61

Tin Mừng Ðược Giải Thoát

  1Thần của CHÚA Hằng Hữu ngự trên tôi,
  Vì CHÚA đã xức dầu lựa chọn tôi,
  Ðể tôi báo tin mừng cho những người nghèo khó;
  Ngài sai tôi đi rịt lành những tấm lòng tan vỡ,
  Ðể công bố lệnh ân xá cho những kẻ bị tù đày,
  Ðể rao lịnh phóng thích cho những người bị giam trong ngục tối,
  2Ðể công bố năm hồng ân của CHÚA
  Và ngày báo trả của Ðức Chúa Trời chúng ta,
  Ðể an ủi mọi kẻ khóc than,
  3Và ban cho những ai đang sầu khổ ở Si-ôn:
  Mão hoa thay cho tro bụi,
  Dầu vui mừng thay cho tiếng khóc than,
  Áo ngợi ca thay cho tâm hồn sầu thảm.
  Người ta sẽ gọi họ là những cây sồi công chính,
  Ðược CHÚA trồng để bày tỏ vinh hiển của Ngài.

  4Họ sẽ xây lại những tàn tích cổ xưa;
  Họ sẽ cất lại những nơi tiêu điều ngày trước;
  Họ sẽ dựng lại những thành quách đổ nát điêu tàn,
  Tức những nơi đã bị hoang phế qua bao thế hệ.

  5“Các kiều dân sẽ chăn bầy cho các ngươi,
  Người ngoại quốc sẽ làm ruộng và trồng tỉa trong các vườn nho cho các ngươi.
  6Các ngươi sẽ được gọi là những tư tế của CHÚA,
  Các ngươi sẽ được xưng là những người hầu việc của Ðức Chúa Trời chúng ta.
  Vinh hoa phú quý muôn dân các ngươi sẽ hưởng;
  Của cải giàu sang các nước các ngươi sẽ dùng.
  7Thay vì hổ thẹn, dân Ta sẽ nhận phước gấp đôi;
  Thay vì tủi nhục, chúng sẽ vui mừng hưởng phần của mình sẽ nhận.
  Như vậy chúng sẽ hưởng gấp đôi phần được chia trong xứ;
  Niềm vui đời đời sẽ ở với chúng luôn luôn.

  8Vì Ta là CHÚA, Ta yêu công lý,
  Ta ghét trộm cướp và tội lỗi;
  Ta sẽ ban thưởng cho chúng theo đức thành tín của Ta,
  Và Ta sẽ lập một giao ước đời đời với chúng.
  9Dòng dõi chúng sẽ nổi tiếng giữa các dân;
  Con cháu chúng sẽ vang danh trong các nước;
  Tất cả những ai thấy chúng đều sẽ biết rằng,
  Chúng là một dân đã được CHÚA ban phước.”

  10Tôi sẽ hết sức vui mừng trong CHÚA;
  Linh hồn tôi sẽ quá đỗi sung sướng trong Ðức Chúa Trời của mình;
  Vì Ngài đã mặc cho tôi bộ y phục cứu rỗi,
  Rồi Ngài khoác trên tôi chiếc áo choàng công chính,
  Như chàng rể bảnh bao với áo quần thanh lịch,
  Như cô dâu lộng lẫy với nhiều thứ nữ trang.
  11Vì như đất làm đâm chồi nẩy lộc,
  Và như vườn cho nở hạt sinh mầm thể nào,
  CHÚA Hằng Hữu cũng sẽ làm cho đức công chính và sự ca ngợi trỗi lên trước mặt muôn dân thể ấy.