62

Lời hứa về sự cứu độ

1Vì lòng yêu Si-ôn và mến Giê-ru-sa-lem, nên ta không ngớt cầu thay và kêu xin cho nó cho đến khi nào nó tỏa rực ánh sáng công chính và vinh quang cứu độ. 2Các dân tộc sẽ thấy rõ đức công chính ngươi; các vua chúa và lãnh tụ sẽ thấy vinh quang ngươi; ngươi sẽ được gọi bằng tên mới do Chúa đặt cho. 3Chúa đưa cao ngươi lên trong tay Ngài cho mọi người xem thấy; ngươi là vương miện rực rỡ của Vua các vua. 4Ngươi sẽ chẳng còn bị gọi là 'Đất bị Chúa bỏ' hoặc 'Đất Chúa quên' nữa. Tên mới của ngươi là: 'Đất Chúa vui thích,' là 'Tân Phụ' vì Chúa vui thích ngươi và ngươi được Chúa nhận là tân phụ của Ngài. 5Đàn con ngươi sẽ chăm sóc ngươi, như cậu thanh niên cưới cô trinh nữ. Như chàng rễ vui mừng vì cô dâu, Thượng Đế sẽ vui mừng vì ngươi.
6,7Hỡi Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt những người cầu thay trên tường lũy ngươi. Suốt ngày suốt đêm, họ sẽ kêu xin Thượng Đế thực hiện các lời hứa. Hỡi những người cầu thay, đừng bao giờ nghỉ ngơi! Đừng để Thượng Đế nghỉ ngơi cho đến khi nào Ngài tái lập Giê-ru-sa-lem và khiến cả thế giới đều ca ngợi nó. 8Chúa đã long trọng thề rằng: "Ta sẽ chẳng bao giờ nộp ngươi vào tay quân địch, chẳng bao giờ cho quân xâm lăng cướp nồi gạo và bình rượu nho ngươi. 9Ngươi gặt hái thì ngươi được hưởng hoa lợi, để ca ngợi Thượng Đế. Ngươi sẽ uống rượu nho ngươi đã cất, trong khuôn viên sân Đền thờ. 10Hãy đi ra! Đi ra các cổng thành dọn đường cho dân Ta trở về. Hãy đắp các thông lộ cho cao, san bằng các vầng đá chướng ngại, dương cao lá cờ trên các dân tộc. 11Này, Chúa Hằng Hữu đã sai các sứ giả công bố khắp thế giới: Hãy bảo dân Ta rằng, Ta đang ngự đến cứu rỗi các ngươi, hoàn thành công việc Ta và ban thưởng cho các ngươi." 12Dân ta sẽ được gọi là 'Dân tộc thánh', là 'Dân được chuộc của Chúa'. Giê-ru-sa-lem sẽ mang danh là 'Thành phố được mọi người tìm đến', không còn bị quên lãng nữa.