65

Yiang Sursĩ Manrap Cũai Ca Táq Choac Chóq Án

1Yiang Sursĩ pai neq: “Cứq pruam ta‑ỡi máh cũai proai ca câu sễq tễ cứq. Cứq pruam yỗn tỗp alới ramóh cứq, ma alới tỡ bữn chuaq cứq loâng. Tỗp cũai nâi tỡ bữn câu sễq tễ cứq, tam cứq khoiq pruam ta‑ỡi alới neq: ‘Cứq ỡt pỡ nâi! Cứq lứq chuai anhia.’ 2Nheq muoi tangái cứq sacỡ atĩ ễ roap chỗm cũai proai cứq, ma alới cỡt coang ngian lứq, yoc ễ puai níc ngê tỡ o tễ mứt alới bữm. 3Tỗp alới noâng racoâi cứq yỗn cỡt cutâu mứt, na alới chiau sang crơng tâng ntốq khớt samoât cũai cruang canŏ́h dốq táq, dếh chŏ́ng crơng phuom tâng máh prông yiang canŏ́h hỡ. 4Toâq sadâu tỗp alới pỡq chu cưp cớp chu ping cumuiq dŏq arô amoaih ễ sarhống raviei cũai cuchĩt. Tỗp alới cha sâiq alic cớp hũiq nsâu sâiq alic ca khoiq chiau sang yỗn máh yiang canŏ́h. 5Chơ alới táq ntỡng cớp cũai canŏ́h pai neq: ‘Dễq yơng tễ tỗp hếq, yuaq tỗp hếq la cũai bráh o lứq; ngcŏh anhia tatũih tỗp hếq.’ Cứq tỡ rơi chĩuq noâng máh cũai ca táq samoât ngkíq. Yuaq ngkíq, cứq cutâu mứt lứq chóq tỗp alới, cỡt samoât ũih blữ tỡ nai pât.
6“Cứq khoiq chanchớm samoât lứq chơ ễ yỗn alới roap tôt; ranáq ki cứq khoiq chĩc dŏq. Cứq tỡ bữn ỡt nhêng sâng, ma cứq ễ carláh dỡq chóq tỗp alới, 7cỗ tian ranáq lôih alới táq, cớp ranáq lôih achúc achiac alới khoiq táq. Tỗp alới khoiq chŏ́ng crơng phuom sang yỗn máh yiang canŏ́h pỡ cuar cóh, cớp pai santoiq tỡ o tễ cứq hỡ. Yuaq ngkíq, cứq yỗn tỗp alới roap tôt, li cớp máh ranáq alới khoiq táq.”
8Yiang Sursĩ pai neq: “Tỡ bữn noau talốh voar nho ca o; ma noau ĩt palâi dŏq táq blŏ́ng. Machớng ki tê, cứq tỡ bữn pupứt nheq tữh cũai proai cứq, ma cứq ễ dŏq loah cũai ca táq ranáq cứq yỗn bữn vớt. 9Cứq ễ satốh ŏ́c bốn yỗn máh cũai I-sarel tễ tỗp Yuda, cớp cứq ễ yỗn tŏ́ng toiq alới bữn ndỡm cutễq cóh cứq. Máh cũai proai ca cứq khoiq rưoh dŏq táq ranáq cứq, alới lứq bữn ỡt pỡ ntốq ki. 10Alới sang toam cứq, cớp alới ễ dững tỗp cữu cớp máh charán alới, pỡq chu ruang bát tâng cutễq tapín Sarôn, ca ỡt coah angia mandang pât, cớp tâng avúng Acôr coah angia mandang loŏh.
11“Ma bữn cũai tễ anhia ca calỡih táh cứq, cớp tỡ bữn ramíng noâng tễ cóh miar khong cứq, dếh cucốh sang yiang Cát cớp yiang Mê-ni, la yiang ca anhia chanchớm têq anoat ranáq o tỡ la sâuq. 12Cứq lứq anoat yỗn nheq tữh anhia cuchĩt tỗiq bap, yuaq anhia tỡ bữn ta‑ỡi toâq cứq arô, tỡ la tamứng toâq cứq atỡng. Tỗp anhia khoiq táq ranáq sâuq cớp rưoh tỡ ễq trĩh noâng cứq. 13Yuaq ngkíq, cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai atỡng alới ca sang toam cớp trĩh cứq, nỡ‑ra cứq yỗn alới bữn cha nguaiq clữi cliei. Ma anhia cũai canŏ́h ŏ́q dỗi dỡq. Cũai táq ranáq cứq alới bữn ŏ́c bũi óh, ma anhia cũai canŏ́h bữn roap ŏ́c casiet táq. 14Máh cũai táq ranáq cứq bữn ũat bũi óh, ma anhia cũai canŏ́h nhiam cuclỗiq cucling cỗ túh ngua lứq. 15Nheq tữh cũai proai ca cứq khoiq rưoh, alới lứq ĩt clễu ramứh anhia yỗn cỡt santoiq pupap. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ễ cachĩt táh nheq anhia. Ma cứq dŏq ramứh máh cũai sa‑âm cứq la ramứh tamái ễn. 16Tâng cruang cutễq nâi, khân cũai aléq sễq ŏ́c bốn tễ Yiang Sursĩ ca tanoang tapứng, cứq lứq yỗn cũai ki bữn ŏ́c bốn ki. Cớp cũai aléq thễ dũan, án lứq thễ dũan nhơ ramứh Yiang Sursĩ. Ŏ́c túh coat tễ nhũang cỡt pứt chơ; tỡ bữn noau sanhữ noâng máh ŏ́c ki.”

Tễng Paloŏng Cutễq Tamái

17Yiang Sursĩ pai neq: “Anhia nhêng! Cứq ễ tễng paloŏng tamái cớp cutễq tamái. Máh ranáq ca cỡt tễ nhũang, cứq ễ khlĩr nheq. 18Cóq anhia ỡn apũol cớp sâng bũi óh níc tễ ranáq cứq tễng. Vil Yaru-salem tamái ca cứq tễng bữn moang ŏ́c bũi óh, cớp máh cũai proai tâng vil ki ỡn chỡ. 19Cứq toâp la bữn moang ŏ́c bũi, cỗ nhơ tễ vil Yaru-salem tamái cớp máh cũai tâng vil ki. Tâng ntốq ki tỡ bữn bữn sưong nhiam nhit, tỡ la sưong arô yỗn rachuai. 20Máh carnễn sâu-sâu la tỡ bữn cuchĩt, cớp nheq tữh cũai proai ỡt cóng tamoong dũn. Cũai ca tamoong toâq muoi culám cumo, ki noau pai cũai ki noâng póng. Aléq ma cuchĩt nhũang cumo ki cỡt tếc apáh cứq yỗn cũai ki roap tôt. 21Máh cũai tâng vil ki ễ chóh dống sũ tâng ntốq ki; alới ễ chóh voar nho tâng nưong cớp ĩt cha palâi. 22Alới tỡ bữn táq dống ma yỗn cũai canŏ́h toâq ndỡm cớp ỡt; alới tỡ bữn chóh sarnóh ma yỗn cũai canŏ́h cha palâi. Lứq alới toâp bữn cha; yuaq anhúq cũai proai cứq cỡt machớng anhúq nỡm aluang tê. Chơ tỗp alới sâng bũi pahỡm cớp ranáq alới khoiq táq. 23Tỗp alới bữn táq ranáq cỡt moâm nheq, cớp máh con châu alới tỡ bữn ramóh noâng ranáq rúng pứt. Cứq lứq satốh ŏ́c bốn yỗn tỗp alới cớp tŏ́ng toiq alới yỗn dũ dỡi cũai. 24Bo alới câu tỡ yũah moâm, cứq lứq ta‑ỡi toâp santoiq alới câu sễq. 25Máh acho cruang cớp máh con cữu lứq ỡt cha parnơi; cula samín cha bát samoât ntroŏq; cớp phốn cutễq cỡt crơng sana yỗn cusân. Tâng cóh Si-ôn, la cóh miar khong cứq, tỡ bữn acán ntrớu mŏ táq túh coat tỡ la dững ŏ́c sâuq. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai santoiq nâi.”