54

Yiang Sursĩ Ayooq Níc Vil Yaru-salem

1Ơ vil Yaru-salem ơi! Mới la samoât mansễm cũt. Ma sanua, cóq mới ũat cớp triau cupo yỗn bũi óh lứq. Mới ca tỡ cơi ramóh a‑ĩ khuop cumo, cóq mới ỡn tamprũol; yuaq mansễm cayac táh bữn con sa‑ữi hỡn tễ mansễm cayac tỡ nai táh. 2Cóq mới táq dống aroâiq mới yỗn cỡt la‑a, tambŏ́ng samữ yỗn cuti, cớp achít lác yỗn khâm. 3Nỡ‑ra mới aloŏh raloan cutễq dũ angia; chơ tŏ́ng toiq mới bữn cutễq cỡt pún alới bữm, la cutễq cũai canŏ́h ndỡm sanua. Máh vil khoiq cỡt sŏ́c cớp rangual sanua, nỡ‑ra bữn poân loah moang cũai. 4Chỗi ngcŏh ntrớu, yuaq mới tỡ bữn casiet táq noâng; mới tỡ bữn pứt noâng chớc. Mới têq khlĩr nheq ŏ́c casiet bo mới noâng cumũr, cớp tỡ bữn sanhữ noâng ŏ́c ngua mới cỡt cán cumai. 5Yiang ca tễng mới cỡt samoât cayac mới; ramứh án la Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq. Yiang Sursĩ cũai I-sarel sang, án ca bráh o lứq, cớp án ễ chuai amoong mới; án sốt cu ntốq tâng cốc cutễq nâi. 6Mới la samoât lacuoi noâng póng ma cayac táh; mới sâng túh ngua lứq tâng mứt pahỡm. Ma Yiang Sursĩ arô mới yỗn píh loah; án pai chóq mới neq: 7“Cứq khoiq táh mới ỡt manoaq mahỗi sâng; ma sanua cứq ayooq loah mới, chơ ĩt loah mới. 8Bữn mahỗi sâng cứq nguai tễ mới, cỗ cứq sâng cutâu mứt. Ma sanua cứq lứq ayooq loah mới mantái níc. Cứq Yiang Sursĩ ca chuai amoong mới, pai santoiq nâi.”
9“Cứq khoiq parkhán chơ bo tâng dỡi Nô-ê, la cứq tỡ bữn táq yỗn dỡq lut lứp noâng nheq cốc cutễq nâi. Sanua cứq ễ parkhán neq ễn: Cứq tỡ bữn nhôp noâng mới; cứq tỡ bữn tếq noâng mới, tỡ la yỗn mới roap tôt. 10Tam máh cóh toâr cớp cóh cớt ralíh asễng, ma ŏ́c ayooq tễ cứq ỡt níc cớp mới tỡ nai nheq; cứq yống mantái níc máh ŏ́c cứq par‑ữq lứq yỗn mới bữn ien khễ.”
 Yiang Sursĩ ca ayooq mới pai santoiq nâi.

Vil Yaru-salem Tâng Dỡi Chumát

11Yiang Sursĩ pai neq: “Ơ vil Yaru-salem ơi! Sanua mới chĩuq tanhĩr cớp sâng pê pahỡm, cớp ŏ́q cũai aliam; cứq ễ táq yỗn mới bữn tanang tamái ca táq toâq tamáu moat. 12Cứq ễ táq ngôl kĩaq vil mới toâq máh tamáu moat ramứh rubi, cớp táq máh ngoah toong cớp viang vil toâq máh tamáu moat canŏ́h.
13“Cứq ễ arĩen máh cũai proai mới, cớp yỗn alới ỡt ien khễ cớp cỡt sốc bữn. 14Ŏ́c tanoang o cớp ŏ́c pĩeiq lứq táq yỗn mới cỡt khâm; mới bữn vớt tễ noau padâm, cớp tỡ bữn sâng croŏq ngcŏh noâng. 15Khân bữn cũai toâq chíl mới, ranáq ki tỡ bữn toâq tễ cứq; mŏ cũai ễ chíl mới, lứq cỡt pê.
16“Lứq cứq toâp tễng cũai chiang dudễr, án ca sarốc ũih táq crơng choac; cớp cứq tễng tê máh cũai tahan ca yống crơng choac dŏq cachĩt cũai. 17Ma tỡ bữn crơng choac ntrớu têq táq yỗn mới bớc chũl; cớp mới bữn santoiq dŏq ta‑ỡi dũ náq cũai ca cauq mới. Cứq bán curiaq máh cũai táq ranáq cứq yỗn alới bữn riap.”
 Yiang Sursĩ toâp pai santoiq nâi.