62

Ơn Cứu Rỗi Sẽ Ðến Với Si-ôn

  1“Vì cớ Si-ôn Ta sẽ không nín lặng;
  Vì cớ Giê-ru-sa-lem Ta sẽ chẳng nghỉ yên,
  Cho đến khi đức công chính của nàng rực rỡ tựa bình minh,
  Và ơn cứu rỗi dành cho nàng như ngọn đèn ngời sáng.

  2Bấy giờ muôn dân sẽ nhìn thấy đức công chính của ngươi;
  Các vua sẽ chiêm ngưỡng vinh hiển của ngươi.
  Ngươi sẽ được gọi bằng một danh xưng mới,
  Do chính miệng CHÚA đặt cho ngươi.
  3Ngươi sẽ là một mão miện huy hoàng trong bàn tay CHÚA,
  Một vương miện trong tay Ðức Chúa Trời mình.
  4Ngươi sẽ không bị ai gọi là ‘Ðồ bỏ,’
  Xứ của ngươi sẽ không bị ai gọi là ‘Xứ bỏ hoang’;
  Thay vào đó họ sẽ gọi ngươi là ‘Người nữ được Ta yêu,’
  Xứ của ngươi sẽ được gọi là ‘Xứ đã được kết hôn.’
  Vì CHÚA yêu mến ngươi,
  Và xứ của ngươi sẽ được kết hôn.
  5Vì như một thanh niên kết hôn với một trinh nữ thể nào,
  Ðấng Dựng Nên ngươi sẽ cưới ngươi thể ấy;
  Như cô dâu là niềm vui cho chú rể thể nào,
  Chính ngươi sẽ là niềm vui cho Ðức Chúa Trời của ngươi thể ấy.
  6Hỡi Giê-ru-sa-lem, Ta đã đặt những người canh gác trên tường thành của ngươi;
  Những người ấy sẽ ngày đêm không nín lặng.”

  Hỡi anh chị em là những người có phận sự kêu cầu CHÚA,
  Xin anh chị em đừng bao giờ nín lặng;
  7Xin đừng để Ngài được yên nghỉ chút nào,
  Cho đến khi Ngài làm xong lời Ngài đã hứa,
  Cho đến khi Ngài biến Giê-ru-sa-lem thành cớ ca tụng khắp nơi trên thế giới.

  8CHÚA đã đưa cánh tay phải của Ngài lên,
  Tức cánh tay quyền năng của Ngài lên mà thề rằng,
  “Chắc chắn Ta sẽ không để cho lúa gạo của ngươi trở thành thực phẩm cho quân thù của ngươi;
  Con cái của các dân ngoại sẽ không được uống rượu mới của ngươi,
  Tức thứ rượu mà ngươi đã vất vả làm ra.
  9Nhưng kẻ gặt lúa sẽ được ăn lúa gạo của mình,
  Và sẽ ca ngợi CHÚA;
  Còn những kẻ hái nho sẽ được uống rượu nho trong sân đền thánh của Ta.”

  10Hãy đi qua,
  Hãy đi qua các cổng thành.
  Hãy chuẩn bị con đường cho dân.
  Hãy xây dựng,
  Hãy xây dựng một đại lộ;
  Hãy nhặt hết những sỏi đá.
  Hãy giương lên một ngọn cờ để muôn dân đều biết.

  11Nầy, CHÚA đã công bố đến tận cùng trái đất:
  Hãy nói với Ái Nữ của Si-ôn:
  Kìa, ngày giải cứu của ngươi đang đến.
  Kìa, Ngài đem phần thưởng theo với Ngài,
  Và vật ban thưởng của Ngài đi trước Ngài.
  12Người ta sẽ gọi họ là “Dân Thánh,” “Những Người Ðược CHÚA Cứu Chuộc;”
  Ngươi sẽ được gọi là “Ðối Tượng Ðược Nhiều Người Ðeo Ðuổi,” “Thành Không Bị Bỏ Rơi.”