59

Tội lỗi ngăn trở Y-sơ-ra-ên được phúc lành

1Này, tay Chúa không phải ngắn quá, mà không cứu được. Chúa chẳng nặng tai, mà không nghe được lời cầu nguyện đâu! 2Nhưng tội lỗi ngươi đã đào hố thẳm giữa ngươi với Chúa; gian ác ngươi đã che lấp đến nỗi ngươi không thấy mặt Ngài và Ngài không thể nghe tiếng ngươi cầu nguyện. 3Bàn tay ngươi vấy máu ô uế, ngón tay ngươi dính dấp tội ác. Môi ngươi lừa bịp; lưỡi ngươi điêu trá. 4Dân ngươi không còn ai tôn trọng sự công chính, chân thật; chỉ bịa chuyện giả dối để thưa kiện nhau, dành thì giờ âm mưu và thi hành những việc ác. 5Chúng nó ấp trứng rắn lục, giăng lưới như nhện độc. Ai ăn phải trứng đó đều thiệt mạng; trứng nào dập nát lại nở ra rắn lục con. 6Màng nhện không thể nào ngụy trang hoặc che kín những việc gian tà của chúng; tay chúng làm những việc ác độc, bạo tàn. 7Chúng nhanh chân chạy vào con đường tội ác, làm đổ máu vô tội; Chúng cứ nghĩ chuyện gian tà và thực hiện những việc cướp bóc, đốt phá, hủy diệt. 8Chúng chẳng bao giờ biết con đường bình an, công chính. Chúng mở những con đường cong quẹo riêng cho mình, ai đi trên các đường ấy chẳng bao giờ được bình an.

Y-sơ-ra-ên nhìn nhận tội

9Chính vì thế, chúng con không được phúc lành 'Chúa hứa; Ngài cũng không xét xử công bằng và không trừng phạt quân thù tàn bạo, bất công. Chúng con đợi ánh sáng nhưng chỉ thấy tối tăm, trông cảnh tươi sáng nhưng chỉ thấy buồn rầu, tuyệt vọng. 10Chúng con mò mẫm như người mù, té lên té xuống giữa trưa như người đui quờ quạng trong bóng tối, và ngã nằm la liệt cứng đờ như xác chết. 11Tất cả chúng con gầm gừ như gấu bị thương, rên rỉ như bồ câu mất tổ; chúng con trông đợi Chúa xét xử công bằng nhưng không thấy, mong mỏi được cứu thoát nhưng chẳng có một tia hy vọng. 12chúng con phạm thêm quá nhiều tội ác; tội lỗi chúng con làm chứng buộc tội chúng con. Chúng con nhìn nhận tội ác chúng con; 13chúng con đã phạm tội và nói dối nghịch với Chúa, lìa bỏ Ngài, âm mưu phản nghịch Chúa và áp bức người, tâm trí chúng con nghĩ ra và nói những lời dối gạt. 14Do đó công lý bị đẩy lui; công bằng bỏ chạy; chân lý vấp ngã giữa công trường, lẽ phải không thể nào chen chân vào giữa xã hội. 15Không ai còn chuộng đức chân thành. Người hồi tâm lìa bỏ việc ác lập tức bị đàn áp, bóc lột.

Chúa giải cứu

Chúa thấy tất cả; dưới mắt Ngài, xã hội đầy dẫy bất công, bất nghĩa. 16Chúa không tìm được một người chân thật; thấy không ai cầu thay cho đồng bào, đồng loại, Chúa phải ngạc nhiên. Chúa liền ra tay cứu độ, hành động cách công bằng và biểu dương công chính của Ngài. 17Chúa mặc áo giáp ‘công chính', đội mão 'cứu độ', mặc vương bào 'xử đoán và báo trả công bằng', khoác áo choàng 'nhiệt tâm'. 18Ngài sẽ báo trả mỗi người tùy theo việc họ làm; các kẻ thù nghịch dù ở các hải đảo xa xôi cũng sẽ bị xét xử và đoán phạt xứng đáng. 19Nhờ đó, các dân tộc khắp thế giới sẽ kính sợ danh Chúa Hằng Hữu và vinh quang Ngài. Khi quân thù tiến công như vũ bão, Thần Chúa sẽ đánh tan chúng nó. 20Đấng Cứu Tinh sẽ đến Giê-ru-sa-lem để giải thoát những người Y-sơ-ra-ên lìa bỏ tội lỗi. Chúa hứa như vậy. 21Chúa quả quyết: 'Đối với Ta, đây là giao ước ta lập với dân Ta. Thần Ta đang ở trên các con; lời Ta đã đặt vào lưỡi các con sẽ mãi mãi tồn tại trên môi miệng các con và môi miệng con cháu, chắt chít của các con, từ bây giờ cho đến đời đời, Chúa Hằng Hữu phán vậy.