9

1Ma máh cũai ca khoiq chĩuq túh coat, lứq ŏ́q rana yỗn alới têq vớt tễ ŏ́c túh coat ki.

Puo Ca Toâq Chumát

 Bo nhũang noau mumat cruang Sa-bulôn cớp cruang Nep-tali, ma chumát noau noap lứq bar cruang ki, tễ dỡq mưt Mê-di-tarian toau toâq coah tooh crỗng Yôr-dan yáng angia mandang loŏh, cớp toau toâq cruang Cali-lê, la ntốq cũai tễ cruang canŏ́h ỡt.
2Máh cũai ca tayáh tâng ntốq canám bữn hữm ŏ́c poang tráh lứq. Cớp cũai ca cơi ỡt tâng ntốq cuchĩt, bữn hữm poang claq chu alới. 3Ơ Yiang Sursĩ ơi! Anhia khoiq táq yỗn alới cỡt rêng achỗn, cớp yỗn alới bữn ŏ́c bũi óh sa‑ữi. Anhia khoiq táq yỗn alới bữn ŏ́c bũi hỡr tâng mứt pahỡm. Alới sâng bũi ỡn lứq cớp ranáq anhia khoiq táq yỗn alới, ariang cũai bữn ŏ́c bũi toâq ngư roaiq saro, cớp samoât cũai triau cupo bo alới tampễq crơng alới pũr bữn. 4Yuaq anhia khoiq déh raluang ntâng tễ tacong alới, cớp déh dũi noau toân alới. Anhia manrap máh cũai noau padâm dŏq chuaq lơi tễ cũai proai Yiang Sursĩ, ariang anhia khoiq manrap tỗp Madian tễ mbŏ́q. 5Máh cỡp cũai tahan pỡq rachíl, cớp máh tampâc alới ca bữn moang aham, ki cat nheq tâng ũih. 6Bữn manoaq carnễn sễt yỗn tỗp hái; bữn muoi noaq carnễn samiang khoiq noau chiau yỗn tỗp hái. Noau dŏq án la máh ramứh neq: Cũai Tĩeih Blễng Lứq; Yiang Sursĩ Ca Sốt Toâr Lứq; Mpoaq Ca Ỡt Mantái Níc; Con Puo Ca Ndỡm Ŏ́c Ien Khễ. 7Chớc án toâr achỗn níc; cruang án sốt ỡt ien khễ mantái níc. Án cỡt puo pláih loah puo Davĩt. Án la puo ca yống níc ŏ́c pĩeiq cớp ŏ́c tanoang, tễ dỡi mbŏ́q toau toâq dỡi parsốt. Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, án aloŏh ngê ễ táq máh ranáq nâi.

Yiang Sursĩ Manrap Cũai I-sarel

8Yiang Sursĩ khoiq sưoq cruang I-sarel, la tŏ́ng toiq Yacốp, pai alới cóq roap tôt. 9Nheq tữh cũai I-sarel tâng vil Sa-mari dáng máh ranáq án khoiq táq. Ma sanua alới cỡt ngian cớp ỗt. Tỗp alới pai neq: 10“Máh dống noau táq toâq kec cỡt ralíh asễng, ma tỗp hếq ễ táq loah tamái dống ki toâq cốc tamáu. Noau khoiq tamư nheq nỡm tarúng, ma tỗp hếq ễ ĩt aluang sê-da ca pluo o ễn dŏq pláih loah.”
11Yiang Sursĩ khoiq yỗn máh cũai par‑ũal cỡt rêng lứq dŏq toâq chíl tỗp alới. 12Tỗp Si-ri ca ỡt coah angia mandang loŏh, cớp tỗp Phi-li-tin ca ỡt coah angia mandang pât, bar tỗp ki caha bỗq ễ lưn mumoong cũai I-sarel. Tam ngkíq, ma Yiang Sursĩ noâng cutâu mứt chóq alới; atĩ án payư níc ễ táq alới.
13Tam Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq dŏq yỗn cũai proai I-sarel roap tôt, ma tỗp alới noâng tỡ bữn ngin kho lôih cớp píh loah chu án. 14Yiang Sursĩ ễ yỗn máh cũai ayông tỗp I-sarel roap tôt, cớp tỗp proai án pứt tâng muoi tangái sâng. Án cŏ́h táh máh plỡ cớp soi tỗp alới. 15Plỡ la sacâm tễ cũai thâu cớp cũai bữn chớc; soi la sacâm tễ máh cũai táq nan tang bỗq Yiang Sursĩ. 16Tỗp alới radững máh cũai nâi clŏ́c rana, cớp táq yỗn alới clŏ́c clu. 17Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ tỡ bữn yỗn manoaq cũai póng aléq lúh vớt, dếh tỡ ễq sarũiq táq máh cán cumai con cumuiq, yuaq dũ náq tỡ bữn yám noap án, cớp alới táq ranáq sâuq, dếh loai níc ŏ́c tanghang. Cỗ ngkíq, Yiang Sursĩ noâng cutâu mứt chóq alới; atĩ án noâng payư níc ễ táq alới.
18Máh ranáq loâi cũai nâi táq cỡt samoât pla ũih cat trŏ́h nheq nỡm sarlia cớp prul sarlia. Án cat trŏ́h samoât ũih cat arưih, bữn phĩac suol achỗn. 19Yuaq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq sâng cutâu mứt, ngkíq án manrap ariang ũih cat chũop nheq cutễq nâi, cat dếh máh cũai hỡ. Chơ manoaq yoc ễ táq manoaq sâng. 20Chũop cruang, bữn cũai ễ chuaq tỗiq cubễt crơng sana bân nâi bĩq, bân ki bĩq, ma alới tỡ nai cỡt pasâi. Chơ alới cha dếh con bữm. 21Máh cũai Ma-nasê cớp máh cũai Ep-ra-im rachíl ratuaq; moâm ki alới pruam mut chíl cruang Yuda. Tam máh ki, ma Yiang Sursĩ noâng sâng cutâu mứt chóq alới; atĩ án payư níc ễ táq tỗp alới.