57

Dân Ít-ra-en không theo Thượng Đế

  1Những người đạo đức qua đời,
   nhưng không ai để ý.
  Những dân trung thành với Thượng Đế đã bị cất đi,
   nhưng không ai hiểu nguyên do tại sao.
  Họ được cất đi vì thời kỳ khó khăn sắp đến.
  2Nhưng hòa bình cũng đến nữa.
   Những kẻ tin cậy Thượng Đế
   sẽ tìm được sự an nghỉ trong cái chết.
  3“Hỡi các thuật sĩ, hãy đến đây!
   Hỡi các ngươi là con trai của gái điếm
   và những kẻ ngoại tình,
   cùng những kẻ dự phần vào việc gian dâm,
   hãy đến đây!
  4Các ngươi chế diễu ai?
   Các ngươi sỉ nhục ai?
  Các ngươi thè lưỡi ra chọc ghẹo ai?
   Các ngươi là dòng dõi phản nghịch và dối trá.
  5Các ngươi hành lạc dưới mỗi cây xanh
   để thờ lạy thần các ngươi.
   Các ngươi giết con cái mình dưới hố
   và dâng chúng nó dưới hố, giữa các tảng đá.
  6Ngươi nhận lấy các tảng đá láng bóng dưới hố cho mình.
   Ngươi đổ của lễ uống trên các thần đó
   để thờ phụng chúng,
  Ngươi dâng của lễ chay cho chúng.
   Làm như thế mà các ngươi mong ta tỏ lòng từ bi với ngươi sao?
  7Ngươi dọn giường mình trên mỗi đồi núi,
   rồi dâng sinh tế ở những nơi đó.
  8Ngươi giấu các thần tượng mình
   bên sau cánh cửa và cột cửa.
   Ngươi lìa bỏ ta,
  và tự lột trần truồng mình.
   Ngươi kéo tấm khăn trải giường rồi trèo lên giường.
  Ngươi trao thân mình cho chúng,
   và ngươi thích nhìn thấy thân thể trần truồng của chúng.
  9Ngươi đổ đầu và xức nước hoa
   dọn mình cho Mô-léc.
   Ngươi đã sai sứ đến các nơi xa xôi;
  đến nỗi ngươi sai họ đến chỗ người chết ở.
  10Ngươi chán ngấy những chuyện đó,
   nhưng ngươi không chịu chấm dứt.
  Ngươi tìm được sức mới,
   nên ngươi không chịu dừng.
  11Ngươi sợ ai mà phải nói dối với ta?
   Ngươi không còn nhớ ta,
  cũng chẳng thèm suy nghĩ đến ta.
   Từ lâu nay ta im lặng.
  Có phải vì vậy mà ngươi không sợ ta chăng?
  12Ta sẽ cho ngươi biết cái ‘nhân từ’
   trong hành vi của ngươi,
  những điều không ích lợi gì cho ngươi.
  13Khi ngươi kêu cứu,
   thì hãy để các thần mà ngươi gom góp
   đến giúp ngươi đi.
  Gió sẽ thổi bay chúng nó;
   Một luồng gió thoảng cũng đủ mang chúng nó đi.
  Nhưng ai trông cậy ta sẽ được hưởng đất đai,
   và làm chủ núi thánh ta.”

Chúa sẽ giải cứu dân Ngài

  14Có kẻ bảo, “Hãy đắp đường!
   Hãy làm đường! Chuẩn bị lối đi!
  Hãy dọn đường thật sạch cho dân ta đi.”
  15Lý do như sau:
  Thượng Đế là Đấng Thánh và sống đời đời.
   Ngài được tôn cao.
  Ngài phán, “Ta ngự ở một nơi cao và thánh,
   nhưng ta sống cùng với những kẻ buồn bã
   và khiêm tốn.
  Ta ban sự sống mới cho những kẻ khiêm tốn
   và những kẻ có tâm hồn tan vỡ.
  16Ta sẽ không truy tố các ngươi đến đời đời,
   cũng sẽ không giận đến mãi mãi,
  vì nếu thế mạng sống con người sẽ suy yếu.
   Loài người do ta dựng nên sẽ chết.
  17Ta nổi giận vì chúng kiếm tiền kiểu bất lương,
   Ta trừng phạt chúng và tức giận quay mặt khỏi chúng.
   Nhưng chúng tiếp tục làm ác.
  18Ta đã thấy điều chúng làm
   nhưng ta sẽ chữa lành chúng.
   Ta sẽ hướng dẫn, an ủi chúng
  cùng những kẻ than khóc chúng.
   Mọi người sẽ ca ngợi ta.
  19Ta sẽ ban hoà bình,
   một nền hòa bình chân chính
   cho những kẻ ở xa và gần,
   ta sẽ chữa lành chúng,” CHÚA phán vậy.
20Nhưng kẻ ác giống như biển động, không thể an nghỉ, các lượn sóng nó chỉ mang rác rưởi và bùn dơ. 21Thượng Đế của ta phán, “Kẻ ác sẽ không bao giờ có bình an.”