66

Vinh quang của Giê-ru-sa-lem mới. – Sự hủy diệt những kẻ ác

1Đức Giê-hô-va phán:
  “Trời là ngai của Ta,
   Đất là bệ chân Ta.
  Các ngươi sẽ xây nhà thế nào cho Ta?
   Nơi nào sẽ làm chỗ nghỉ ngơi cho Ta?
  2Tay Ta đã làm ra mọi điều nầy,
   Và tất cả đều hiện hữu.”

  “Đây là người mà Ta đoái xem,
   Là người khiêm nhường và có tâm linh thống hối,
   Người run sợ khi nghe lời Ta phán.

  3Còn những ai làm thịt một con bò giống như kẻ giết người;
   Kẻ dâng chiên con làm sinh tế giống như kẻ bẻ cổ một con chó;
  Kẻ dâng tế lễ chay giống như kẻ dâng huyết heo;
   Kẻ xông hương giống như kẻ thờ thần tượng.
  Vì chúng đã chọn đường lối riêng cho mình,
   Và lòng chúng chỉ ưa thích những việc ghê tởm.
  4Ta cũng sẽ chọn những tai ương cho chúng,
   Sẽ đem đến cho chúng điều chúng kinh hãi.
  Vì Ta đã gọi mà không ai đáp lại,
   Ta đã phán mà chẳng ai lắng nghe;
  Chúng đã làm điều ác dưới mắt Ta,
   Và chọn điều Ta không hài lòng.”

Đức Giê-hô-va biện minh cho Si-ôn

  5Hỡi những người nghe lời phán của Đức Giê-hô-va mà run,
   Hãy nghe lời Ngài:
  “Anh em các con là kẻ ghét các con
   Và loại bỏ các con vì danh Ta, từng nói rằng:
  ‘Xin Đức Giê-hô-va được vinh quang,
   Để chúng tôi thấy sự vui mừng các người!’
   Nhưng chính họ sẽ bị hổ thẹn.”

  6Có tiếng ồn ào vang ra từ trong thành,
   Có tiếng phát ra từ đền thờ,
  Là tiếng của Đức Giê-hô-va,
   Đấng báo trả những kẻ thù Ngài.

  7Trước khi chuyển dạ,
   Người đàn bà đã sinh con;
  Trước khi cơn quặn thắt đến,
   Nàng đã sinh một trai.
  8Ai đã từng nghe một việc như thế?
   Ai đã từng thấy những việc giống như vậy?
  Có đất nước nào chuyển dạ trong một ngày,
   Hay dân tộc nào được sinh ra trong một lúc không?
  Thế mà Si-ôn mới vừa chuyển dạ
   Đã sinh con cái.
  9Đức Giê-hô-va phán: “Chính Ta đã khiến tử cung người mẹ mở ra,
   Lại không cho sinh nở sao?
  Hay Ta là Đấng khiến sinh nở lại ngăn tử cung sao?”
   Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.

  10Hỡi tất cả những người yêu mến Giê-ru-sa-lem!
   Hãy vui mừng với nó, hãy hân hoan vì nó.
  Hỡi tất cả những người than khóc Giê-ru-sa-lem!
   Hãy cùng nó hớn hở vui mừng,
  11Để các ngươi được bú và no nê
   Nơi vú của sự an ủi nó;
  Để các ngươi được uống và thỏa thích
   Từ nguồn sung mãn vinh quang của nó.

  12Vì Đức Giê-hô-va phán:
  “Nầy, Ta sẽ cho sự bình an tuôn chảy đến nó như một dòng sông,
   Và vinh quang của các nước tràn ngập như dòng suối;
  Các con sẽ được bú, được bồng ẵm bên hông,
   Và mơn trớn trên đầu gối.
  13Ta sẽ an ủi các con
   Như người mẹ an ủi con mình,
   Các con sẽ được an ủi tại Giê-ru-sa-lem.”

Sự cai trị và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời

  14“Các ngươi sẽ thấy, và lòng hớn hở;
   Xương cốt các ngươi sẽ nẩy nở như cỏ non.
  Tay Đức Giê-hô-va sẽ được bày tỏ cho các đầy tớ Ngài,
   Và Ngài sẽ nổi thịnh nộ cùng kẻ thù Ngài.
  15Vì nầy, Đức Giê-hô-va sẽ ngự đến trong lửa,
   Và chiến xa của Ngài như cơn gió lốc,
  Để trút cơn giận của Ngài trong thịnh nộ
   Và sự quở trách của Ngài trong ngọn lửa hừng.
  16Vì Đức Giê-hô-va sẽ dùng lửa và gươm
   Mà xét xử mọi xác thịt;
   Và nhiều người sẽ chết bởi Đức Giê-hô-va.

17Những kẻ dọn mình cho sạch để vào các khu vườn thờ lạy tượng thần giữa vườn, ăn thịt heo, thịt chuột và những vật ghê tởm khác, sẽ chết chung với nhau.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
18“Còn Ta, Ta biết việc làm và ý tưởng của họ. Đến kỳ, Ta sẽ tập hợp tất cả các nước và các thứ tiếng; họ sẽ đến và được thấy vinh quang Ta. 19Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ, và sai những người sống sót của họ đến các nước Ta-rê-si, Phun, Lút, là dân có tài bắn cung, đến Tu-banh và Gia-van, đến các hải đảo xa xôi, là nơi chưa nghe nói về Ta và chưa từng thấy vinh quang Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các nước.”
20Đức Giê-hô-va phán: “Các dân ngoại sẽ đem tất cả anh em các ngươi về từ mọi nước. Chúng chở họ trên ngựa, xe, kiệu, la, lạc đà một gu mà đến núi thánh Ta là Giê-ru-sa-lem, để dâng họ như một lễ vật lên Đức Giê-hô-va; cũng như con dân Y-sơ-ra-ên đem lễ vật trong vật dụng thanh sạch vào đền thờ Đức Giê-hô-va vậy.” 21Đức Giê-hô-va phán: “Ta cũng sẽ chọn một số người trong họ làm thầy tế lễ và người Lê-vi.”

  22“Vì như trời mới đất mới
   Mà Ta sắp tạo dựng,
  Sẽ tồn tại trước mặt Ta thể nào,
   Thì dòng dõi và tên tuổi các ngươi cũng sẽ tồn tại thể ấy.”

  23Đức Giê-hô-va phán:
  “Từ ngày trăng mới nầy đến ngày trăng mới khác,
   Từ ngày sa-bát nọ đến ngày sa-bát kia,
  Mọi xác thịt sẽ đến thờ lạy trước mặt Ta.

24Họ sẽ đi ra và thấy xác của những kẻ phản loạn chống lại Ta; sâu bọ trong xác họ không bao giờ chết, lửa thiêu đốt họ không bao giờ tắt, và họ sẽ là vật ghê tởm cho mọi người.”