66

Khuyên Hãy Thờ Phượng CHÚA

1CHÚA phán thế nầy:
  “Trời là ngai Ta, đất là bệ chân Ta.
  Các ngươi sẽ xây nhà nào để Ta ở,
  Và cất nơi nào để Ta nghỉ đây?
  2Vì mọi vật đều do tay Ta tạo dựng;
  Tất cả những gì hiện hữu đều do chính Ta đã dựng nên,” CHÚA phán.
  “Nhưng đây mới là kẻ Ta ưa đoái đến:
  Kẻ luôn nhận biết mình là người nghèo khó,
  Có tâm linh biết thống hối đau buồn,
  Và biết run sợ trước lời Ta phán dạy.

  3Còn những kẻ xem việc giết một con bò làm con vật hiến tế hay giết một mạng người làm con vật hiến tế đều như nhau,
  Sát tế một con chiên hay sát tế một con chó đều như nhau,
  Dâng của lễ chay hoặc dâng huyết heo đều chẳng có gì khác biệt,
  Dâng hương cầu nguyện hay cầu phước trước hình tượng đều chẳng khác gì nhau;
  Cứ như thế, chúng chọn theo đường riêng chúng thích;
  Linh hồn chúng lấy làm vui trong các việc gớm ghiếc chúng làm.
  4Ðối với những kẻ ấy, Ta sẽ chọn điều tai ương cho chúng,
  Cho xảy ra điều khiến chúng kinh hoàng,
  Bởi vì, khi Ta gọi, chẳng ai thèm đáp lại,
  Khi Ta kêu, chẳng ai muốn lắng nghe;
  Nhưng chúng cứ làm điều tội lỗi trước mắt Ta;
  Chúng cứ chọn làm những điều Ta không thích.”

Si-ôn Ðược Ban Phước

  5Hãy lắng nghe lời CHÚA,
  Hỡi các ngươi là những kẻ run sợ trước lời Ngài:
  “Ðồng bào ngươi đã ghét bỏ ngươi;
  Vì danh Ta mà các ngươi đã bị chúng đuổi đi, bảo rằng,
  ‘Cứ để cho CHÚA được vinh hiển, để xem niềm vui của chúng mày sẽ ra sao.’
  Nhưng chúng mới là những kẻ sẽ bị sỉ nhục.”

  6Có tiếng ồn ào huyên náo trong thành!
  Có tiếng phán từ đền thờ vọng ra!
  Tiếng của CHÚA cho biết rằng Ngài sẽ báo trả đầy đủ những kẻ thù của Ngài!

  7“Trước khi chuyển bụng, người phụ nữ đã sinh con;
  Trước khi đau đớn từng cơn, nàng đã sinh được một con trai.
  8Ai đã nghe một việc như thế chưa?
  Ai đã thấy một việc như vậy bao giờ chưa?
  Có đất nước nào chỉ cần một ngày mà được sinh ra chăng?
  Có dân tộc nào chỉ trong chốc lát mà trở thành hiện hữu chăng?
  Thế mà Si-ôn vừa mới chuyển bụng đã sinh được một đàn con.
  9Chẳng lẽ Ta đã làm cho thai nhi được thành hình đầy đủ ngày tháng trong bụng mẹ mà không để nàng sinh nó sao?” CHÚA phán hỏi.
  “Chẳng lẽ Ta, Ðấng làm cho người mẹ sinh con, lại làm cho bụng nàng phải đóng lại sao?” Ðức Chúa Trời của ngươi phán hỏi.
  10“Hãy chung vui với Giê-ru-sa-lem, và hãy mừng cho nó, hỡi những người yêu mến nó;
  Hãy hân hoan vui mừng với nó, hỡi những người than khóc về nó,
  11Ðể ngươi sẽ như một trẻ thơ được bú no sữa mẹ, được an ủi bên bầu sữa mẹ của mình;
  Ðể ngươi sẽ uống no nê và lấy làm thỏa thích về sự sung mãn của vinh hiển nàng.”
  “Nầy, Ta sẽ cho nó được thái bình lâu dài như dòng sông không hề cạn,
  Cho phú quý muôn dân đổ về nó như dòng suối chẳng hề ngưng;
  Bấy giờ ngươi sẽ như em bé được bú no sữa mẹ, được bồng ẵm bên lòng mẹ, và được vui cười trên đầu gối mẹ.
  13Như trẻ thơ được mẹ hiền an ủi, Ta cũng sẽ an ủi các ngươi như vậy,
  Rồi các ngươi sẽ được an ủi ở Giê-ru-sa-lem.”

Sự Trị Vì Nghiêm Minh của Chúa

  14Khi thấy thế lòng các ngươi sẽ mừng rỡ;
  Xương các ngươi sẽ khỏe mạnh tợ cỏ xanh;
  Tay của CHÚA được các tôi tớ Ngài biết đến,
  Còn những kẻ thù của Ngài sẽ lãnh đủ cơn giận của Ngài.
  15Vì kìa, CHÚA sẽ ngự đến giữa ngọn lửa hừng;
  Ðoàn xa giá của Ngài sẽ vụt đến tựa cuồng phong,
  Ðể biểu lộ cơn giận của Ngài bằng cơn thịnh nộ,
  Bằng lời quở trách biểu dương qua ngọn lửa hừng.
  16Vì bằng ngọn lửa, CHÚA sẽ thi hành cơn đoán phạt,
  Bằng thanh gươm của Ngài, mọi người phải đối đầu;
  Rồi nhiều kẻ sẽ bị CHÚA trừng trị và tiêu diệt.
17“Những kẻ áp dụng những nghi thức của tà đạo để biệt riêng mình ra và làm cho mình được xem là sạch theo tiêu chuẩn của chúng, hầu được vào trong các vườn để cúng tế các thần tượng trong đó, rồi ăn thịt heo, thịt các thú vật gớm ghiếc, và thịt chuột đều sẽ bị tiêu diệt sạch,” CHÚA phán.
18“Còn Ta, Ta biết các việc làm và các ý định của chúng. Rồi đây, Ta sẽ tập họp dân trong mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ lại. Chúng sẽ đến và sẽ thấy vinh quang Ta. 19Ta sẽ đặt giữa chúng một dấu hiệu, rồi sai những người còn sống sót của chúng đến các quốc gia: Tạt-si, Pun, Lút, là những dân bắn cung thiện nghệ, đến Tu-banh và Gia-van, đến những dân ở hải ngoại xa xăm, tức những dân chưa hề nghe đến danh Ta hoặc chưa hề thấy vinh quang Ta. Chúng sẽ rao truyền vinh quang Ta ra giữa các dân các nước. 20Bấy giờ người ta sẽ dùng ngựa, xe, cáng, la, và lạc đà đưa tất cả đồng bào của các ngươi từ mọi quốc gia trở về Giê-ru-sa-lem, núi thánh của Ta, như một của lễ dâng lên CHÚA,” CHÚA phán, “giống như dân I-sơ-ra-ên dâng một của lễ chay để trong một mâm tinh sạch đem vào nhà CHÚA. 21Rồi Ta sẽ chọn một số người của chúng làm tư tế và làm người Lê-vi,” CHÚA phán.
  22“Vì như trời mới và đất mới Ta đã dựng nên tồn tại đời đời trước mặt Ta thể nào,
  Dòng dõi và danh các ngươi cũng sẽ được tồn tại trước mặt Ta thể ấy,” CHÚA phán.
  23“Rồi đây, từ tháng nầy qua tháng khác, từ Sa-bát nọ đến Sa-bát kia,
  Mọi người sẽ đến thờ phượng trước mặt Ta,” CHÚA phán.
  24“Chúng sẽ đi ra và nhìn xem xác chết của những kẻ đã phản loạn chống lại Ta.
  Những giòi bọ rúc rỉa chúng sẽ không hề chết.
  Lửa thiêu đốt chúng sẽ không hề tắt.
  Chúng sẽ là đồ gớm ghiếc cho mọi loài xác thịt.”