64

Dân Chúa cầu nguyện

1Ôi, ước gì Chúa xé rách các tầng trời, ngự xuống, và các núi non sẽ tan chảy trước mặt Ngài, 2như lửa đốt củi khô, như lửa nung sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết Danh Ngài và các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài. 3Khi Ngài làm những việc đáng sợ mà chúng con không trông mong, thì Ngài ngự xuống, các núi đều tan chảy trước mặt Ngài.
4Từ xưa, người ta chưa hề biết, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy Thần nào ngoài Chúa luôn luôn vì kẻ trông đợi Ngài mà làm những việc thể ấy. 5Chúa đón tiếp người vui lòng làm điều công chính và những người ghi nhớ Ngài bằng cách đi trong đường lối Ngài. Nhưng Chúa phẫn nộ vì chúng con phạm tội cả đời. Đã thế làm sao chúng con được cứu? 6Chúng con tất cả đều ô uế, xấu xa. Cả đến những việc đạo đức của chúng con cũng như giẻ rách thối tha, bẩn thỉu. Chúng con tất cả đều héo rụng như lá vàng mùa thu. Tội ác chúng con như gió đùa mình đi. 7Thế mà chẳng ai kêu cầu Danh Ngài hoặc nài nỉ Ngài thương xót. Vì thế, Chúa đã ngoảnh mặt khước từ chúng con, bỏ mặc chứng con tiêu tan trong tội ác mình.
8Lạy Chúa Hằng Hữu, dù vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng con ! Chúng con là đất sét mà Ngài là Thợ gốm chúng con. Chúng con tất cả là công trình của tay Ngài. 9Lạy Chúa Hằng Hữu, xin đừng quá giận, xin đừng nhớ tội ác chứng con mãi mãi. Đây, xin Chúa đoái xem, chúng con đều là dân Ngài. 10Các thành thánh của Ngài đang điêu tàn. Si-ôn trở thành sa mạc. Giê-ru-sa-lem hoang vắng tiêu điều. 11Đền thánh nguy nga tráng lệ, là nơi tổ phụ chúng con thờ phượng Chúa, đã bị thiêu hủy rồi. Tất cả những gì chúng con ưa thích đều sụp đổ, tan tành. 12Lạy Chúa Hằng Hữu, đã đến nỗi này, Chúa còn nhẫn nhục được sao? Có lẽ nào Ngài cứ nín lặng, khiến chúng con đau khổ vô cùng?