyết định,” CHÚA phán.