62

Giê-ru-sa-lem mới

  1Vì ta yêu núi Xi-ôn nên ta sẽ nói luôn về nó;
   vì cớ Giê-ru-sa-lem
   cho nên ta sẽ không bao giờ ngưng nói
  cho đến khi sự công chính nó tỏa sáng rực rỡ,
   đến khi sự cứu rỗi nó rực lên như ánh lửa.
  2Hỡi Giê-ru-sa-lem, các dân sẽ thấy sự nhân từ ngươi,
   các vua sẽ thấy vinh hiển ngươi.
  Ngươi sẽ mang một tên mới,
   do chính Thượng Đế ban cho.
  3Ngươi sẽ như mão triều xinh đẹp trong tay Chúa,
   như mão triều của vua trong tay Thượng Đế.
  4Ngươi sẽ không còn bị gọi là
   dân bị Thượng Đế ruồng bỏ,
   xứ ngươi cũng không còn bị gọi là đất bị Thượng Đế hủy diệt.
  Ngươi sẽ được gọi là Dân được Thượng Đế Yêu mến,
   xứ ngươi sẽ được gọi là Cô Dâu của Thượng Đế,
   vì CHÚA yêu ngươi.
   Xứ ngươi sẽ thuộc về Ngài
   như cô dâu thuộc về chồng mình.
  5Như thanh niên cưới thiếu nữ,
   Thượng Đế, Đấng nâng đỡ ngươi sẽ cưới ngươi.
  Chồng vui mừng về vợ mới mình ra sao,
   Thượng Đế cũng sẽ vui mừng về ngươi như thế.
  6Hỡi Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt lính canh
   trên tường thành để trông chừng.
   Ngày đêm họ không được im lặng.
  Các ngươi là những kẻ nhắc nhở CHÚA
   về nhu cầu mình trong khi cầu nguyện
   đừng bao giờ im lặng.
  7Hãy tiếp tục cầu nguyện
   cho đến khi Ngài tái thiết Giê-ru-sa-lem,
   và khiến nó trở nên một thành mà muôn dân ca ngợi.
  8CHÚA đã hứa, và dùng quyền năng mình giữ lời hứa đó.
  Ngài phán,
   “Ta sẽ không bao giờ ban ngũ cốc của ngươi làm thực phẩm cho kẻ thù ngươi.
  Cũng sẽ không để kẻ thù ngươi
   uống rượu mới do tay ngươi làm.
  9Ai thu góp thực phẩm sẽ ăn nó,
   người đó sẽ ca ngợi CHÚA.
  Ai hái nho sẽ uống rượu
   trong sảnh đường của đền thờ ta.”
  10Hãy đi qua, qua các cổng!
   Hãy dọn đường cho dân ta.
  Hãy đắp, hãy đắp đường!
   Hãy dọn sạch đá khỏi đường cái.
  Hãy giương cờ lên làm dấu hiệu cho dân ta.
  11CHÚA phán cùng dân chúng các xứ xa xôi:
  “Hãy bảo dân Xi-ôn,
   ‘Nầy, Cứu Chúa ngươi đang đến.
  Ngài mang phần thưởng cho ngươi;
   và thù lao theo Ngài.’”
  12Dân Ngài sẽ được gọi là Dân Thánh,
   Dân Được Cứu của CHÚA.
  Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là:
   Thành Thượng Đế Muốn,
   Thành được Ngài Ngự.