2

Nau Njêng H'Êsther Hađăch Buur

1Jêh nau nây, tơlah nau Hađăch Asuêrus ji nuih lĕ aih jêh, păng kah gĭt ma H'Wasti, jêh ri nau kan ôbăl hŏ ƀư, jêh ri nđâp ma nau păng ntrŭnh ŭch lah ôbăl. 2Phung n'hat na hađăch kâp kơl păng, lah: "Ăn bu joi ma hađăch bu ur druh tang tat ueh ngăn.
3Jêh ri ăn hađăch prơh phung kôranh hăn lam lĕ rngôch n'gor tâm ƀon bri hađăch păng, tâm rgum lĕ rngôch phung bu ur druh tang tat, văch tât Susa, jêng ƀon tơm hađăch, njŭn leo lăp nkual ngih hađăch bu ur, jao ma Y-Hêgai, oh mon bu char ma hađăch mât uăh, nơm mât njrăng phung bu ur, jêh ri ăn bu tâm pă dak kôlônh ma khân ôbăl, 4mbu moh bu ur druh jêng nơmdu nuih n'hâm hađăch ŭch ƀư jêng hađăch bu ur ntrok H'Wasti." Nau nây maak ma hađăch, jêh ri păng ƀư pô nây.
5Geh du huê tâm ƀon Susa, jêng du huê Yuda, amoh păng Y-Môrdêkai, kon buklâu Y-Jar, sau Y-Sêmei, se Y-Kis, du huê phung Benjamin; 6bunuyh bu veng ndrel tă bơh ƀon Yêrusalem hăn ƀư bu nă du rơh ndrel Y-Jêkônia, hađăch Yuda, nơm Y-Nebukatnetsar, hađăch Babilôn, hŏ djôt leo jêh ƀư bună. 7Y-Môrdêkai hŏ mât rong jêh H'Hadasa, trơn amoh H'Êsther, kon bu ur kônh păng, yorlah H'Êsther mâu geh me mbơ̆. Bu ur druh nây ueh jêh ri ray ngăn. Pôri, tơlah me mbơ̆ ôbăl hŏ khĭt jêh, Y-Môrdêkai mât rong jêng kon bu ur păng nơm. 8Pônây, tơlah nau ntăm tă bơh hađăch ntrŭnh păng hŏ gĭt ngăn jêh, tơlah geh âk bu ur druh hŏ rgum ta ƀon tơm hađăch ta Susa, jao nau dơi ma Y-Hêgai mât uănh, bu djôt leo H'Êsther tâm ban lĕ, rlet ma ngih hađăch ăn Y-Hêgai mât uănh ôbăl, nơm geh kan mât uănh phung bu ur. 9Bu ur druh nây di nau Y-Hêgai ŭch jêh ri geh nau yô̆ ta năp măt păng. Păng ăn gơnh ro dak kôlônh gay jut lơi nau ƀơ̆ bu ur, jêh ri ndơ sông sa ma ôbăl, nđâp pơh nuyh phung bu druh ueh ngăn, săch bơh nkual ngih hađăch; jêh nây Y-Hêgai ăn ôbăl ndrel phung bu druh ueh trơn lăp tâm du jrô ueh reh ngăn, bu ntơ jrô nŭng tâm ngih phung bu ur. 10H'Êsther mâu ăn bu gĭt ôh phung ƀon lan mâu lah ndŭl mpôl păng; yorlah Y-Mordêkai hŏ ntĭnh jêh ma ôbăl lơi nkoch ăn bu gĭt. 11Ăp nar, Y-Mordêkai hăn rsong pâl tâm nkual ngih phung bu ur, gay ŭch gĭt H'Êsther geh nau gŭ mpăn lĕ, jêh ri moh nau tât ma păng.
12Tơlah tât năng hŏ tâm nal lôch jêh ma ăp nơm phung bu ur druh hăn văch tât Hađăch Asuêrus, ƀư nau nkrơ̆ ƀư ueh ma phung bu ur gay ăn jêng kloh tâm jê̆t ma bar khay: prao khay dŏng dak kôlônh-mir, jêh ri prao khay dŏng dak si ƀâu kah, jêh ri ma dak kôlônh gay ƀư nau kloh ƀơ̆ phung bu ur 13tơlah bu ur druh lăp ta năp hađăch tĭnh nâm nau vay aơ, bu ăn ma păng moh ndơ păng ŭch djôt leo ndrel ma păng tă bơh ngih phung bu ur tât ma ngih hađăch. 14Ta măng păng hăn, kêng ôi păng sĭt leo ta ngih phung bu ur tal bar, geh Y-Sasgas oh mon bu char ma hađăch, nơm mât uănh ur yông. Bu ur nây mâu dơi lăp đŏng ndrel ma hađăch ôh. Kanŏng tơlah hađăch maak nau mĭn păng ŭch, jêh ri dơi hađăch kuăl amoh nơm nây.
15Tơlah tât di nal ma H'Êsther, kon bu ur Y-Abihêl, kônh păng Y-Môrdêkai, jêng bunuyh hŏ dơn mât rong păng ƀư jêng kon bu ur, hŏ tât gay hăn lăp ta năp hađăch, pôri H'Êsther mâu dăn du ntil ndơ ôh kanŏng ndơ Y-Hêgai oh mon char hađăch, jêng nơm mât uănh phung bu ur, nchră an ma păng. H'Êsther dơi geh nau yô̆ ta năp măt lĕ rngôch bunuyh saơ păng. 16Nây yơh, bu dơi njŭn H'Êsther tât ta năp măt hađăch Asuêrus, tâm nkual ngih hađăch, tâm khay jê̆t, jêng khay Têbet, tâm năm tal pơh păng chiă uănh. 17Hađăch rŏng ngăn ma H'Êsther âk lơn ma lĕ rngôch phung bu ur druh êng. Pôri bu ndô đon hađăch ta kalơ bôk păng, njêng ôbăl jêng hađăch bu ur ntrok H'Wasti. 18Pônây, hađăch nkra du nau nhêt sông toh ma lĕ rngôch phung kôranh păng, jêh ri ma phung n'hat na păng, jêng nau nhêt sông toyh ma H'Êsther. Tâm ban lĕ hađăch ăn nar rlu ma lĕ rngôch ăp n'gor, jêh ri ăn ndơ nhhơr ma nau lŏng khư đah hađăch.

Y-Môrdêkai Nkoch Du Na Bu Joi Ƀư Ma Hađăch

19Tơlah phung bu ur druh tang tat tâm rgum băl tal bar, pôri Y-Môrdêkai gŭ ta mpông pêr hađăch. 20H'Êsther, mâu ăn bu gĭt, nâm bu nau Y-Môrdêkai hŏ ntĭnh păng, mâu nkoch ăn phung ƀon lan păng jêh ri ndŭl deh păng gĭt; yorlah H'Êsther tông ma Y-Môrdêkai ntĭnh păng, nâm bu rnôk păng mât rong nây lĕ. -21 Tâm lĕ nar nây, Y-Môrdêkai dôl gŭ ta mpông pêr hađăch, geh bar hê oh mon hađăch lĕ char, tâm phung gak njrăng mpông pêr, amoh Y-Bikthan jêh ri Y-Têres, geh nau ji nuih jêh ri joi nau ŭch ƀư ma hađăch Asuêrus. 22Y-Môrdêkai gĭt nau nây jêh ri păng nti đŏng ma hađăch bu ur H'Êsther, jêh ri H'Êsther nkoch bri ma hađăch tâm amoh Y-Môrdêkai. 23Tơlah bu ôp sek nau nây jêng ngăn, jêh tanây bu yông ko le bar hê kalơ tơm si; pônây khân păng chih tâm ndrom sămƀŭt Nau Rêh Jêng Hađăch ta năp măt hađăch.