19

Bài ai ca cho Ít-ra-en

1“Hãy hát bài ai ca cho các lãnh tụ của Ít-ra-en như sau:
  2‘Mẹ các ngươi như sư tử cái
   ở giữa các sư tử.
  Nó nằm giữa các sư tử tơ và nuôi con nó.
  3Nó nuôi một trong các sư tử con,
   con đó trở thành một sư tử mạnh dạn.
  Nó tập xé con mồi khi đi săn,
   nó ăn thịt người ta.
  4Các dân nghe về nó.
  Nó bị rơi vào bẫy của họ,
   Rồi người ta lấy móc kéo nó xuống xứ Ai-cập.
  5Mẹ nó chờ và thấy
   không còn hi vọng gì cho con mình,
  nên bắt một trong các sư tử con khác
   và nuôi cho nó lớn mạnh.
  6Con sư tử nầy đi ngao du giữa các sư tử khác.
  Bây giờ nó đã trở nên
   một con sư tử mạnh dạn.
  Nó cũng tập xé mồi khi đi săn thịt,
   nó cũng ăn người ta.
  7Nó phá sập những nơi kiên cố
   và tiêu diệt các thành của họ.
  Đất cùng mọi thứ trong đó đều kinh hoảng
   khi nghe tiếng gầm thét của nó.
  8Rồi dân từ các nơi xung quanh
   đến chống nghịch nó,
   bủa lưới ra trên nó.
  Nó bị rơi vào bẫy của họ.
  9Rồi họ móc hàm nó lại,
   bỏ vào chuồng và giải nó đến vua Ba-by-lôn.
  Họ nhốt nó vào ngục
   để không còn ai nghe tiếng gầm thét của nó
   trên các núi Ít-ra-en nữa.
  10Mẹ ngươi giống như cây nho
   trong vườn nho ngươi,
   trồng bên dòng nước.
  Cây nho ra nhiều nhánh và sai trái,
   vì gần nước.
  11Cây nho ra nhiều nhánh lớn mạnh,
   đủ để làm một cây trượng cho vua.
  Nó trở nên cao lớn
   giữa các nhánh rậm rạp.
  Ai cũng nhìn thấy vì nó cao lớn rậm rạp.
  12Nhưng trong cơn giận, nó bị nhổ bật gốc
   và bị ném xuống đất.
  Gió Đông khiến nó khô héo.
   Trái nó rơi rụng hết.
  Các nhánh nó bị bẻ gãy và đốt cháy.
  13Bây giờ nó bị trồng trong sa mạc,
   nơi khô khan không nước.
  14Lửa phát ra từ nhánh chính của nó
   đốt cháy hết các trái.
  Không còn nhánh nào của nó đủ lớn
   để làm cây trượng cả.’”
 Đó là lời than vãn đã trở thành bài ai ca.