62

Yiang Sursĩ Chuai Amoong Vil Yaru-salem

1Ơ vil Yaru-salem ơi! Cứq tỡ rơi ỡt rangiac mŏ, toau toâq vil nâi bữn ŏ́c tanoang o aclaq samoât poang tarưp, cớp bữn ŏ́c chuai amoong cỡt samoât tabong blữ tâng sadâu. 2Ơ vil Yaru-salem ơi! Máh cruang canŏ́h lứq hữm mới la tanoang o. Máh puo tâng dũ cruang lứq hữm ang‑ữr tễ mới. Noau dŏq mới ramứh tamái, la ramứh Yiang Sursĩ toâp amứh yỗn mới. 3Mới cỡt samoât vuam ca nêuq lứq tâng talang atĩ Yiang Sursĩ. 4Noau tỡ bữn dŏq noâng ramứh mới la ‘Vil Noau Táh’, cớp cruang cutễq mới la ‘Cruang Rangual’. Ma ramứh tamái mới la ‘Yiang Sursĩ Sâng Bũi Pahỡm Nứng Án’. Cớp cruang cutễq mới noau dŏq la ‘Lacuoi Cayac Ỡt Bũi Óh’, yuaq Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm cớp mới, cớp cruang cutễq mới cỡt samoât ỡi tamái yỗn án. 5Samoât tatoam racoâiq cớp cumũr plot dŏq cỡt lacuoi án, machớng ki tê án ca khoiq tễng mới ễ racoâiq cớp mới. Samoât ai tamái bũi ỡn cớp niang tamái, lứq ngkíq tê Yiang Sursĩ mới sâng bũi pahỡm nứng mới. 6Ơ Yaru-salem ơi! Tâng pỡng viang vil mới cứq khoiq achúh dŏq máh cũai ca ỡt bán kĩaq. Nheq sadâu tangái alới tỡ bữn ỡt rangiac; cóq alới atỡng yỗn Yiang Sursĩ sanhữ dŏq níc ŏ́c án parkhán, cớp tỡ yỗn án khlĩr. 7Chỗi yỗn Ncháu bữn ỡt rlu toau án táq moâm vil Yaru-salem tamái, cớp toau án táq yỗn vil nâi cỡt vil ca dũ náq cũai tâng cốc cutễq nâi achưng alư. 8Yiang Sursĩ parkhán muoi santoiq samoât samơi lứq, cớp án ễ táq samoât ngkíq na chớc sốt toâr án neq: “Cứq tỡ bữn yỗn dỗi mới cỡt sana cũai par‑ũal; cớp máh cũai tễ cruang canŏ́h tỡ dáng bữn nguaiq noâng blŏ́ng nho mới. 9Ma máh cũai ca chóh cớp sot, alới lứq cha bễng mi, cớp alới khễn Yiang Sursĩ. Cũai ca nhêng salĩq cớp ĩt cáiq máh palâi nho, alới lứq nguaiq blŏ́ng nho pỡ nchŏh Dống Sang Toâr cứq.”
10Ơ máh cũai Yaru-salem ơi! Cóq anhia loŏh na ngoah toong viang vil, chơ thrũan táq rana yỗn máh cũai ca ễ toâq. Cóq anhia táq rana put yỗn la‑a, cớp tỗiq ĩt nheq tamáu; cóq anhia ayứng aroâiq tếc yỗn máh cũai têq dáng. 11Yiang Sursĩ pau atỡng chóq máh cũai tâng cốc cutễq nâi neq: “Cóq anhia pỡq pau atỡng máh cũai proai tâng vil Yaru-salem dáng, la Yiang Sursĩ ntôm toâq chuai amoong alới; án dững dếh máh cũai ca án khoiq chuai amoong yỗn píh chu parnơi cớp án.”
12Noau ễ dŏq anhia ramứh tamái la ‘Cũai Miar Khong Yiang Sursĩ’ cớp ‘Cũai Yiang Sursĩ Khoiq Chuai Amoong’. Cớp vil Yaru-salem bữn ramứh neq: ‘Vil Yiang Sursĩ Ayooq’ cớp ‘Vil Yiang Sursĩ Tỡ Bữn Táh’.