59

Tội Lỗi Tạo Nên Chia Cách

  1Nầy, tay CHÚA không phải quá ngắn mà không cứu được;
  Tai Ngài cũng không phải quá nặng mà không nghe được,
  2Nhưng ấy là vì tội lỗi của các ngươi đã làm cách biệt các ngươi với Ðức Chúa Trời;
  Những tội lỗi của các ngươi đã làm Ngài lánh mặt, để Ngài không nghe các ngươi nữa;
  3Bởi bàn tay các ngươi đã ô nhơ vì nhuốm máu;
  Ngón tay các ngươi đã vấy đầy tội ác;
  Môi các ngươi nói dối;
  Lưỡi các ngươi thốt ra điều gian tà.

  4Chẳng ai muốn thưa kiện để đòi công lý,
  Cũng không ai xét xử để tìm ra sự thật.
  Chúng tin cậy vào những lời hứa suông;
  Chúng nói với nhau những lời giả dối;
  Lòng chúng cưu mang điều ác và sinh ra tội lỗi.
  5Chúng ấp trứng rắn độc;
  Chúng giăng mạng nhện;
  Ai ăn nhằm trứng của chúng ắt sẽ chết ngay;
  Nếu trứng ấy nở ra sẽ đích thị là một con rắn độc.

  6Tơ sợi của mạng nhện sẽ không biến thành quần áo;
  Những việc chúng làm cũng không thể che thân;
  Vì các công việc của chúng đều là các việc tội lỗi;
  Những việc bạo tàn ở trong tay chúng quá nhiều.
  7Chân chúng nhanh nhẹn chạy theo điều ác;
  Chúng lẹ làng làm đổ máu vô tội;
  Suy nghĩ của chúng đều là những ý nghĩ gian tà;
  Ðường chúng đi để lại toàn hủy phá và điêu linh.
  8Ðường đem lại bình an thịnh vượng chúng không hề biết đến;
  Ðường chúng đi không có dáng công lý nơi nào;
  Chúng đã tạo cho mình những con đường lươn lẹo cong queo;
  Ai chọn đi các đường ấy sẽ không biết bình an thịnh vượng.

Xưng Tội

  9Vì thế công lý đã xa cách chúng con;
  Lẽ công chính không đến gần chúng con;
  Chúng con cầu mong ánh sáng, nhưng nầy đây, chỉ có tối tăm!
  Chúng con tìm ánh sáng rạng ngời, nhưng lại đi trong bóng tối mịt mùng!
  10Chúng con mò mẫm mon men theo bức tường như một người mù;
  Chúng con quờ quạng bước đi như thể không có mắt;
  Giữa trưa nắng mà chúng con vấp ngã như bước đi khi trời chạng vạng;
  Giữa những người đang năng động mà chúng con như kẻ đã chết rồi.
  11Tất cả chúng con cứ gầm gừ như đàn gấu,
  Cứ rên rỉ thê lương chẳng khác gì các bồ câu;
  Chúng con mong công lý, nhưng không hề thấy;
  Chúng con mong ơn cứu rỗi, nhưng điều ấy quá xa vời.
  12Vì những vi phạm của chúng con đã quá nhiều trước mặt Ngài;
  Các tội lỗi của chúng con đã làm chứng nghịch lại chúng con,
  Vì các vi phạm của chúng con hằng ở với chúng con,
  Chúng con biết rõ các tội lỗi của chúng con:
  13Chúng con đã dấy nghịch và chối bỏ CHÚA;
  Chúng con đã lìa bỏ Ðức Chúa Trời của chúng con;
  Chúng con cứ bẻ cong sự thật để nói điều phản nghịch và dấy loạn chống lại Ngài;
  Chúng con bịa ra trong lòng, rồi nói ra những lời dối trá.

  14Công lý bị đẩy lui;
  Công chính đứng đằng xa;
  Sự thật bị ngã nhào ngoài đường;
  Công bình không được bước vào.
  15Vì sự thật không còn, nên ai lìa bỏ thói gian tà là tự biến thành con mồi.
  CHÚA thấy điều ấy, và Ngài rất phật lòng,
  Bởi công lý chẳng còn nữa.
  16Ngài lại thấy chẳng có ai phản đối;
  Ngài lấy làm lạ vì không ai cất tiếng cầu thay.
  Vì vậy Ngài phải tự tay giải quyết cho Ngài,
  Ngài dùng đức công chính của Ngài duy trì công lý của Ngài.
  17Ngài lấy đức công chính mang vào làm áo giáp,
  Lấy ơn cứu rỗi đội trên đầu làm mão an toàn,
  Lấy sự báo trả mặc vào làm quần áo,
  Lấy lòng nhiệt thành khoác bên ngoài làm áo choàng.
  18Ngài cứ dựa theo các công việc của chúng mà báo trả,
  Mà trút thịnh nộ trên những kẻ chống nghịch Ngài;
  Ngài báo trả những kẻ thù nghịch Ngài;
  Ngay cả những kẻ sống ở hải ngoại xa xăm cũng sẽ nhận sự báo trả đầy đủ.
  19Vì thế ở phương tây danh của CHÚA sẽ được người ta kính sợ;
  Ở phương đông vinh hiển của Ngài sẽ rực rỡ rạng ngời,
  Vì Ngài sẽ ập đến như nước lụt bất thần tràn tới,
  Do Thần của CHÚA điều động ùa vào.

  20“Ðấng Cứu Chuộc sẽ đến với Si-ôn,
  Và đến với những ai trong nhà Gia-cốp lìa bỏ tội lỗi mình,” CHÚA phán.
  21CHÚA phán, “Về phần Ta, đây là giao ước giữa Ta với chúng: Thần Ta ngự trên ngươi.
 Những lời Ta đã đặt trong miệng ngươi sẽ không rời khỏi miệng ngươi, hay rời khỏi miệng của con cháu ngươi, hay rời khỏi miệng của con cháu của con cháu ngươi từ nay cho đến đời đời,” CHÚA phán.