2

Tân hoàng hậu E-xơ-thê

1Sau khi cơn giận đã nguôi, vua A-suê-ru nhớ lại Vả-thi, hành động của bà và sắc lệnh vua đã ký. 2Các cận thần đề nghị: "Chúng tôi sẽ tìm các thiếu nữ trẻ đẹp cho vua, 3tại mỗi tỉnh sẽ chỉ định những viên chức lo tuyển chọn các cô gái trẻ đẹp để đưa về kinh đô Su-san. Hê-gai, thái giám của vua sẽ phụ trách việc coi sóc, và phân phối mỹ phẩm cho các thiếu nữ. 4Sau đó, cô gái nào vua ưa thích nhất sẽ dược làm hoàng hậu thay cho Vả-thi." Nghe thế vua rất hài lòng và cho thi hành ngay.
5Tại kinh đô Su-san, có một người Do-thái tên Mạc-đốc, con trai Giai-rơ, cháu Si-mê-i, chắt của Kích, thuộc đại tộc Bên-gia-min, 6bị Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân bắt tại Giê-ru-sa-lem đem lưu đày cùng một lần với Giê-cô-nia, vua Giu-đa và nhiều người khác. 7Mạc-đốc có nuôi Ha-đa-sa (cũng có tên là E-xơ-thê), con gái của chú làm con. Vì cha mẹ E-xơ-thê mất sớm nên nàng được Mạc-đốc bảo dưỡng. 8Chiếu theo sắc lệnh của vua, nhiều thiếu nữ được đem về kinh đô Su-san, dưới quyền quản đốc của Hê-gai, cũng có E-xơ-thê trong số đó. 9Hê-gai có thiện cảm với E-xơ-thê và ban cho cô nhiều đặc ân. Ông vội vàng cung cấp mỹ phẩm và những vật dụng cần thiết, chọn cho cô bảy nữ tỳ trong cung, đưa E-xơ-thê và các nữ tỳ vào căn phòng tốt nhất trong hậu cung. 10E-xơ-thê không nói cho ai biết cô là người Do-thái, vì Mạc-đốc đã bảo cô không được nói. 11Hằng ngày, Mạc-đốc đến trước sân hậu cung để hỏi thăm tin tức E-xơ-thê và những việc xảy đến cho cô.
12Trước khi đến với vua A-suê-ru, các thiếu nữ phải trau giồi sắc đẹp suốt 12 tháng, 6 tháng với dầu một dược, 6 tháng với các hương liệu và dầu thơm. 13Khi đến phiên vào cung vua, mỗi cô gái được tự ý lựa chọn những vật dụng cô muốn đem theo từ hậu cung. 14Buổi tối cô đến với vua, sáng hôm sau trở lại hậu cung thứ nhì, nơi các cung nữ ở, dưới quyền quản đốc của Sa-ách-ga, thái giám của vua. Cô không bao giờ vào với vua nữa, trừ trường hợp vua ưa thích cô và cho gọi đích danh.
15Đến phiên E-xơ-thê, con gái A-bi-hai, con nuôi Mạc-đốc đến với vua, cô không xin gì hết, ngoại trừ những vật dụng thái giám Hê-gai, quản đốc hậu cung chỉ định. Mọi người gặp E-xơ-thê đều mến chuộng. 16E-xơ-thê được đưa vào cung vua vào tháng 10, năm thứ bảy đời vua A-suê-ru. 17Vua yêu thương E-xơ-thê hơn tất cả các cô gái khác. Cô được vua yêu thương trìu mến nên vua đội vương miện cho cô, lập cô làm hoàng hậu thay cho Vả-thi. 18Nhân dịp này, vua cho mở tiệc thết đãi các thượng quan và triều thần, rộng rãi ban phát tặng phẩm và giảm thuế cho tất cả các tỉnh trong đế quốc.
19Khi các thiếu nữ được tập họp lần thứ hai, Mạc-đốc đã trở thành một quan chức trong triều dinh. 20E-xơ-thê vẫn không nói cho ai biết cô là người Do-thái, theo lời dặn của Mạc-đốc, vì cô vâng lời ông như ngày còn ở nhà.
21Trong khi Mạc-đốc làm việc tại hoàng cung, Bích-than và Tê-rết, hai thái giám của vua có phận sự gác cổng cung điện đem lòng thù hận vua và mưu toan ám hại vua. 22Mạc-đốc biết được tin này, liền báo cho hoàng hậu E-xơ-thê; hoàng hậu tâu lên vua và Mạc-đốc được ghi công. 23Sau khi điều tra và thấy đúng sự thật hai thái giám bị treo cổ. Vụ án này được ghi vào sách sử-ký đời vua A-suê-ru.