66

Phân biệt chân giả trong sự thờ phượng

1Chúa Hằng Hữu phán: "Trời là ngai Ta, đất là bệ chân Ta. Đền thờ nào các ngươi xây cất cho Ta có thể sánh kịp? 2Tay Ta đã sáng tạo các tầng trời và quả đất; tất cả không gian bao la với các tinh tú vĩ đại đều thuộc về Ta. Tuy nhiên, Ta đoái đến người biết hạ mình, ăn năn đau đớn, nghe lời Ta phán mà run sợ.
3Còn những kẻ ngoan cố đi theo tư dục, mãi mê tội lỗi đều bị lên án và nguyền rủa. Chân Thần không nhậm tế lễ của bọn đó. Khi chúng tế một con bò trên bàn thờ Chúa, Ngài không thèm nhận, cũng như Ngài khước từ và lên án khi kẻ ngoại giáo dâng con người làm sinh tế! Khi chúng tế một cừu con, hoặc lễ vật chay, Chúa cũng ghê tởm như thấy một con chó hoặc huyết heo dâng trên bàn thờ Ngài! Khi chúng xông trầm hương cho Chúa, Ngài cũng coi như là chúng đang dâng cho thần tượng. 4Ta sẽ giáng tai họa kinh khủng trên chúng, đem đến cho chúng tất cả những gì chúng sợ; vì khi Ta gọi, chúng không dạ; Ta bảo, chúng không vâng. Trái lại, chúng tiếp tục làm ác ngay trước mắt ta, và chọn những điều ta không bằng lòng.

Một dân tộc mới

5Tất cả những người nghe lời Chúa phán mà run sợ, hãy nghe lòi Chúa: "Anh em các con ghét các con, khai trừ các con vì Danh ta; chúng mỉa mai: Tôn vinh Chúa!' 'Hãy vui mừng trong Chúa!' nhưng chúng sẽ bị sỉ nhục đắng cay.
6Tại sao cả thành phố đều xôn xao, náo loạn? Tại sao có tiếng ầm ầm trong Đền thờ? Đó là tiếng phán của Chúa! Ngài đang báo trả các kẻ thù nghịch.
7,8Có bao giờ người ta nghe thấy những việc kỳ diệu như thế này không? Vì thình lình, chỉ trong một ngày, một quốc gia được hình thành, như đứa con sinh trước giờ mẹ quặn thắt. Trong giây lát, Si-ôn mới vừa chuyển bụng, đã sinh con. 9Không lẽ Ta đã cho nó quặn thắt mà không cho sinh nở sao? Chẳng bao giờ! Chúa Hằng Hữu phán vậy.
10Hãy hân hoan với Giê-ru-sa-lem! Tất cả những người yêu thương nó, và từng than khóc nó, hãy vui mừng! 11Hãy vui thích nơi Giê-ru-sa-lem và thưởng thức vinh quang nó như đứa con vui thích và thưởng thức sữa mẹ. 12Giê-ru-sa-lem sẽ an nhiên thịnh vượng như dòng sông tuôn tràn, ta sẽ thực hiện điều đó, Chúa Hằng Hữu phán vậy. Của cải châu báu của các dân tộc nước ngoài sẽ đổ về đây. Đàn con nó sẽ được bú mớm nâng niu, được cõng trên lưng, được ngồi chơi đong đưa trên vế mẹ. 13Ta sẽ an ủi các ngươi như mẹ an ủi con thơ. 14Khi nhìn thấy Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ nức lòng mừng rỡ và sức khỏe các ngươi được hồi xuân. Cả thế giới sẽ thấy cánh tay toàn năng Chúa phù hộ dân Ngài, đồng thời cũng đoán phạt kẻ thù nghịch.

Lửa đoán phạt

15Kìa, Chúa sẽ ngự đến giữa ngọn lửa hừng, cưỡi xe như bão táp để đoán phạt trong cơn phẫn nộ. Lời quở trách của Ngài như lửa bốc cháy. 16Vì Chúa sẽ hình phạt cả thế giới bằng ngọn lửa và lưỡi gươm; số người bị xử tử thật nhiều! 17Những kẻ dọn mình cho sạch sẽ để thờ thần tượng giấu kín sau cây cổ thụ trong vườn, những kẻ ăn thịt heo, thịt chuột và các loài thịt ô uế, sẽ đến ngày tận số kinh hoàng, Chúa Hằng Hữu phán vậy. 18Ta biết rõ tất cả những việc chùng vụng, Ta đọc hết những tư tưởng thầm kín của chúng, nên Ta sẽ tập họp tất cả các dân các nước đến tiến công vào Giê-ru-sa-lem. Tại đây, chúng sẽ thấy vinh quang Ta. 19Ta sẽ thực hiện một phép lạ kinh thiên động địa để tiêu diệt chúng. Những kẻ còn sống sót, ta sẽ cử làm sứ giả đi khắp các nước để công bố vinh quang ta cho các dân ngoại chưa bao giờ nghe Danh ta và chưa bao giờ thấy vinh quang ta, như dân Ta-rê-si, Phút, Lúc, Mê-siếc, Rô-sơ, Tu-banh, Gia-van, các dân hải đảo và các dân bên kia bờ đại dương. 20Họ sẽ giúp đỡ đồng bào các ngươi hồi hương từ tất cả các nước, như những lễ vật dâng lên Chúa. Họ sẽ dùng ngựa, xe, cáng, lừa và lạc đà để chuyên chở đồng bào về Núi thánh Ta, về thủ đô Ta, Chúa Hằng Hữu phán vậy. Họ sẽ ùn ùn kéo về như các lễ vật đổ về Đền thờ Chúa sau mùa gặt hái, mang đi trong các khí dụng biệt riêng cho Chúa. 21Ta sẽ đặt một số người hồi hương làm thầy tế lễ và người phục vụ Ta, Chúa phán vậy.
22Chúa Hằng Hữu phán: "Như trời mới và đất mới Ta sáng tạo sẽ còn mãi mãi, các ngươi cũng sẽ đời đời làm dân Ta với một tên mới không bao giờ bị mai một. 23Cả nhân loại sẽ đến thờ phượng Ta từ tuần lễ này sang tuần lễ khác, từ tháng nọ qua tháng kia. 24Khi ra ngoài thành phố, họ sẽ thấy xác chết của những kẻ phản nghịch Ta, vì sâu bọ trong xác không bao giờ chết, lửa đoán phạt chúng không bao giờ tắt. Cả nhân loại đều ghê tởm xác chết của những tên phản bội Chân Thần.